Fredag 20 april

Ledarskap: Kollektivt ledarskap

Här delar alla på ledarskapet

Delat ledarskap har funnits sedan romarriket. Men företeelsen utvecklas och tar hela tiden nya former för att passa dagens utmaningar. Ett exempel är konsultbolaget Accigo som drivs av de 140 medarbetarnas ambitioner genom kollektivt ledarskap.

Foto: Anders G Warne

Delat ledarskap är ingen ny företeelse, det har förekommit i många år. Men det betyder inte att det är helt lätt att genomföra.

– Det är en företeelse med stark positiv potential, men inget blir bra av sig självt – det kan också bli elände, säger Marianne Döös, professor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet.

Hon har tillsammans med sina forskarkollegor bevakat delat ledarskap sedan 1998. Men det har funnits långt längre än så, faktiskt ända sedan det gamla romarriket.

– Det fanns redan 400 år före Kristus, men då för att undvika maktmissbruk och kanske också för att den ena parten drog ut i krig och den andra var tvungen att stanna kvar som ledare, säger hon.

Fenomenet delat ledarskap, eller samledarskap som en form kallas, är fortfarande högaktuellt i det svenska arbetslivet.

Delat ledarskap framkommer ofta som en lösning på komplexa och omfattande uppdrag, säger Marianne Döös.

Från början handlade det ofta om samarbeten som vuxit fram mellan chefer och kollegor. Men inom sjukvården har det införts på personaltäta enheter för att minska antalet medarbetare per chef. Under senare år har Marianne Döös sett att organisationer väljer att införa delat ledarskap och rekryterar efter det, en process som är mer omfattande än när en traditionell ledarpost ska tillsättas. 

Det handlar nämligen om att hitta chefer som har liknande  värderingar så att ett förtroende kan växa fram. Mellan de två ledarna måste det finnas en bottenplatta, som hon kallar det, av förtroende, prestigelöshet och gemensamma värderingar. 

– Bottenplattan måste finnas om ett delat ledarskap ska fungera väl. Det är lite som ett äktenskap, olikheter kan ibland vara berikande – men i andra fall förödande och splittrande, säger hon.

Delat ledarskap ställer också andra krav på cheferna.

– Det måste vara viktigt med helheten, mer än ens egen framgång. Det ska finnas prestigelöshet inom paret, att man litar så mycket på varandra att man både kan skratta tillsammans och visa sig svag, förklarar hon, men betonar att det gäller inom duon, inte uppåt i organisationen.

– Att dela ledarskap kan bidra till styrka och mod hos cheferna.

Det finns inte så många studier om medarbetares erfarenheter av delat ledarskap. Men en positiv effekt man har sett är att det leder till mer tillgängliga chefer.
– Om medarbetare ser att cheferna samarbetar bra så ger det en känsla av trygghet, tillägger Marianne Döös.

Under senare år har forskningen visat att delat ledarskap utvecklats vidare och finns i en rad olika former. Konsultbolaget Accigo är ett exempel på det. De har tagit samledarskapet ett steg längre och arbetar med vad de kallar för kollektivt ledarskap. Det betyder att de varken har förutbestämda hierarkier eller chefer i traditionell mening.

– Vi lägger i stället ansvaret och möjligheterna hos oss själva. Vi är alla med och påverkar, utvecklar och förbättrar, säger Ola Brehm, businessteam manager.

Accigo är ett medarbetarägt konsultbolag som hjälper företag och organisationer med digital affärs- och verksamhetsutveckling.

– Vi tror att engagemang och drivkraft bottnar i att man får möjlighet att utgå ifrån sin egen ambition och själv ta ansvar för sin utveckling och sina val av uppdrag. I stället för en beordrande chef har vi en coachande nätverksorganisation, säger Veronica Lind som arbetar med employer branding.

Hon betonar att utan en traditionell, hierarkisk besluts- och maktstruktur, så är den gemensamma värdegrunden oerhört viktig. Den är medarbetarens navigeringssystem när beslut ska fattas, inte bara kring ens egen utveckling utan också i kundleveranser. 

Själv arbetar Veronica Lind med rekrytering till bolaget, ett omfattande och viktigt arbete för ett företag där alla 140 medarbetare är en del av dess utveckling.

– Hos oss får rekrytering ta tid, många befintliga medarbetare ska medverka för att säkerställa en kulturell matchning. Vi genomför minst fyra intervjuer, oftast många fler, för att både kandidaten och vi ska känna att vi verkligen har träffat rätt, både i förväntanshantering och personlighet, förklarar hon.

Varje ny medarbetare tar med sig något in i organisationen som gör att den ändrar sig över tid.

– Man måste gilla att saker och ting inte är statiska, skrattar Ola Brehm.

De förklarar att på Accigo är det lite som att jobba som sin egen, men med starkt teamarbete och kollegor med samma vision och ambitionsnivå.

– Utmaningen är att det ställer stora krav på dig som individ. Med den gemensamma energi, kompetens och – framför allt – välvilja som finns hos oss utvecklas du snabbt och du får utlopp för din kreativitet. Men du måste själv definiera och reflektera över vad just din ambition är och vad den innebär för dig, säger Veronica Lind. 

En förutsättning är att varje medarbetare kan leda sig själv och förverkliga sin ambition.

– Sedan gör man ofta inte det helt själv utan finner andra i bolaget som vill något likartat och bildar olika grupperingar kring det, säger Ola Brehm.

Det finns möjlighet att dra ner på tempot, till exempel när livssituationen kräver det. Det är helt upp till varje medarbetare att planera sin egen arbetstid.

– Självklart har vi alla upp- och nedgångar över tid och det är möjligt att planera sitt arbete efter det, men till skillnad från ett traditionellt jobb så är inte heller lönen statisk utan en stor del av den är rörlig, förklarar Ola Brehm.

Ingen av dem tvekar inför frågan om kollektivt ledarskap är framtidsmodellen.

– Nätverksorganisationer i olika format känns som en framtidssäkrad organisationsmodell som omfamnar flexibla arbetssituationer och affärsmodeller. Låter man entreprenörs-
andan ta plats både på individnivå och i organisationsstruktur skapar man framtidens digitala bolag, säger Veronica Lind.

Och Ola Brehm tillägger:

– En positiv bieffekt när varje människa är känslomässigt engagerad i det som den håller på med, är att engagemanget är otroligt smittsamt.

Foto: Shutterstock

Fler kvinnor än män får högre lön på nytt jobb

21 procent fler kvinnor än män höjer sin lön när de byter jobb enligt nya siffror från Trygghetsrådet. "Löneskillnaderna kan vara på väg att jämnas ut", säger Trygghetsrådets vd Lennart Hedström.

 • 19 april

Saco-S vill förhandla om villkor vid omlokaliseringar

De statliga förhandlingsorganisationerna har lämnat in en framställan om förhandling till Arbetsgivarverket. Saco-S, Seko och OFR/S, P, O efterlyser en större förståelse för medarbetare när myndigheter omlokaliseras.

 • 18 april

Annons

Foto: Shutterstock/Jusek

Vårbudget: Jusek efterlyser mer pengar till rättsväsendet

Polisen får 200 miljoner extra för att bekämpa organiserad brottslighet och terror i regeringens vårbudget. Bra, men inte bra nog, menar Juseks ordförande Sofia Larsen.

 • 16 april
Foto: Shutterstock

Blandade känslor för aktivitetsbaserat kontor

För att trivas i ett aktivitetsbaserat kontor utan fasta platser ska man vara chef, arbeta mycket i grupp eller ha arbetsuppgifter som inte kräver så mycket koncentration. Det visar ny forskning från Umeå universitet.

 • 13 april

Annons

Foto: Shutterstock

Lyckoforskningen kan ge nya perspektiv på välfärden

Att komplettera de traditionella, ekonomiska måtten med subjektivt välbefinnande har varit på tapeten i flera länder – bland annat i Sverige. Så, varför börjar blickarna att riktas mot lyckoforskningen – och vad kan vi lära av den? 

 • 12 april
Foto: Jusek

Jusek lanserar handbok om mentorskapsprogram

I dag släpps Kliv in – handbok för mentorskapsprogram för utrikesfödda, i vilken Juseks erfarenheter av att jobba med mentorskap samlas. "Vi vill med handboken underlätta för, och inspirera fler, arbetsgivare och organisationer att starta mentorskapsprogram för nyanlända", säger Charlotte Tarschys, biträdande samhällspolitisk chef på Jusek.

 • 10 april

Justitieministern: Beredd att öka resurserna

Morgan Johansson (S) möter kritiken från Åklagarmyndigheten med att regeringen är beredd att skjuta till mer pengar. "Får vi sitta kvar i höst kommer vi att satsa mer på hela rättskedjan", säger han till TT.

 • 9 april
Foto: Pressbild

"Mitt samvete är min motor"

I snart tjugo år har hon varit verksam inom frågor som rör mänskliga rättigheter och CSR. Men Parul Sharma, rektor och vd för The Academy for Human Rights in Business, har inga planer på att sakta ned – snarare tvärtom. 

 • 5 april

Liten ökning för flexibla anställningar

Utvecklingen på arbetsmarknaden rör sig mot mer flexibla och uppdragsbaserade anställningar – men än dröjer det innan gigekonomin tar över. Det konstaterar Arbetsmarknadsekonomiska rådet i en ny rapport.

 • 4 april
Foto: Shutterstock/pressbild

Destruktivt ledarskap leder till ohälsa

Ett destruktivt ledarskap leder till ohälsa och stress. En sådan chef är orättvis, osäker och har överkrav. "Det kan leda till att medarbetare presterar sämre, blir oengagerade och stressade", säger Maria Fors Brandebo, lektor vid Försvarshögskolan och författare till en ny bok i ämnet.

 • 3 april

Balans & livsstil : Återhämtning

Foto: Olof Holdar

"Ni hittar svar utanför policy och värdegrund"

Det här är min sista artikel i formatet Balans & livsstil i Jusektidningen Karriär. Jag vill därför ta tillfället i akt att inte ge er en mängd konkreta tips utan i stället reflektera kring bristen av återhämtning för hjärnan. Det är ett centralt problem i dagens diskussion om stress och psykisk ohälsa, skriver Fredrik Grythberg. 

 • 23 mars

Lösningen : Nej tack!

Illustration: Jens Magnusson

Konsten att säga nej

Chefen lägger på fler och fler uppgifter. Kollegor ber dig att hjälpa till med än det ena, än det andra. Hur säger man egentligen nej till uppgifter utan att bli stämplad som otrevlig eller gnällig? 

 • 16 mars

Tema : Allt om din lön

Foto: Shutterstock

Stor special: Allt om din lön

Nu är Juseks lönestatistik här – och för många är det snart dags för lönesamtal. Därför har vi samlat råd, kunskap, tips och inspiration som rör din lön i en stor special. 

 • 9 mars

Porträttet : Christina Knight

Foto: Linus Sundahl-Djerf

Jakten på kvinnliga förebilder

Efter 30 år i reklambranschen fick Christina Knight nog av mansdominansen. Ur frustrationen skrev hon boken Mad Women – A herstory of Advertising, som belyser branschens brist på jämställdhet. "Det kände mig helt bittert att leva i modern tid, i en bransch som ser sig som framåtlutad, men ändå har en sådan uppenbar brist på kvinnor."

 • 8 mars
Foto: Magnus Glans

Nya greppet: Peppa medarbetare med podd

Alla ska podda. Nu har turen även kommit till HR-avdelningen. Karriär tar tempen på fenomenet.

 • 26 februari

Tema : #metoo

Illustration: Cecilia Lundgren

I spåren av #metoo

Hösten 2017 ekade ett vredesvrål över Sverige. Tiotusentals kvinnor vittnade om hur sexuella trakasserier är en del av vardagen. #Metoo kan leda till ett paradigmskifte i jämställdhetsdebatten. "Förändringen har bara börjat", säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

 • 7 februari

KRÖNIKAN

Vi var hälften män och hälften kvinnor. De flesta av oss i 30-årsåldern, flera med barn. Vi ingick i ett team där alla hade olika funktioner och uppgifter. Dessutom hade vi en teamledare, en sorts chef, som planerade in tider för våra möten och ledde vårt gemensamma arbete. 

Coachen

Jag har precis blivit gruppledare för den grupp jag själv har jobbat i sedan flera år. Jag har inget formellt personalansvar men är ändå den som lägger scheman och ska se till så att arbetet fördelas och flyter på. Nu fortsätter mina tidigare kollegor att prata med vår gemensamma chef i stället för med mig, även i frågor som jag borde ha insyn i för att kunna göra mitt jobb. Hur tydliggör vi min roll för medarbetarna?

KRÖNIKAN

Hurra för nya perspektiv

Kommer du ihåg hur det är att vara ny på jobbet? Den där första dagen när man febrilt försöker klura ut hur man loggar in på datorn, vandrar runt i korridorerna på jakt efter ett undangömt förråd med kontorsmaterial och prövar inställningarna på kaffemaskinen?

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter