Torsdag 29 juni

PORTRÄTTET

Sofie Lindblom

”Jag fick bli
min egen förebild”

Tema: Trakasserier på jobbet

Trakasserier mot tjänstemän ökar

När respekten för myndigheterna minskar, ökar trakasserierna mot tjänstemännen. Allt fler berättar om en hårdare attityd från medborgarna, som tappar tålamodet, och i ilska och förtvivlan går över gränsen. Men hoppet är inte ute: tack vare stöd från
chefer och säkerhetsarbete hanterar de statligt anställda ett allt mer komplicerat arbetsliv.

Påtryckningar från medborgarna, särskilt trakasserier, blir allt vanligare mot statliga tjänstemän, enligt Brå. Samtidigt minskar mörkertalet, som ett resultat av förbättrat säkerhetsarbete på myndigheterna.
Foto: Istock

Statliga tjänstemän har ett allt mer utsatt jobb. Trakasserierna ökar och fler känner av en hårdnande attityd från medborgarna.
– Det handlar om att lägga skulden för oönskade beslut på handläggaren eller att hota med att ta sitt liv om man inte får det man vill, säger Johanna Skinnari, forskare på Brottsförebyggande rådet, Brå.

Obehagliga telefonsamtal och mejl i syfte att påverka myndigheter och tjänstemän är numera vardag.
Enligt Brå har 61 procent av Kronofogdens personal råkat ut för ”otillåten påverkan”, där trakasserierna är vanligast. Motsvarande siffra på Migrationsverket är 49 procent och på Justitiekanslerns kontor så hög som 71 procent.
I höst har Brå presenterat undersökningar baserade på dels uppgifter från ett flertal myndigheter, dels enkätsvar från 45 500 tjänstemän. Bilden från Brå är tydlig:
– trakasserierna ökar
– yngre under 39 år drabbas mest

Orsakerna till tjänstemännens utsatthet är svårt att säga något helt säkert om.
Det kan handla om behovet av att myndigheter ska vara ständigt tillgängliga och samtidigt snabbt leverera beslut. Många talar om att respekten för tjänstemannarollen minskar, om det tuffa klimatet på nätet och ett hårdare samhälle, där människor pressas in i akuta situationer.
– Hoten kan vara väldigt påtagliga, säger John Andén, ordförande i Migrationsverkets Saco-förening. Det kan bli ett jävla tryck på medarbetarna, som kan vara nya och oerfarna och få lite väl mycket att hantera.
– Vi har ett svårt uppdrag, säger Johan Sandström, hr-direktör på Kronofogden. Många av dem som kommer i kontakt med oss är desperata och kan hota vår personal med att ”nu tar jag livet av mig”.
Att yngre råkar ut för trakasserier oftare än äldre kan enligt forskaren Johanna Skinnari bero på att unga jobbar i mer utsatta positioner, och att äldre ”i någon mån evakuerar sig från riskerna”:
– Men har man varit med ett tag har man också en annan vana och blir inte heller lika rädd.

Tjänstemän vittnar enligt Brå om stor förståelse för att oönskade beslut kan leda till ilska och förtvivlan. Att reagera kraftigt på ett livsavgörande besked uppfattas som mänskligt.
– Våra medarbetare vill ju göra rätt på ett korrekt sätt och då kan det bli en konflikt mellan hjärta och hjärna, säger Maria Johansson, arbetsmiljöspecialist på Migrationsverket.
Att tro att hotet, våldet och trakasserier helt kan arbetas bort, det anses inte riktigt realistiskt.
– Det kommer alltid att finnas personer som inte är nöjda med ett beslut eller en dom, säger Anita Kihlström Svensson, säkerhetschef på Domstolsverket. En stor del i arbetet med att förebygga riskerna är ett bra bemötande, eftersom det ökar chansen till god ordning, trygghet och säkerhet.
– Den som blir korrekt behandlad har lättare för att acceptera ett beslut, säger Agneta Blom, docent i statsvetenskap vid Örebro universitet och som tidigare på regeringens uppdrag arbetat med extremism och idrottsrelaterad brottslighet. Myndigheterna har ett enormt ansvar för att jobba med attityder och sin kultur. Det gäller att förhålla sig till det som händer på ett vuxet sätt.


Samtidigt har tjänstemännens tolerans mot trakasserierna minskat.
– Man tycker inte att det här är något som ingår i yrkesrollen utan att man faktiskt har rätt att förvänta sig att människor ska uppträda schysst, säger Johanna Skinnari på Brå.  
Hoten, våldet och trakasserierna betyder enligt Brå ingen egentlig påverkan på själva jobbet: majoriteten uppger i undersökningarna att de fortsätter att fatta obekväma beslut. I en Brå-intervju säger en myndighetsanställd: ”Det är det jag är så fascinerad av. Att de som blir utsatta blir stärkta, att det blir viktigare att stå upp för yrket.”
Däremot leder trakasserierna till konsekvenser för privatlivet.
– Det är vanligt är att man rensar bort hemtelefonnumret på nätet, undviker att använda sitt riktiga efternamn i sociala medier och kanske överväger att sluta eller börja jobba i en mindre utsatt position, säger Johanna Skinnari på Brå.

De som utsatts för trakasserier uppger att de har behov av stöd från kollegerna och en lyssnande chef, liksom gärna kontakt med företagshälsovården, till exempel i form av en psykolog. Ett öppet klimat är också ett fungerande motmedel mot avtrubbning och cynism. Liksom rutiner.
– Det måste vara tydligt för personalen var gränserna går och hur mycket man ska stå ut med, säger Pia Schyberg, handläggare på Arbetsmiljöverket inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Sitter tänkesättet ”det här får man stå ut med” i väggarna, kan det öka riskerna. Ledningens ansvar är att bland annat att undersöka och åtgärda arbetsmiljön, och se till att personalen har rätt kunskaper och att rutinerna hålls levande.
I våras publicerade Jusek en egen undersökning bland medlemmar inom rättsväsendet. Där framgår att drygt 25 procent har utsatts för hot, våld och trakasserier under de senaste två åren. Undersökningen visar också att färre polisanmäler: från 23 procent polisanmälda händelser 2013, till dagens 14 procent.
– Varför det är så är jättesvårt att hitta ett enkelt svar på, säger Klas Werme, tillförordnad rättschef vid Polisregion syd, som undrar om inte det minskade antalet polisanmälningar egentligen handlar om klarsyn och inte resignation:
– Jag tror att de som jobbar inom rättsväsendet själva gör en bedömning om det finns omständigheter som går att jobba vidare med. Saknas sådana kontaktar man inte polisen. 

Av 100 polisanmälningar gjorda av Migrationsverket under 2014 har enligt Brå endast sju fall lett till åtal eller dom (sex fall av skadegörelse och ett av dataintrång, inget gällande hot, mordbrand eller våld). Klas Werme förklarar att bevisläget kan vara svårt:
– Går det inte att styrka ett hot lägger man ner utredningen. I den mängden ärenden som polisen har att utreda lägger vi större kraft där det finns teknisk bevisning. Så enkelt är det.
En av dem som hotats till livet i jobbet är Jenny Lindell, vice chefsåklagare på Malmö åklagarkammare (”alla gångerna har det lett till åtal i en eller annan form”). Hon har fått poliseskort till jobbet, haft vakter utanför hemmet och tvingats bo på hotell med familjen.
– När mina barn var små påverkade det mig mycket mer än vad det gör i dag – hur förklarar du för dem att de inte kan vara hemma? När det har varit som mest kritiskt har jag träffat en psykolog. Själva hotet går ju inte att ta bort, men man kan lära sig att hantera det.
Ändå säger Jenny Lindell att hon aldrig har påverkats i sitt arbete – ”åklagarmyndigheten är oerhört professionell”. Hon tror inte att ett skärpt straff för hot mot tjänsteman är en effektiv väg att gå.
– Nej, jag kommer nog inte att utsättas för färre hot om straffet skärps några månader. Om det ska ha en effekt kanske vi ska tala om tio år och då är frågan om det verkligen är rimligt? frågar Jenny Lindell och fortsätter:
– Trots allt har jag världens roligaste jobb. Det vi gör har betydelse och det är en oerhörd glädje när till exempel utsatta kvinnor blir upprättade. Det är en kick som många åklagare lever på och då får vi köpa jobbets baksida.

Att arbetet mot hot, våld och trakasserier har blivit bättre kan Monica Nebelius intyga. 2010 hotades hon fysiskt vid sitt hem, även barnen utsattes, när hon var domare i ett kopplerimål i Malmö. Efter att ha arbetat en tid inom polisen är hon nu på väg att börja som rådman vid tingsrätten i Hässleholm.
Då, för sex år sedan, protesterade Monica Nebelius i medierna mot tystnaden kring hot och trakasserier mot personal inom rättsväsendet.
– Men nu är det annorlunda, tack vare att vi pratar om det som kan hända och åtgärdar problemen, säger Monica Nebelius, som talar uppskattande om polistransporter, larmbågar och företagshälsovård.
– Man behöver någon att bolla med så att man inte sitter ensam med sina tankar. Jag tror på att vara öppen och att våga berätta. Och om det kan hjälpa någon annan är det bra. F

FOTNOT: I jämförelse med Brå:s undersökningar från 2005 är siffrorna för 2015 gällande trakasserier mot statliga tjänstemän ”väsentligt högre”, en uppgift som är ”bergsäker”. Brå vill inte ge exakta siffror, då undersökningarna genom åren har utförts på olika sätt.

FOTNOT: Jusektidningen Karriär har tidigare skrivit om hot, våld och trakasserier, se exempelvis nummer 3/2015, eller här.

Foto: Shutterstock

Sjukskrivningar ökar bland akademiker

Det finns en samband mellan högre utbildning och ökad sjukfrånvaro, slår Saco fast efter en granskning av Försäkringskassas statistik. Och den psykiska ohälsan ökar mest bland akademikerna. 

 • 28 juni

Mitt första jobb : Helene Lindstrand

Foto: SKL

”I dietköket lärde jag mig mycket om världen”

"Jag har haft flera sommarjobb och ideella uppdrag. Men min första riktiga kontakt med arbetsmarknaden var i ett kök på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm", berättar Helene Lindstrand, presschef på Sveriges kommuner och landsting.

 • 27 juni

Annons

Livet bakom fasaden : Maureen Hoppers

Foto: Susanne Kronholm

Hon kommunicerar för minskad segregation

Ledorden i Maureen Hoppers arbetsdag är effektivitet, engagemang och mycket att göra. Något som gör att hon varje dag jobbar stenhårt för att förbättra och göra skillnad för andra.

 • 25 juni
Illustration: Team Hawaii

Nya jobb i spåren av digitaliseringen

Digitaliseringen väcker mer förhoppningar än oro när det gäller arbetsmarknaden för såväl jurister som ekonomer. Det visar pågående forskning, en färsk rapport från Konkurrensverket och exempel från verkligheten. 

 • 22 juni

Annons

Balans & livsstil : Semesterkänslan

Vänta inte in semesterlugnet

För många är det snart dags för några veckors ledighet och återhämtning. Agera målinriktat för att semesterkänslan ska infinna sig direkt när semestern börjar.

 • 22 juni

Ledarskap : Flexibilitet

Foto: Anders G Warne, Ben Nilsson, Maria Langen

Det flexibla arbetslivet ställer krav på chefen

I dag kan många av oss påverka när och var vi jobbar. Vilket ger möjligheter och frihet, men också för med sig 
flera utmaningar. Inte minst för ledare, som måste hantera 
både sina medarbetares och sitt eget flexibla arbete.

 • 21 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Arbetsgivaren fick backa om semesterersättning

När David lämnade sin anställning bad han om att få sin inarbetade semesterlön utbetald i form av semesterersättning, men arbetsgivaren menade att den hade ingått i hans provisionslön. Ord stod mot ord. Tillsammans med Jusek tog han frågan vidare till Arbetsdomstolen. 

 • 21 juni
Foto: Shutterstock

Löneskillnaderna mellan könen fortsätter att minska

Löneskillnaden mellan kvinnor och män låg under 2016 på 12 procent, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med tidigare år. Det visar Medlingsinstitutets rapport.

 • 20 juni

Förslag på stärkt skydd mot näthat

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att skyddet mot hot och kränkningar stärks och moderniseras. – Vi välkomnar att reglerna följer med in i nutiden, säger Margareta Wilhelmsson, opinionsbildare på Jusek.

 • 20 juni

Tema : Välbefinnande på jobbet

Illustration: Erik Nylund

Så mår vi på jobbet

Välbefinnandet på jobbet har blivit en allt viktigare fråga. Men samtidigt pekar trenden neråt för akademikerna, det visar en ny rapport från Jusek. Det handlar både om stress och att inte få utlopp för sin kreativitet – men också om 
lägre löner.

 • 14 juni

Porträttet : Claudia Olsson

Foto: Elisabeth Ingvar

Med 
framtiden 
i fokus

Obotlig nyfikenhet och en tro på människors potential. Framtidsanalytikern Claudia Olsson arbetar med morgondagens teknik – och hur den kan göra samhället både bättre och starkare.– Min motivation kommer ifrån att jag ser 
möjligheter, säger hon.

 • 14 juni
Foto: Sveriges Radio

Bonnesen och Käll bland årets sommarpratare

Vid en presskonferens i veckan presenterades årets sommarvärdar. Och i årets uppställning återfinns både ekonomer, jurister och samhällsvetare.

 • 14 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Han förlorade jobbet efter 
att anställningen överklagats

Johan sökte och fick det eftertraktade jobbet på myndigheten. Men en överklagan till Statens överklagandenämnd resulterade i att hans anställning avslutades. Jusek menade att uppsägningen inte hade något rättsligt stöd, och tillsammans tog de processen vidare ända till Arbetsdomstolen – där de gick segrande ur striden. 

 • 7 juni

Lösningen : När övertid blivit norm

Illustration: Tove Hennix

När övertid blivit norm

När du går hem från jobbet sitter kollegorna kvar. Du känner pressen att du också borde jobba över. Men alla har inte tid eller möjlighet att satsa även fritiden på jobbet. Dessutom kan det leda till att du riskerar din hälsa. Så här kan du bemöta kritiken – och hantera en stressig arbetssituation.

 • 1 juni

Tema : Internationell karriär

Foto: Aleksandra Oleynik

Drömmen om att jobba utomlands

Önskan om att pröva vingarna i ett annat land kan vara stark. Det ger ett nytt sammanhang, en ny tillvaro och nya perspektiv – men också nya villkor och regelverk. Möt Benjamin Winsner Benjamin Winsner i Alicante, Hampus Bergquist i London och Clara Bodin, som har jobbat i både Kiev och Moskva. 

 • 31 maj
Under industrialiseringen såg man samma tendenser som under 2000-talets it-era. Under båda perioderna pressade sig människor mer och den psykiska ohälsan ökade.
Foto: Fotolia

Sjuknärvaro kostar mer än sjukfrånvaro

Tiden efter julhelgerna är flest sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Är vi mer sjuka då – eller har vi kanske jobbat halvsjuka för ofta året innan och plötsligt kommer ”ketchupeffekten”?

 • 8 februari

KRÖNIKAN

Det var en sen torsdagskväll som jag såg det. Facebook-inlägget från En utsträckt hand som berättade att det nu var ytterligare en kille som fyllde 18 och skulle slängas ut från ungdoms-
boendet. 

Coachen

Nu är det snart dags för sommarledighet. Inför ledighetsansökningarna diskuterade vi just semester i min arbetsgrupp och det dök upp några frågor som vi undrar över. Vad gäller om jag blir sjuk på semestern? Kan jag ta semester när jag vill – och vad händer om jag inte fått semestern godkänd? Och har vikarier rätt att ta ut semester? Trevlig sommar!

KRÖNIKAN

Om känslan att inte orka

Stress dyker upp i alla möjliga sammanhang och samtal nu mer. Inte så mycket i meningen ”jag har ett inbokat bikramyoga-pass och deadline nästa vecka – hur ska jag hinna tvätta?”. Utan mer med innebörden ”jag vet inte hur länge jag står ut, jag håller på att gå sönder”.

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter