Fredag 20 april

Tema: #metoo

5 riskfaktorer när det gäller sexuella trakasserier

1. Osäkra anställningar och arbetsvillkor. 

Om en del av medarbetarna har sämre arbetsvillkor eller osäkrare anställningar än andra skapas en maktobalans där osunda beroendeförhållanden kan växa fram.

– Det är inte bara risk för att sexuella trakasserier förekommer, utan också att utsatta inte vågar anmäla, säger Elin Hjelte, sakkunnig i diskrimineringsfrågor på Jusek.

2. Hierarkiska maktstrukturer.
En riskfaktor är en tydligt hierarkisk arbetsplats, eftersom det ofta göder härskartekniker.

– Sexuella trakasserier kan handla om maktmissbruk för att själv klättra i karriären, när män känner sig hotade av kvinnor karriärmässigt, säger Elin Hjelte.

Eller, fortsätter hon, när män med makt och position blir ratade av (ofta yngre) kvinnor vid inviter.

3. Alla aktiviteter där alkohol är inblandade, liksom övernattningar.
Övernattningar tenderar att innebära alkohol och att man delvis spenderar privat tid med varandra.

– Alla bor på samma hotell och där finns det kanske ett spa som innebär badkläder, inte sällan en bar. Man hamnar delvis utanför sina professionella roller, säger hon. 

Det är då det visar sig vad det förebyggande värderingsarbete man haft på arbetsplatsen är värt. Finns det en tydlig respekt för varandra som personer? Blir attityden skämtsamt nedlåtande och vågar man säga ifrån? Hur tas ett ”nej” emot?

– Inför sådana aktiviteter är det jätteviktigt att arbetsgivaren är tydlig med vad som accepteras och att de verkligen vill veta om något trots allt händer. Synliggör även själva risken. Alla måste vara lyhörda för att sexuella trakasserier kan förekomma, även om de inte själva har sett det. Det är viktigt att inte bagatellisera det som händer. Om arbetsgivaren inte tar det på allvar kommer ingen heller att berätta.

4. En ojämställd arbetsplats är helt enkelt en riskfaktor i sig. 
Ojämställdhet kan definieras på olika nivåer. En är ojämlik könsfördelning, vilket man kan försöka utjämna genom strukturerade rekryteringsprocesser baserade på kompetens, så att rekryterande chefer inte bara anställer sina likar.

Men det kan också handla om att personer av det ena könet har mer makt och påverkansmöjlighet.

– Som ombudsman har jag även kommit i kontakt med situationer på kvinnodominerade arbetsplatser där kvinnor trakasserat män sexuellt, till exempel i vården. Genom #metoo har det blivit tydligt att sexuella trakasserier förekommer i alla branscher, även de som arbetar med människors rättigheter eller med redan utsatta människor, säger Elin Hjelte.

Det här resonemanget stannar inte heller enbart vid kön, påpekar hon, utan går igen även i andra diskrimineringsgrunder: ålder, etnicitet, funktion, sexualitet, religion och könsöverskridande identitet.

Att skapa en statusutjämnad arbetsplatskultur där alla medarbetare utifrån sin kompetens och funktion kan ingå i vilken som helst, för deras uppgifter relevant, ”vi-konstellation” på företaget är överlag en bra vaccination mot allehanda trakasserier.

– Det leder dessutom till en kreativare arbetsplats där människor trivs, vilket i sig är en lönsammare arbetsplats, säger hon. 

5. Normer och värderingar. 
Finns det en tystnadskultur där man inte vågar tala högt när man känner sig kränkt? En råbarkad jargong där ”högt i tak” snarare innebär rätten att skämta på andras bekostnad? Där en protest mot en upplevd kränkning möts med kommentaren ”lite får man väl tåla”, snarare än reflektion och en ursäkt för att man sårat en kollega?

– Risken för sexuella trakasserier ökar när man inte har tydliga och gemensamma värderingar för hur man behandlar varandra, var gränserna i umgänget går. Oftast är detta inte ett individproblem utan ett kulturellt problem, säger Elin Hjelte.

Foto: Shutterstock

Fler kvinnor än män får högre lön på nytt jobb

21 procent fler kvinnor än män höjer sin lön när de byter jobb enligt nya siffror från Trygghetsrådet. "Löneskillnaderna kan vara på väg att jämnas ut", säger Trygghetsrådets vd Lennart Hedström.

 • 19 april

Saco-S vill förhandla om villkor vid omlokaliseringar

De statliga förhandlingsorganisationerna har lämnat in en framställan om förhandling till Arbetsgivarverket. Saco-S, Seko och OFR/S, P, O efterlyser en större förståelse för medarbetare när myndigheter omlokaliseras.

 • 18 april

Annons

Foto: Shutterstock/Jusek

Vårbudget: Jusek efterlyser mer pengar till rättsväsendet

Polisen får 200 miljoner extra för att bekämpa organiserad brottslighet och terror i regeringens vårbudget. Bra, men inte bra nog, menar Juseks ordförande Sofia Larsen.

 • 16 april
Foto: Shutterstock

Blandade känslor för aktivitetsbaserat kontor

För att trivas i ett aktivitetsbaserat kontor utan fasta platser ska man vara chef, arbeta mycket i grupp eller ha arbetsuppgifter som inte kräver så mycket koncentration. Det visar ny forskning från Umeå universitet.

 • 13 april

Annons

Foto: Shutterstock

Lyckoforskningen kan ge nya perspektiv på välfärden

Att komplettera de traditionella, ekonomiska måtten med subjektivt välbefinnande har varit på tapeten i flera länder – bland annat i Sverige. Så, varför börjar blickarna att riktas mot lyckoforskningen – och vad kan vi lära av den? 

 • 12 april
Foto: Jusek

Jusek lanserar handbok om mentorskapsprogram

I dag släpps Kliv in – handbok för mentorskapsprogram för utrikesfödda, i vilken Juseks erfarenheter av att jobba med mentorskap samlas. "Vi vill med handboken underlätta för, och inspirera fler, arbetsgivare och organisationer att starta mentorskapsprogram för nyanlända", säger Charlotte Tarschys, biträdande samhällspolitisk chef på Jusek.

 • 10 april

Justitieministern: Beredd att öka resurserna

Morgan Johansson (S) möter kritiken från Åklagarmyndigheten med att regeringen är beredd att skjuta till mer pengar. "Får vi sitta kvar i höst kommer vi att satsa mer på hela rättskedjan", säger han till TT.

 • 9 april
Foto: Pressbild

"Mitt samvete är min motor"

I snart tjugo år har hon varit verksam inom frågor som rör mänskliga rättigheter och CSR. Men Parul Sharma, rektor och vd för The Academy for Human Rights in Business, har inga planer på att sakta ned – snarare tvärtom. 

 • 5 april

Liten ökning för flexibla anställningar

Utvecklingen på arbetsmarknaden rör sig mot mer flexibla och uppdragsbaserade anställningar – men än dröjer det innan gigekonomin tar över. Det konstaterar Arbetsmarknadsekonomiska rådet i en ny rapport.

 • 4 april
Foto: Shutterstock/pressbild

Destruktivt ledarskap leder till ohälsa

Ett destruktivt ledarskap leder till ohälsa och stress. En sådan chef är orättvis, osäker och har överkrav. "Det kan leda till att medarbetare presterar sämre, blir oengagerade och stressade", säger Maria Fors Brandebo, lektor vid Försvarshögskolan och författare till en ny bok i ämnet.

 • 3 april

Balans & livsstil : Återhämtning

Foto: Olof Holdar

"Ni hittar svar utanför policy och värdegrund"

Det här är min sista artikel i formatet Balans & livsstil i Jusektidningen Karriär. Jag vill därför ta tillfället i akt att inte ge er en mängd konkreta tips utan i stället reflektera kring bristen av återhämtning för hjärnan. Det är ett centralt problem i dagens diskussion om stress och psykisk ohälsa, skriver Fredrik Grythberg. 

 • 23 mars

Lösningen : Nej tack!

Illustration: Jens Magnusson

Konsten att säga nej

Chefen lägger på fler och fler uppgifter. Kollegor ber dig att hjälpa till med än det ena, än det andra. Hur säger man egentligen nej till uppgifter utan att bli stämplad som otrevlig eller gnällig? 

 • 16 mars

Tema : Allt om din lön

Foto: Shutterstock

Stor special: Allt om din lön

Nu är Juseks lönestatistik här – och för många är det snart dags för lönesamtal. Därför har vi samlat råd, kunskap, tips och inspiration som rör din lön i en stor special. 

 • 9 mars

Porträttet : Christina Knight

Foto: Linus Sundahl-Djerf

Jakten på kvinnliga förebilder

Efter 30 år i reklambranschen fick Christina Knight nog av mansdominansen. Ur frustrationen skrev hon boken Mad Women – A herstory of Advertising, som belyser branschens brist på jämställdhet. "Det kände mig helt bittert att leva i modern tid, i en bransch som ser sig som framåtlutad, men ändå har en sådan uppenbar brist på kvinnor."

 • 8 mars
Foto: Magnus Glans

Nya greppet: Peppa medarbetare med podd

Alla ska podda. Nu har turen även kommit till HR-avdelningen. Karriär tar tempen på fenomenet.

 • 26 februari

Tema : #metoo

Illustration: Cecilia Lundgren

I spåren av #metoo

Hösten 2017 ekade ett vredesvrål över Sverige. Tiotusentals kvinnor vittnade om hur sexuella trakasserier är en del av vardagen. #Metoo kan leda till ett paradigmskifte i jämställdhetsdebatten. "Förändringen har bara börjat", säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

 • 7 februari

KRÖNIKAN

Vi var hälften män och hälften kvinnor. De flesta av oss i 30-årsåldern, flera med barn. Vi ingick i ett team där alla hade olika funktioner och uppgifter. Dessutom hade vi en teamledare, en sorts chef, som planerade in tider för våra möten och ledde vårt gemensamma arbete. 

Coachen

Jag har precis blivit gruppledare för den grupp jag själv har jobbat i sedan flera år. Jag har inget formellt personalansvar men är ändå den som lägger scheman och ska se till så att arbetet fördelas och flyter på. Nu fortsätter mina tidigare kollegor att prata med vår gemensamma chef i stället för med mig, även i frågor som jag borde ha insyn i för att kunna göra mitt jobb. Hur tydliggör vi min roll för medarbetarna?

KRÖNIKAN

Hurra för nya perspektiv

Kommer du ihåg hur det är att vara ny på jobbet? Den där första dagen när man febrilt försöker klura ut hur man loggar in på datorn, vandrar runt i korridorerna på jakt efter ett undangömt förråd med kontorsmaterial och prövar inställningarna på kaffemaskinen?

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter