Torsdag 29 juni

PORTRÄTTET

Sofie Lindblom

”Jag fick bli
min egen förebild”

Lösningen: Graviddilemma

Olagligt att missgynna gravida

Som kandidat kan du få frågan om du ska skaffa barn snart. Eller om du varit sjuk tidigare. Inga bekväma frågor, precis, och frågan är om de ens är lagliga att ställa. Här får du veta vad du måste, och vad du bör, avslöja under en jobbintervju.

Illustration: Tove Hennix

När Anne von Porat sökte ett ekonomjobb på en klädkedja undrade arbetsgivaren om hon planerade att skaffa barn i framtiden.
– Jag tänkte att det bästa var att vara ärlig eftersom jag var gravid. Magen skulle ju växa och jag var rädd att de skulle bli sura, säger hon.

Så Anne von Porat valde att berätta. Hon fick dock inte det bemötande hon hade önskat.
– En annan chef ifrågasatte beslutet inför intervjuaren och mig, och undrade om de verkligen skulle anställa en gravid person, säger Anne von Porat och fortsätter:
– Att de ens ställde frågan tolkade jag som diskriminering. Man kan fråga sig varför de var nyfikna om de inte skulle ha informationen till något.

Under anställningsintervjun funderade inte Anne von Porat på om det hon blev utsatt för var lagligt eller inte. Hon ville bara gå den potentiella arbetsgivaren till mötes genom att vara så öppen som möjligt. Men i efterhand har hon sin åsikt klar.
– Det var först senare jag började tänka på det. Egentligen borde det vara olagligt att ställa frågan. Det är ju en privatsak, på samma sätt som vilken läggning man har, menar hon.

Hur ser det då ut juridiskt? Caroline Mitt-Holm, jurist på Diskrimineringsombudsmannen (DO), berättar att två lagar är viktiga att känna till: diskriminerings- och föräldraledighetslagen.
– Det är förbjudet att diskrimineraminera någon av skäl som har samband med kön. Dit hör graviditet. Enligt föräldraledighetslagen är det förbjudet att missgynna arbetssökande på grund av pågående eller planerad föräldraledighet.
– Vi får en del frågor om vad man får fråga vid anställningsintervjun, både från arbetsgivare som vill göra rätt, men framför allt från arbetssökande som upplever att de utsatts för diskriminering, säger Caroline Mitt-Holm.

Arbetsgivare ska behandla sökande likvärdigt. Den som frågar om graviditet kan i vissa fall kan göra sig skyldiga till trakasserier, alltså att ge uttryck för “förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar”. Ett exempel är att fråga alla kvinnor om de planerar att vara mammalediga, men inte ställa samma fråga till sökande män. Men frågan i sig behöver inte vara olaglig.
– Att ställa en fråga behöver inte vara diskriminerande. Det avgörande är vad gör man med svaret, säger Caroline Mitt-Holm.

Den kanske tydligaste risken med att arbetsgivaren är alltför nyfiken är att den som är eller planerar att bli gravid helt enkelt väljs bort.
– Att missgynna någon på grund av graviditet är olagligt, det är diskriminering enligt diskrimineringsgrunden kön, säger Caroline Mitt-Holm.

Rekryteringar är komplexa, och många faktorer vägs in i beslutet om vem som ska anställas. Därför kan det vara svårt för en sökande att veta om barnplanerna varit en anledning till att hen valts bort.

Är det inte svårt att visa att man valts bort på grund av planerad graviditet?
– Jo, jag delar den bilden. Vi får in en del anmälningar om diskriminering där ord står mot ord.
Något som är till den arbetssökandes fördel i diskrimineringsmål är att det räcker med bevisning som gör det rimligt att anta att den sökande diskriminerats. Då går bollen över till arbetsgivaren.
– Om personen kan visa något som gör att man kan anta diskriminering går bevisbördan över till arbetsgivaren, som måste visa att diskriminering inte förekommit, berättar Caroline Mitt-Holm.

Foto: Shutterstock

Sjukskrivningar ökar bland akademiker

Det finns en samband mellan högre utbildning och ökad sjukfrånvaro, slår Saco fast efter en granskning av Försäkringskassas statistik. Och den psykiska ohälsan ökar mest bland akademikerna. 

 • 28 juni

Mitt första jobb : Helene Lindstrand

Foto: SKL

”I dietköket lärde jag mig mycket om världen”

"Jag har haft flera sommarjobb och ideella uppdrag. Men min första riktiga kontakt med arbetsmarknaden var i ett kök på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm", berättar Helene Lindstrand, presschef på Sveriges kommuner och landsting.

 • 27 juni

Annons

Livet bakom fasaden : Maureen Hoppers

Foto: Susanne Kronholm

Hon kommunicerar för minskad segregation

Ledorden i Maureen Hoppers arbetsdag är effektivitet, engagemang och mycket att göra. Något som gör att hon varje dag jobbar stenhårt för att förbättra och göra skillnad för andra.

 • 25 juni
Illustration: Team Hawaii

Nya jobb i spåren av digitaliseringen

Digitaliseringen väcker mer förhoppningar än oro när det gäller arbetsmarknaden för såväl jurister som ekonomer. Det visar pågående forskning, en färsk rapport från Konkurrensverket och exempel från verkligheten. 

 • 22 juni

Annons

Balans & livsstil : Semesterkänslan

Vänta inte in semesterlugnet

För många är det snart dags för några veckors ledighet och återhämtning. Agera målinriktat för att semesterkänslan ska infinna sig direkt när semestern börjar.

 • 22 juni

Ledarskap : Flexibilitet

Foto: Anders G Warne, Ben Nilsson, Maria Langen

Det flexibla arbetslivet ställer krav på chefen

I dag kan många av oss påverka när och var vi jobbar. Vilket ger möjligheter och frihet, men också för med sig 
flera utmaningar. Inte minst för ledare, som måste hantera 
både sina medarbetares och sitt eget flexibla arbete.

 • 21 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Arbetsgivaren fick backa om semesterersättning

När David lämnade sin anställning bad han om att få sin inarbetade semesterlön utbetald i form av semesterersättning, men arbetsgivaren menade att den hade ingått i hans provisionslön. Ord stod mot ord. Tillsammans med Jusek tog han frågan vidare till Arbetsdomstolen. 

 • 21 juni
Foto: Shutterstock

Löneskillnaderna mellan könen fortsätter att minska

Löneskillnaden mellan kvinnor och män låg under 2016 på 12 procent, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med tidigare år. Det visar Medlingsinstitutets rapport.

 • 20 juni

Förslag på stärkt skydd mot näthat

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att skyddet mot hot och kränkningar stärks och moderniseras. – Vi välkomnar att reglerna följer med in i nutiden, säger Margareta Wilhelmsson, opinionsbildare på Jusek.

 • 20 juni

Tema : Välbefinnande på jobbet

Illustration: Erik Nylund

Så mår vi på jobbet

Välbefinnandet på jobbet har blivit en allt viktigare fråga. Men samtidigt pekar trenden neråt för akademikerna, det visar en ny rapport från Jusek. Det handlar både om stress och att inte få utlopp för sin kreativitet – men också om 
lägre löner.

 • 14 juni

Porträttet : Claudia Olsson

Foto: Elisabeth Ingvar

Med 
framtiden 
i fokus

Obotlig nyfikenhet och en tro på människors potential. Framtidsanalytikern Claudia Olsson arbetar med morgondagens teknik – och hur den kan göra samhället både bättre och starkare.– Min motivation kommer ifrån att jag ser 
möjligheter, säger hon.

 • 14 juni
Foto: Sveriges Radio

Bonnesen och Käll bland årets sommarpratare

Vid en presskonferens i veckan presenterades årets sommarvärdar. Och i årets uppställning återfinns både ekonomer, jurister och samhällsvetare.

 • 14 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Han förlorade jobbet efter 
att anställningen överklagats

Johan sökte och fick det eftertraktade jobbet på myndigheten. Men en överklagan till Statens överklagandenämnd resulterade i att hans anställning avslutades. Jusek menade att uppsägningen inte hade något rättsligt stöd, och tillsammans tog de processen vidare ända till Arbetsdomstolen – där de gick segrande ur striden. 

 • 7 juni

Lösningen : När övertid blivit norm

Illustration: Tove Hennix

När övertid blivit norm

När du går hem från jobbet sitter kollegorna kvar. Du känner pressen att du också borde jobba över. Men alla har inte tid eller möjlighet att satsa även fritiden på jobbet. Dessutom kan det leda till att du riskerar din hälsa. Så här kan du bemöta kritiken – och hantera en stressig arbetssituation.

 • 1 juni

Tema : Internationell karriär

Foto: Aleksandra Oleynik

Drömmen om att jobba utomlands

Önskan om att pröva vingarna i ett annat land kan vara stark. Det ger ett nytt sammanhang, en ny tillvaro och nya perspektiv – men också nya villkor och regelverk. Möt Benjamin Winsner Benjamin Winsner i Alicante, Hampus Bergquist i London och Clara Bodin, som har jobbat i både Kiev och Moskva. 

 • 31 maj
Under industrialiseringen såg man samma tendenser som under 2000-talets it-era. Under båda perioderna pressade sig människor mer och den psykiska ohälsan ökade.
Foto: Fotolia

Sjuknärvaro kostar mer än sjukfrånvaro

Tiden efter julhelgerna är flest sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Är vi mer sjuka då – eller har vi kanske jobbat halvsjuka för ofta året innan och plötsligt kommer ”ketchupeffekten”?

 • 8 februari

KRÖNIKAN

Det var en sen torsdagskväll som jag såg det. Facebook-inlägget från En utsträckt hand som berättade att det nu var ytterligare en kille som fyllde 18 och skulle slängas ut från ungdoms-
boendet. 

Coachen

Nu är det snart dags för sommarledighet. Inför ledighetsansökningarna diskuterade vi just semester i min arbetsgrupp och det dök upp några frågor som vi undrar över. Vad gäller om jag blir sjuk på semestern? Kan jag ta semester när jag vill – och vad händer om jag inte fått semestern godkänd? Och har vikarier rätt att ta ut semester? Trevlig sommar!

KRÖNIKAN

Om känslan att inte orka

Stress dyker upp i alla möjliga sammanhang och samtal nu mer. Inte så mycket i meningen ”jag har ett inbokat bikramyoga-pass och deadline nästa vecka – hur ska jag hinna tvätta?”. Utan mer med innebörden ”jag vet inte hur länge jag står ut, jag håller på att gå sönder”.

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter