Fredag 20 april

Tema: #metoo

Jämställdhet på agendan

Från 14 till 23 procent kvinnor bland delägarna på tre år. Advokatbyrån Delphi startade sitt strategiska jämställdhetsarbete 2014 och det har gett resultat. Nu ökar de takten.
– Vi har avgett ett löfte till medarbetarna att vi intensifierar arbetet 2018, säger Frida Rydin, administrativ chef.

Det är fyra dagar till julafton, en gråblöt onsdag när solen lyser med sin frånvaro. Frida Rydin, administrativ chef och personalansvarig, hinner egentligen inte nu i julstressen men klämmer ändå in en intervju med Karriär om byråns jämställdhetsarbete. Frågan har fått ökad tyngd efter #medvilkenrätt-uppropet, och kan de bidra med något så vill de.

Juristbranschen är inte precis känd för att vara jämställd, snarare tvärtom. När Allbrightstiftelsen 2014 gav ut sin rapport Kvinnor arbetar, män gör karriär var Gärde Wesslau den mest jämställda byrån med 22 procent kvinnor bland delägarna. Delphi låg då på 14 procent. I dag är 23 procent av byråns delägare kvinnor och bland juristerna, delägarna borträknade, är andelen kvinnor 56 procent. Så visst blir det bättre, men det är en ständig kamp: 

– Det är en utmaning för oss som för många andra byråer, vi tappar seniora kvinnor som hellre går vidare till exempelvis bolag, säger hon.

Byrån belönades med Justitiapriset för sitt jämställdhetsarbete 2017, vilket Frida Rydin ser som ett kvitto på att de är på rätt väg.

I januari startade de även ett nytt program för dem som varit på byrån i fem till sju år där de skolas in i affärsmannaskap, sälj och projektledning. Just för att behålla seniora jurister. 

– Efter fem år börjar det bli dags att bygga en egen klientstock som konsult och det känns ovant och lite läskigt för många, säger Frida Rydin.

Hon vet att de är på rätt spår efter-som de noggrant exitintervjuar medarbetare som lämnar byrån:

– Vi kartlägger och för statistik över varför folk slutar. Jag tror på att mäta och studera och vidta åtgärder utifrån den kunskapen.

Allbrightstiftelsens rapport 2014 visade på en enorm ojämställdhet i juristbranschen och insatserna för att förändra lyste med sin frånvaro. Kåren utnämndes till ”Sveriges mest konservativa”.

– Det skapade lite turbulens i branschen. Vi tog naturligtvis det på allvar, berättar Frida Rydin.

Delphi startade en jämställdhetsgrupp där medmedarbetare från olika nivåer och med olika funktioner på byrån deltar för att hitta lösningar för bättre jämställdhet. I dag är frågan en naturlig punkt på såväl delägar- som personal-
möten. Arbetet ger resultat, tycker hon.

– Det är till exempel inte lätt att jobba deltid i det här yrket, men vi har hittat sätt att jobba deltid även som counsels.

De gick med i det byrågemensamma initiativet Level the playing field för ökad mångfald. Flera byråer har fortsatt
att träffas efter programmets slut, i februari är det ”återträff” på Maqs. Föreläsningar och utbildningar i jämställdhet har förstås förekommit en tid för alla medarbetare, men i synnerhet för rekryterande chefer och jämställdhetsgruppen.

– Också om varför vi vill ha en jämställd arbetsplats. Att det är en lönsamhetsfråga, betonar Frida Rydin.

Reaktionerna på #medvilkenrätt har varit starka på byrån.

– Vi i ledningsgruppen har tydligt kommunicerat att vi står bakom det, gruppcheferna har i sin tur pratat med sin personal. Vi har också tagit in en jämställdhetskonsult för att göra en nulägesanalys genom en anonym enkätundersökning. 

Med det resultatet som underlag ska de lägga en ny handlingsplan.

– Det kan ju finnas en jargong som vissa kvinnor känner sig obekväma med, säger hon.

– Ändå uppfattar jag det som att vi har ett väldigt öppet klimat. Folk kommer och pratar med mig om alla möjliga önskemål.

Ett annat mer handfast verktyg för att hålla balansen mellan arbete och familjeliv är Delphis stoppljussystem:

– Det hjälper vår staffingansvarig att fördela arbetet jämnare mellan våra jurister. Varje vecka går man igenom varje enskild jurists arbetssituation och medarbetarna får kommunicera om man för tillfället är ”grön, gul eller röd”. Och vi bokar till exempel inte möten efter 17.00 slentrianmässigt, säger Frida Rydin, som tror att just traditionella arbetsförhållanden med hög prestation och ständig tillgänglighet är en bov i dramat: 

– Det är en utmaning i konsultbranschen, det är ju klienterna som styr vår tid och hög tillgänglighet är en viktig faktor för dem. Det är inte alltid vi lyckas, men vi pratar om det för att kunna jobba med det.

Foto: Shutterstock

Fler kvinnor än män får högre lön på nytt jobb

21 procent fler kvinnor än män höjer sin lön när de byter jobb enligt nya siffror från Trygghetsrådet. "Löneskillnaderna kan vara på väg att jämnas ut", säger Trygghetsrådets vd Lennart Hedström.

 • 19 april

Saco-S vill förhandla om villkor vid omlokaliseringar

De statliga förhandlingsorganisationerna har lämnat in en framställan om förhandling till Arbetsgivarverket. Saco-S, Seko och OFR/S, P, O efterlyser en större förståelse för medarbetare när myndigheter omlokaliseras.

 • 18 april

Annons

Foto: Shutterstock/Jusek

Vårbudget: Jusek efterlyser mer pengar till rättsväsendet

Polisen får 200 miljoner extra för att bekämpa organiserad brottslighet och terror i regeringens vårbudget. Bra, men inte bra nog, menar Juseks ordförande Sofia Larsen.

 • 16 april
Foto: Shutterstock

Blandade känslor för aktivitetsbaserat kontor

För att trivas i ett aktivitetsbaserat kontor utan fasta platser ska man vara chef, arbeta mycket i grupp eller ha arbetsuppgifter som inte kräver så mycket koncentration. Det visar ny forskning från Umeå universitet.

 • 13 april

Annons

Foto: Shutterstock

Lyckoforskningen kan ge nya perspektiv på välfärden

Att komplettera de traditionella, ekonomiska måtten med subjektivt välbefinnande har varit på tapeten i flera länder – bland annat i Sverige. Så, varför börjar blickarna att riktas mot lyckoforskningen – och vad kan vi lära av den? 

 • 12 april
Foto: Jusek

Jusek lanserar handbok om mentorskapsprogram

I dag släpps Kliv in – handbok för mentorskapsprogram för utrikesfödda, i vilken Juseks erfarenheter av att jobba med mentorskap samlas. "Vi vill med handboken underlätta för, och inspirera fler, arbetsgivare och organisationer att starta mentorskapsprogram för nyanlända", säger Charlotte Tarschys, biträdande samhällspolitisk chef på Jusek.

 • 10 april

Justitieministern: Beredd att öka resurserna

Morgan Johansson (S) möter kritiken från Åklagarmyndigheten med att regeringen är beredd att skjuta till mer pengar. "Får vi sitta kvar i höst kommer vi att satsa mer på hela rättskedjan", säger han till TT.

 • 9 april
Foto: Pressbild

"Mitt samvete är min motor"

I snart tjugo år har hon varit verksam inom frågor som rör mänskliga rättigheter och CSR. Men Parul Sharma, rektor och vd för The Academy for Human Rights in Business, har inga planer på att sakta ned – snarare tvärtom. 

 • 5 april

Liten ökning för flexibla anställningar

Utvecklingen på arbetsmarknaden rör sig mot mer flexibla och uppdragsbaserade anställningar – men än dröjer det innan gigekonomin tar över. Det konstaterar Arbetsmarknadsekonomiska rådet i en ny rapport.

 • 4 april
Foto: Shutterstock/pressbild

Destruktivt ledarskap leder till ohälsa

Ett destruktivt ledarskap leder till ohälsa och stress. En sådan chef är orättvis, osäker och har överkrav. "Det kan leda till att medarbetare presterar sämre, blir oengagerade och stressade", säger Maria Fors Brandebo, lektor vid Försvarshögskolan och författare till en ny bok i ämnet.

 • 3 april

Balans & livsstil : Återhämtning

Foto: Olof Holdar

"Ni hittar svar utanför policy och värdegrund"

Det här är min sista artikel i formatet Balans & livsstil i Jusektidningen Karriär. Jag vill därför ta tillfället i akt att inte ge er en mängd konkreta tips utan i stället reflektera kring bristen av återhämtning för hjärnan. Det är ett centralt problem i dagens diskussion om stress och psykisk ohälsa, skriver Fredrik Grythberg. 

 • 23 mars

Lösningen : Nej tack!

Illustration: Jens Magnusson

Konsten att säga nej

Chefen lägger på fler och fler uppgifter. Kollegor ber dig att hjälpa till med än det ena, än det andra. Hur säger man egentligen nej till uppgifter utan att bli stämplad som otrevlig eller gnällig? 

 • 16 mars

Tema : Allt om din lön

Foto: Shutterstock

Stor special: Allt om din lön

Nu är Juseks lönestatistik här – och för många är det snart dags för lönesamtal. Därför har vi samlat råd, kunskap, tips och inspiration som rör din lön i en stor special. 

 • 9 mars

Porträttet : Christina Knight

Foto: Linus Sundahl-Djerf

Jakten på kvinnliga förebilder

Efter 30 år i reklambranschen fick Christina Knight nog av mansdominansen. Ur frustrationen skrev hon boken Mad Women – A herstory of Advertising, som belyser branschens brist på jämställdhet. "Det kände mig helt bittert att leva i modern tid, i en bransch som ser sig som framåtlutad, men ändå har en sådan uppenbar brist på kvinnor."

 • 8 mars
Foto: Magnus Glans

Nya greppet: Peppa medarbetare med podd

Alla ska podda. Nu har turen även kommit till HR-avdelningen. Karriär tar tempen på fenomenet.

 • 26 februari

Tema : #metoo

Illustration: Cecilia Lundgren

I spåren av #metoo

Hösten 2017 ekade ett vredesvrål över Sverige. Tiotusentals kvinnor vittnade om hur sexuella trakasserier är en del av vardagen. #Metoo kan leda till ett paradigmskifte i jämställdhetsdebatten. "Förändringen har bara börjat", säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

 • 7 februari

KRÖNIKAN

Vi var hälften män och hälften kvinnor. De flesta av oss i 30-årsåldern, flera med barn. Vi ingick i ett team där alla hade olika funktioner och uppgifter. Dessutom hade vi en teamledare, en sorts chef, som planerade in tider för våra möten och ledde vårt gemensamma arbete. 

Coachen

Jag har precis blivit gruppledare för den grupp jag själv har jobbat i sedan flera år. Jag har inget formellt personalansvar men är ändå den som lägger scheman och ska se till så att arbetet fördelas och flyter på. Nu fortsätter mina tidigare kollegor att prata med vår gemensamma chef i stället för med mig, även i frågor som jag borde ha insyn i för att kunna göra mitt jobb. Hur tydliggör vi min roll för medarbetarna?

KRÖNIKAN

Hurra för nya perspektiv

Kommer du ihåg hur det är att vara ny på jobbet? Den där första dagen när man febrilt försöker klura ut hur man loggar in på datorn, vandrar runt i korridorerna på jakt efter ett undangömt förråd med kontorsmaterial och prövar inställningarna på kaffemaskinen?

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter