Onsdag 20 september

PORTRÄTTET

Sofie Lindblom

”Jag fick bli
min egen förebild”

Sverige behöver fler statistiker

Vi har aldrig varit så bra på att samla in och spara data som nu. Ändå utnyttjas inte denna källa till kunskap fullt ut i Sverige. Trots att vi har alla tekniska förutsättningar görs inte den avancerade analys som krävs för att ta de rätta besluten. Bristen på statistisk kompetens inom näringsliv, forskning och offentlig sektor gör att Sverige riskerar att bli omsprunget av andra länder på dagens konkurrensutsatta marknad.

Paradoxalt nog står samtidigt platserna på statistikutbildningarna tomma. Det är dags att staten och näringslivet inleder ett samarbete för att öka statistikkompetensen i Sverige!

Ny teknik gör det möjligt att samla in, lagra och bearbeta stora mängder data, vilket medför att kunskapen om hur man värderar och analyserar data blir alltmer central. Nu har också många svenska företag och organisationer insett detta och efterfrågan på personer med statistisk och analytisk kompetens ökar lavinartat. För den som har en statistisk utbildning finns lysande framtidsutsikter inom många spännande yrken; allt från databasanalytiker, utredare och verksamhetsanalytiker till specifika professioner såsom bioinformatiker.

Trots detta minskar utbildningen av kvalificerade statistiker i Sverige. Universiteten har svårt att få sökande till statistikutbildningarna. Dagens gymnasie- och högskolestudenter väljer hellre mer glamourösa ämnen som media och design. Allt fler gymnasieelever väljer också bort viktiga matematikkurser, vilket leder till att de inte är behöriga att söka statistikprogrammen. Antalet studenter från samhällsvetenskapliga och ekonomiska gymnasieprogram som har läst tillräckligt med matematik för att vara behöriga att söka till högskolans statistikerprogram har nästan halverats på tio år. År 2006 var det bara 80 personer i hela Sverige som tog en examen med statistik som huvudämne – av totalt 40 000 studenter som tog ut examen.

Prognoser från analysföretaget IDC visar att en stor andel företag kommer att börja arbeta med mer databaserad verksamhetsanalys de närmaste fem åren. I prognosen varnar IDC för konsekvenserna av den nuvarande bristen på analyskompetens i Sverige.

Situationen inom den offentliga sektorn är likartad. Av tradition har Sverige databaser av hög kvalitet, men vi har väldigt få som analyserar dem. I andra länder, såsom Storbritannien, finns ofta en hel del problem med hur data ska samlas in och organiseras. Däremot finns det fler statistiker som bearbetar och analyserar data.

I en ny utredning kritiserar EUs statistikorgan Eurostat Sverige för att inte utnyttja befintliga databaser tillräckligt för analyser. Eurostat pekar också ut den framtida bristen på personal med god statistikkompetens som ett prioriterat förbättringsområde för Sverige.

Statistik spelar en viktig roll i hela samhället. Politiska beslut föregås nästan alltid av statistiska utredningar. Inom affärsvärlden har kunddatabaser ett stort ekonomiskt värde och det går att konkurrera och tjäna pengar på att ha god kunskap om sina kunder. Statistisk analys tillämpas bland annat för att upptäcka skattebedrägerier och bidragsfusk, för att klarlägga klimatförändringar, för värdering av DNA-analyser inom rättsväsendet och inom många andra områden.

Vår åsikt är att skolminister Jan Björklund och högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg borde ge Skolverket och Högskoleverket i uppdrag att i samarbete med företrädare för näringslivet utveckla en strategi för att öka statistikkompetensen i Sverige. Vill vi ha en konkurrenskraftig industri, konkurrenskraftiga banker och en forskning som ligger i framkant så måste statistikkompetensen värderas upp. 

Det är dags att modernisera statistikutbildningen och föra in nya exempel och tillämpningar i utbildningen för att attrahera dagens studenter. Statistik i nya former behövs i såväl grundskolan och på gymnasiet som på de flesta högskole- och universitetsutbildningar.

Anders Grimvall,
professor i statistik på Linköpings universitet

Anders Hasselrot PhD,
Data Mining Manager och ordförande i HBOS-Lab Halifax Bank of Scotland

Catharina Svenningstorp,
ansvarig för Analys på SAS Institute

 

Ledarskap : Prata pengar

Foto: Susanne Kronholm

Konsten att prata pengar och prestation

Nöjd med lönen kan medarbetare vara utan att den är speciellt hög, visar en rapport från Jusek. Nyckeln är bland annat kommunikation och öppenhet. "Dialog på en arbetsplats är ovärderligt", säger Helena Wingemo, HR-chef på Ekonomistyrningsverket.

 • 18 september
Foto: Shutterstock

Få koll på inkorgen

Tar mejlen för mycket arbetstid i anspråk, eller svämmar den kanske helt enkelt över? Kristin Öster, psykologkandidat och tidigare ordförande i Sacos ungdomsförbund, ger sina bästa tips för en välfungerande inkorg.

 • 15 september

Annons

Foto: Shutterstock

Utbildning kan vara en förlustaffär

Av de länder som den internationella samarbetsorganisationen OECD granskar har Sverige lägst utbildningspremie. Det gör oss till ett av de länder där vidareutbildning är minst gynnsamt.

 • 14 september

Livet bakom fasaden : WE EFFECT

Foto: Dave Lemke

Han bistår i Vietnam

För fyra år sedan bestämde biståndsorganisationen We Effect att deras regionkontor för Asien skulle flyttas från Sverige till Vietnam. Magnus Persson fick ansvaret att dra igång det. Tillsammans med sina kollegor hjälper organisationen människor i fattigdom till ett bättre liv.

 • 12 september

Annons

Personal på Migrationsverket hotas under asylprocessen

Migrationsverkets personal i Stockholm utsätts för hot i sitt arbete, rapporterar SVT Nyheter som har gått igenom det senaste årets incidentrapporter. "Det vi ser en ökning av nu är en annan typ av hot mot medarbetare", säger huvudskyddsombudet Helena Liss till SVT.

 • 12 september

Oklart hur anställda berörs av Nordeas flytt

Det står nu klart att storbanken Nordea flyttar sitt huvudkontor från Stockholm till Finland. Men exakt vad det betyder för de anställda är i nuläget för tidigt att avgöra.

 • 8 september

Arbetsmiljömyndighet ska inrättas i Gävle

En ny myndighet för arbetsmiljökunskap ska öppna 2018, det har regeringen och Vänsterpartiet kommit överens om under budgetförhandlingarna. Ambitionen är att stärka det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet.

 • 8 september
Foto: Shutterstock

Var fjärde nyutexad vill byta jobb – inom ett år

Nyutexaminerade studenter inom Juseks yrkesgrupper är attraktiva på arbetsmarknaden – majoriteten får jobb redan inom tre månader efter examen. Samtidigt vill var fjärde byta jobb inom ett år. 

 • 7 september
Foto: Shutterstock

Regeringen och V vill införa avdragsrätt för fackavgift

Regeringen och Vänsterpartiet har under budgetförhandlingarna enats om att återinföra avdragsrätten för fackföreningsavgiften. Man är också överens om att ta bort en karensdag i a-kassan. 

 • 6 september

Lösningen : Spetskompetens

Illustration: Jens Magnusson

Specialiserad på vinst och förlust

Efter en lång karriär är det vanligt att vara specialiserad inom ett område. Något som ofta ses som en fördel – men som också kan leda till begränsningar på arbetsmarknaden, menar flera experter som Jusektidningen Karriär pratat med. Så, hur balanserar man specialistkunskap med eftertraktad kompetens?

 • 28 augusti

Balans & livsstil : Ett steg i taget

Nio steg till mer balans

Det flexibla arbetslivet gör att gränserna mellan privatliv och jobb suddas ut allt mer. Här är Fredrik Grythbergs bästa tips för att lyckas med konsten att ändå hitta balans och prioritera det som är viktigt för just dig. 

 • 19 augusti

Tema : Karriärvägar

Foto: Gustav Gräll

Nya perspektiv på karriären

Sommaren erbjuder tid för reflektion och eftertanke. Kanske har det väckt funderingar på att byta jobb, yrke eller bransch. Möt tre personer som har gjort en förändring – och valt helt olika karriärvägar: Anna Bågstam Ryltenius kombinerar två jobb, Per Frykebrant utbildade sig raka vägen till drömjobbet 
och Aron Kristoffersson startade eget.  

 • 14 augusti

Tema : Studentspecial

Illustration: Team Hawaii

Allt för studentlivet

Nu är det dags att sätta sig i skolbänken. Kanske är det för första gången, eller så är det ett kärt återseende efter sommaren. Till den här studentspecialen har redaktionen talat med experter inom bland annat rekrytering, karriärplanering, stress och fackliga frågor för att samla information kring hur du gör det bästa av tiden fram till första jobbet. 

 • 14 augusti

Porträttet : Under ytan

Foto: Linus Sundahl-Djerf

"Mångfald är en förutsättning för att utvecklas"

Gröna Lunds operativa HR-chef har prisats för sitt mångfaldsarbete. Karriär möter Kristofer Sandström, som tycker att inkluderingen av funktionshindrade,  äldre och nyanlända borde vara en självklar del av framtidens arbetsmarknad.

 • 14 augusti
Illustration: Team Hawaii

Nya jobb i spåren av digitaliseringen

Digitaliseringen väcker mer förhoppningar än oro när det gäller arbetsmarknaden för såväl jurister som ekonomer. Det visar pågående forskning, en färsk rapport från Konkurrensverket och exempel från verkligheten. 

 • 22 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Ledningen försökte tvinga bort Karin

Ledningen kom med otydliga och mycket fula anklagelser utan några som helst bevis. Ombudsmannen beskriver stämningen som ovanligt otrevlig och satte stopp för arbetsgivarens mobbning.

 • 3 maj

KRÖNIKAN

Fler blir sjukskrivna av stress och utmattning än någonsin förr. Och det drabbar framför allt duktiga flickor. Prestationsprinsessorna. Det här brevet är till er, och det är skrivet med igenkänning, kärlek, respekt och värme.

Coachen

Jag har blivit erbjuden ett nytt jobb med likvärdigt ansvar, men med mer betalt och större möjlighet till utveckling. Egentligen vill jag stanna kvar där jag är eftersom jag trivs bra. Hur ska jag tänka – och hur tar jag upp det med min chef för att se om de kan matcha erbjudandet?

KRÖNIKAN

Det löste sig, trots allt

Mitt första möte med den akademiska världen var hetsigt. I alla fall från mitt håll. Även om jag hade extremt goda marginaler halvsprang jag från närmaste tunnelbanestation för att komma i tid till uppropet.

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter