Söndag 24 september

PORTRÄTTET

Claudia Olsson

”Jag är nyfiken på världen”

Lösningen: Spetskompetens

Specialiserad på vinst och förlust

Efter en lång karriär är det vanligt att vara specialiserad inom ett område. Något som ofta ses som en fördel – men som också kan leda till begränsningar på arbetsmarknaden, menar flera experter som Jusektidningen Karriär pratat med. Så, hur balanserar man specialistkunskap med eftertraktad kompetens?

Illustration: Jens Magnusson

I förra numret av Karriär skrev vi om hur digitaliseringen ger nya jobb – och samtidigt skapar behov av andra former av kompetens. Men utvecklingen gör också att lösningar och system snabbt blir daterade, vilket sätter spår inte minst när det gäller systemvetarnas arbetsmarknad, konstaterar Jens Jansson som är ansvarig för IT- och telekomområdet på Jusek.

– Du kan vara en välbetald konsult inom en viss IT-gren, som helt plötsligt ersätts med en annan. Har du då inte den kompetens som krävs hamnar du i en situation där dina kunskaper – som tidigare varit väldigt efterfrågade – inte är attraktiva längre. Och som konsult har du då ofta kommit upp både i lön och ålder, det är en tuff utmaning, konstaterar han.
För systemvetarna är utvecklingen lite tuffare än för andra yrkesgrupper, menar Jens Jansson. Teknikskiftena sker snabbt. I slutet av 1990-talet var det till exempel möjligt att ta bra betalt för en hemsida. I dag går det att snickra ihop en habil version på eget bevåg.
 
Kompetensutveckling – eller anställningsbarhet – är ofta omskrivet i kollektivavtalet, men det finns sällan tvingande formuleringar. Magdalena Kock, som är regionchef på Trygghetsrådet i Göteborg och har lång erfarenhet som HR-chef bakom sig, lyfter upp att det är ett gemensamt ansvar mellan arbetsgivare och anställd.
– Specialisering är viktigt för många företag eftersom det är en klar konkurrensfördel. Svårigheten uppstår om du är specialiserad inom ett område där det inte längre finns efterfrågan. Så du måste vara medveten om hur vindarna blåser och kanske själv bredda dig för att vara anställningsbar även i framtiden, säger hon.
För vissa yrkesgrupper är det här med vidareutbildning och kompetensutveckling hårdare reglerat. Advokatsamfundet kräver till exempel att ledamöterna ska upprätthålla och vidareutveckla sin yrkeskompetens.

Erik Fors-Andrée, som är Juseks chefsrådgivare och vd på Cruited, berättar dock att han ofta stöter på specialister inom många yrkesområden som märker av en snävare arbetsmarknad.
– Jag upplever att det är fler och fler som ställs inför den här typen av situation och som har svårt att få en tjänst som matchar deras expertis. Det kanske finns tre eller fyra byråer och en handfull organisationer som skulle passa, säger han och berättar att han ser två tydliga, återkommande scenarier:
Dels de som specialiserat sig under lång tid och som i och med det har svårt att hitta en verksamhet där de känner sig hemma och där de kan använda sin kompetens till fullo.
Och dels de som har en gedigen forskningsbakgrund, men kanske saknar erfarenheter när det gäller till exempel kundansvar.
– Om man hamnar i en sådan situation bör man göra en inventering över vilka aktörer som är tillräckligt stora eller nischade, både på byrå- och kundsidan. Som expert har du ofta fördelen att det är lätt att få kontakt, säger han och fortsätter:
– Ett annat alternativ är att starta eget, vilket kan ge möjlighet att jobba med just de frågor som du brinner för. Men då bör du verkligen göra en analys av läget. Har du till exempel höga lönekrav måste du väga det mot tillvaron som nybliven företagare.

---

Experternas tips:

"Fundera på möjligheten att komplettera din kompetens"
Jens Jansson, ombudsman och ansvarig för IT- och telekomområdet på Jusek

Det som blir viktigare, och i synnerhet inom IT, är att kontinuerligt hålla sig á jour. Det går inte längre att utbilda sig i 20-årsåldern och leva på det under resten av sin karriär. Det finns visserligen ett gemensamt ansvar mellan arbetstagare och arbetsgivare, men det gäller att vara om sig och kring sig. Med lite tur och planering är det möjligt att se teknikskiften och förändringarna som kommer.
Om du har hamnat i en situation där det är svårt att ta nästa steg kan du fundera på om det är möjligt att komplettera din kompetens. Kombinationen av två områden kan göra skillnad på arbetsmarknaden.

"Det kan vara läge att starta eget, eller fundera på en akademisk väg"
Erik Fors-Andrée, vd för Cruited och Juseks chefsrådgivare

Det finns flera olika karriärstilar. Om du drivs av expertis – av att bli bäst i landet på något – gäller det att tänka till kring karriärplaneringen eftersom möjliga arbetsgivare kan vara få. Och finns det väldigt få arbetsgivare att gå till kan det också göra förhandlingsläget svårare, inte minst när det gäller lönen.
Är det dags att ta nästa steg kan du inventera möjliga arbetsgivare, eller kanske fundera över om det är läge att starta eget. Sedan tycker jag inte att du ska bortse från en mer akademisk väg om din drivkraft är kunskap och expertis, även om det kommer med överväganden av mer praktisk karaktär, som till exempel lönenivåer.

"Många företag går på attityd, personlighet och inställning"
Magdalena Kock, regionchef på Trygghetsrådet

Arbetsgivaren har ett ansvar när det gäller anställningsbarhet. Men som individ ansvarar du också för dig själv. Det finns många bra arbetsgivare som behåller fokus och jobbar med frågan, men ibland måste man själv ligga på.
Det är viktigt med kompetens. Men vi ser också att många företag går på attityd, personlighet och inställning. En del värderar till och med det högre än expertis. Och här kommer man in på områden som samarbete och att dela med sig av sin kunskap, vilket också kan vara ett sätt att bredda sig inom sitt yrkesområde. Det är dessutom en fördel att behålla helhetsperspektivet, även om du är specialiserad.

Foto: Shutterstock

Ledarskapet påverkas mer av ålder än kön

Det är betydligt större skillnad mellan yngre och äldre chefer, än mellan manliga och kvinnliga. Däremot skiljer sig de bakomliggande drivkrafterna åt, visar en studie från Göteborgs universitet.

 • 21 september

Fler än tidigare vill byta jobb

Intresset för att byta jobb har ökat under de senaste åren. I dag vill 71 procent av svenskarna som är mellan 40 och 55 år byta arbetsgivare eller yrkesroll, visar Folkuniversitetets Mitt-i-karriären Barometer.

 • 21 september

Annons

Ledarskap : Prata pengar

Foto: Susanne Kronholm

Konsten att prata pengar och prestation

Nöjd med lönen kan medarbetare vara utan att den är speciellt hög, visar en rapport från Jusek. Nyckeln är bland annat kommunikation och öppenhet. "Dialog på en arbetsplats är ovärderligt", säger Helena Wingemo, HR-chef på Ekonomistyrningsverket.

 • 18 september
Foto: Shutterstock

Få koll på inkorgen

Tar mejlen för mycket arbetstid i anspråk, eller svämmar den kanske helt enkelt över? Kristin Öster, psykologkandidat och tidigare ordförande i Sacos ungdomsförbund, ger sina bästa tips för en välfungerande inkorg.

 • 15 september

Annons

Foto: Shutterstock

Utbildning kan vara en förlustaffär

Av de länder som den internationella samarbetsorganisationen OECD granskar har Sverige lägst utbildningspremie. Det gör oss till ett av de länder där vidareutbildning är minst gynnsamt.

 • 14 september

Livet bakom fasaden : WE EFFECT

Foto: Dave Lemke

Han bistår i Vietnam

För fyra år sedan bestämde biståndsorganisationen We Effect att deras regionkontor för Asien skulle flyttas från Sverige till Vietnam. Magnus Persson fick ansvaret att dra igång det. Tillsammans med sina kollegor hjälper organisationen människor i fattigdom till ett bättre liv.

 • 12 september

Personal på Migrationsverket hotas under asylprocessen

Migrationsverkets personal i Stockholm utsätts för hot i sitt arbete, rapporterar SVT Nyheter som har gått igenom det senaste årets incidentrapporter. "Det vi ser en ökning av nu är en annan typ av hot mot medarbetare", säger huvudskyddsombudet Helena Liss till SVT.

 • 12 september

Oklart hur anställda berörs av Nordeas flytt

Det står nu klart att storbanken Nordea flyttar sitt huvudkontor från Stockholm till Finland. Men exakt vad det betyder för de anställda är i nuläget för tidigt att avgöra.

 • 8 september

Arbetsmiljömyndighet ska inrättas i Gävle

En ny myndighet för arbetsmiljökunskap ska öppna 2018, det har regeringen och Vänsterpartiet kommit överens om under budgetförhandlingarna. Ambitionen är att stärka det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet.

 • 8 september

Balans & livsstil : Ett steg i taget

Nio steg till mer balans

Det flexibla arbetslivet gör att gränserna mellan privatliv och jobb suddas ut allt mer. Här är Fredrik Grythbergs bästa tips för att lyckas med konsten att ändå hitta balans och prioritera det som är viktigt för just dig. 

 • 19 augusti

Tema : Karriärvägar

Foto: Gustav Gräll

Nya perspektiv på karriären

Sommaren erbjuder tid för reflektion och eftertanke. Kanske har det väckt funderingar på att byta jobb, yrke eller bransch. Möt tre personer som har gjort en förändring – och valt helt olika karriärvägar: Anna Bågstam Ryltenius kombinerar två jobb, Per Frykebrant utbildade sig raka vägen till drömjobbet 
och Aron Kristoffersson startade eget.  

 • 14 augusti

Tema : Studentspecial

Illustration: Team Hawaii

Allt för studentlivet

Nu är det dags att sätta sig i skolbänken. Kanske är det för första gången, eller så är det ett kärt återseende efter sommaren. Till den här studentspecialen har redaktionen talat med experter inom bland annat rekrytering, karriärplanering, stress och fackliga frågor för att samla information kring hur du gör det bästa av tiden fram till första jobbet. 

 • 14 augusti

Porträttet : Under ytan

Foto: Linus Sundahl-Djerf

"Mångfald är en förutsättning för att utvecklas"

Gröna Lunds operativa HR-chef har prisats för sitt mångfaldsarbete. Karriär möter Kristofer Sandström, som tycker att inkluderingen av funktionshindrade,  äldre och nyanlända borde vara en självklar del av framtidens arbetsmarknad.

 • 14 augusti
Illustration: Team Hawaii

Nya jobb i spåren av digitaliseringen

Digitaliseringen väcker mer förhoppningar än oro när det gäller arbetsmarknaden för såväl jurister som ekonomer. Det visar pågående forskning, en färsk rapport från Konkurrensverket och exempel från verkligheten. 

 • 22 juni

Lösningen : När övertid blivit norm

Illustration: Tove Hennix

När övertid blivit norm

När du går hem från jobbet sitter kollegorna kvar. Du känner pressen att du också borde jobba över. Men alla har inte tid eller möjlighet att satsa även fritiden på jobbet. Dessutom kan det leda till att du riskerar din hälsa. Så här kan du bemöta kritiken – och hantera en stressig arbetssituation.

 • 1 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Ledningen försökte tvinga bort Karin

Ledningen kom med otydliga och mycket fula anklagelser utan några som helst bevis. Ombudsmannen beskriver stämningen som ovanligt otrevlig och satte stopp för arbetsgivarens mobbning.

 • 3 maj

KRÖNIKAN

Fler blir sjukskrivna av stress och utmattning än någonsin förr. Och det drabbar framför allt duktiga flickor. Prestationsprinsessorna. Det här brevet är till er, och det är skrivet med igenkänning, kärlek, respekt och värme.

Coachen

Jag har blivit erbjuden ett nytt jobb med likvärdigt ansvar, men med mer betalt och större möjlighet till utveckling. Egentligen vill jag stanna kvar där jag är eftersom jag trivs bra. Hur ska jag tänka – och hur tar jag upp det med min chef för att se om de kan matcha erbjudandet?

KRÖNIKAN

Det löste sig, trots allt

Mitt första möte med den akademiska världen var hetsigt. I alla fall från mitt håll. Även om jag hade extremt goda marginaler halvsprang jag från närmaste tunnelbanestation för att komma i tid till uppropet.

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter