Söndag 20 augusti

PORTRÄTTET

Claudia Olsson

”Jag är nyfiken på världen”

Tema: Trakasserier på jobbet

Trakasserier mot tjänstemän ökar

När respekten för myndigheterna minskar, ökar trakasserierna mot tjänstemännen. Allt fler berättar om en hårdare attityd från medborgarna, som tappar tålamodet, och i ilska och förtvivlan går över gränsen. Men hoppet är inte ute: tack vare stöd från
chefer och säkerhetsarbete hanterar de statligt anställda ett allt mer komplicerat arbetsliv.

Påtryckningar från medborgarna, särskilt trakasserier, blir allt vanligare mot statliga tjänstemän, enligt Brå. Samtidigt minskar mörkertalet, som ett resultat av förbättrat säkerhetsarbete på myndigheterna.
Foto: Istock

Statliga tjänstemän har ett allt mer utsatt jobb. Trakasserierna ökar och fler känner av en hårdnande attityd från medborgarna.
– Det handlar om att lägga skulden för oönskade beslut på handläggaren eller att hota med att ta sitt liv om man inte får det man vill, säger Johanna Skinnari, forskare på Brottsförebyggande rådet, Brå.

Obehagliga telefonsamtal och mejl i syfte att påverka myndigheter och tjänstemän är numera vardag.
Enligt Brå har 61 procent av Kronofogdens personal råkat ut för ”otillåten påverkan”, där trakasserierna är vanligast. Motsvarande siffra på Migrationsverket är 49 procent och på Justitiekanslerns kontor så hög som 71 procent.
I höst har Brå presenterat undersökningar baserade på dels uppgifter från ett flertal myndigheter, dels enkätsvar från 45 500 tjänstemän. Bilden från Brå är tydlig:
– trakasserierna ökar
– yngre under 39 år drabbas mest

Orsakerna till tjänstemännens utsatthet är svårt att säga något helt säkert om.
Det kan handla om behovet av att myndigheter ska vara ständigt tillgängliga och samtidigt snabbt leverera beslut. Många talar om att respekten för tjänstemannarollen minskar, om det tuffa klimatet på nätet och ett hårdare samhälle, där människor pressas in i akuta situationer.
– Hoten kan vara väldigt påtagliga, säger John Andén, ordförande i Migrationsverkets Saco-förening. Det kan bli ett jävla tryck på medarbetarna, som kan vara nya och oerfarna och få lite väl mycket att hantera.
– Vi har ett svårt uppdrag, säger Johan Sandström, hr-direktör på Kronofogden. Många av dem som kommer i kontakt med oss är desperata och kan hota vår personal med att ”nu tar jag livet av mig”.
Att yngre råkar ut för trakasserier oftare än äldre kan enligt forskaren Johanna Skinnari bero på att unga jobbar i mer utsatta positioner, och att äldre ”i någon mån evakuerar sig från riskerna”:
– Men har man varit med ett tag har man också en annan vana och blir inte heller lika rädd.

Tjänstemän vittnar enligt Brå om stor förståelse för att oönskade beslut kan leda till ilska och förtvivlan. Att reagera kraftigt på ett livsavgörande besked uppfattas som mänskligt.
– Våra medarbetare vill ju göra rätt på ett korrekt sätt och då kan det bli en konflikt mellan hjärta och hjärna, säger Maria Johansson, arbetsmiljöspecialist på Migrationsverket.
Att tro att hotet, våldet och trakasserier helt kan arbetas bort, det anses inte riktigt realistiskt.
– Det kommer alltid att finnas personer som inte är nöjda med ett beslut eller en dom, säger Anita Kihlström Svensson, säkerhetschef på Domstolsverket. En stor del i arbetet med att förebygga riskerna är ett bra bemötande, eftersom det ökar chansen till god ordning, trygghet och säkerhet.
– Den som blir korrekt behandlad har lättare för att acceptera ett beslut, säger Agneta Blom, docent i statsvetenskap vid Örebro universitet och som tidigare på regeringens uppdrag arbetat med extremism och idrottsrelaterad brottslighet. Myndigheterna har ett enormt ansvar för att jobba med attityder och sin kultur. Det gäller att förhålla sig till det som händer på ett vuxet sätt.


Samtidigt har tjänstemännens tolerans mot trakasserierna minskat.
– Man tycker inte att det här är något som ingår i yrkesrollen utan att man faktiskt har rätt att förvänta sig att människor ska uppträda schysst, säger Johanna Skinnari på Brå.  
Hoten, våldet och trakasserierna betyder enligt Brå ingen egentlig påverkan på själva jobbet: majoriteten uppger i undersökningarna att de fortsätter att fatta obekväma beslut. I en Brå-intervju säger en myndighetsanställd: ”Det är det jag är så fascinerad av. Att de som blir utsatta blir stärkta, att det blir viktigare att stå upp för yrket.”
Däremot leder trakasserierna till konsekvenser för privatlivet.
– Det är vanligt är att man rensar bort hemtelefonnumret på nätet, undviker att använda sitt riktiga efternamn i sociala medier och kanske överväger att sluta eller börja jobba i en mindre utsatt position, säger Johanna Skinnari på Brå.

De som utsatts för trakasserier uppger att de har behov av stöd från kollegerna och en lyssnande chef, liksom gärna kontakt med företagshälsovården, till exempel i form av en psykolog. Ett öppet klimat är också ett fungerande motmedel mot avtrubbning och cynism. Liksom rutiner.
– Det måste vara tydligt för personalen var gränserna går och hur mycket man ska stå ut med, säger Pia Schyberg, handläggare på Arbetsmiljöverket inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Sitter tänkesättet ”det här får man stå ut med” i väggarna, kan det öka riskerna. Ledningens ansvar är att bland annat att undersöka och åtgärda arbetsmiljön, och se till att personalen har rätt kunskaper och att rutinerna hålls levande.
I våras publicerade Jusek en egen undersökning bland medlemmar inom rättsväsendet. Där framgår att drygt 25 procent har utsatts för hot, våld och trakasserier under de senaste två åren. Undersökningen visar också att färre polisanmäler: från 23 procent polisanmälda händelser 2013, till dagens 14 procent.
– Varför det är så är jättesvårt att hitta ett enkelt svar på, säger Klas Werme, tillförordnad rättschef vid Polisregion syd, som undrar om inte det minskade antalet polisanmälningar egentligen handlar om klarsyn och inte resignation:
– Jag tror att de som jobbar inom rättsväsendet själva gör en bedömning om det finns omständigheter som går att jobba vidare med. Saknas sådana kontaktar man inte polisen. 

Av 100 polisanmälningar gjorda av Migrationsverket under 2014 har enligt Brå endast sju fall lett till åtal eller dom (sex fall av skadegörelse och ett av dataintrång, inget gällande hot, mordbrand eller våld). Klas Werme förklarar att bevisläget kan vara svårt:
– Går det inte att styrka ett hot lägger man ner utredningen. I den mängden ärenden som polisen har att utreda lägger vi större kraft där det finns teknisk bevisning. Så enkelt är det.
En av dem som hotats till livet i jobbet är Jenny Lindell, vice chefsåklagare på Malmö åklagarkammare (”alla gångerna har det lett till åtal i en eller annan form”). Hon har fått poliseskort till jobbet, haft vakter utanför hemmet och tvingats bo på hotell med familjen.
– När mina barn var små påverkade det mig mycket mer än vad det gör i dag – hur förklarar du för dem att de inte kan vara hemma? När det har varit som mest kritiskt har jag träffat en psykolog. Själva hotet går ju inte att ta bort, men man kan lära sig att hantera det.
Ändå säger Jenny Lindell att hon aldrig har påverkats i sitt arbete – ”åklagarmyndigheten är oerhört professionell”. Hon tror inte att ett skärpt straff för hot mot tjänsteman är en effektiv väg att gå.
– Nej, jag kommer nog inte att utsättas för färre hot om straffet skärps några månader. Om det ska ha en effekt kanske vi ska tala om tio år och då är frågan om det verkligen är rimligt? frågar Jenny Lindell och fortsätter:
– Trots allt har jag världens roligaste jobb. Det vi gör har betydelse och det är en oerhörd glädje när till exempel utsatta kvinnor blir upprättade. Det är en kick som många åklagare lever på och då får vi köpa jobbets baksida.

Att arbetet mot hot, våld och trakasserier har blivit bättre kan Monica Nebelius intyga. 2010 hotades hon fysiskt vid sitt hem, även barnen utsattes, när hon var domare i ett kopplerimål i Malmö. Efter att ha arbetat en tid inom polisen är hon nu på väg att börja som rådman vid tingsrätten i Hässleholm.
Då, för sex år sedan, protesterade Monica Nebelius i medierna mot tystnaden kring hot och trakasserier mot personal inom rättsväsendet.
– Men nu är det annorlunda, tack vare att vi pratar om det som kan hända och åtgärdar problemen, säger Monica Nebelius, som talar uppskattande om polistransporter, larmbågar och företagshälsovård.
– Man behöver någon att bolla med så att man inte sitter ensam med sina tankar. Jag tror på att vara öppen och att våga berätta. Och om det kan hjälpa någon annan är det bra. F

FOTNOT: I jämförelse med Brå:s undersökningar från 2005 är siffrorna för 2015 gällande trakasserier mot statliga tjänstemän ”väsentligt högre”, en uppgift som är ”bergsäker”. Brå vill inte ge exakta siffror, då undersökningarna genom åren har utförts på olika sätt.

FOTNOT: Jusektidningen Karriär har tidigare skrivit om hot, våld och trakasserier, se exempelvis nummer 3/2015, eller här.

Lägre löner bland utrikesfödda akademiker

Utrikesfödda akademiker har lägre lön än de som är födda i Sverige – trots att de arbetar inom samma yrke och sektor. Störst lönegap finns bland ekonomer i privat sektor, visar en rapport från Saco.

 • 18 augusti

Balans & livsstil : Ett steg i taget

Nio steg till mer balans

Det flexibla arbetslivet gör att gränserna mellan privatliv och jobb suddas ut allt mer. Här är Fredrik Grythbergs bästa tips för att lyckas med konsten att ändå hitta balans och prioritera det som är viktigt för just dig. 

 • 17 augusti

Annons

Unga mer positiva till facket

Anseendet för de svenska fackförbunden ökar bland unga – men sjunker hos allmänheten i stort, skriver Göteborgs-Posten.

 • 17 augusti

Vanligt att behöva ta igen arbete efter semestern

Var fjärde arbetstagare måste ta igen arbete efter semestern eftersom de inte har någon ersättare, enligt en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Visma.

 • 15 augusti

Annons

Tema : Karriärvägar

Foto: Gustav Gräll

Nya perspektiv på karriären

Sommaren erbjuder tid för reflektion och eftertanke. Kanske har det väckt funderingar på att byta jobb, yrke eller bransch. Möt tre personer som har gjort en förändring – och valt helt olika karriärvägar: Anna Bågstam Ryltenius kombinerar två jobb, Per Frykebrant utbildade sig raka vägen till drömjobbet 
och Aron Kristoffersson startade eget.  

 • 14 augusti

Tema : Studentspecial

Illustration: Team Hawaii

Allt för studentlivet

Nu är det dags att sätta sig i skolbänken. Kanske är det för första gången, eller så är det ett kärt återseende efter sommaren. Till den här studentspecialen har redaktionen talat med experter inom bland annat rekrytering, karriärplanering, stress och fackliga frågor för att samla information kring hur du gör det bästa av tiden fram till första jobbet. 

 • 14 augusti

Porträttet : Under ytan

Foto: Linus Sundahl-Djerf

"Mångfald är en förutsättning för att utvecklas"

Gröna Lunds operativa HR-chef har prisats för sitt mångfaldsarbete. Karriär möter Kristofer Sandström, som tycker att inkluderingen av funktionshindrade,  äldre och nyanlända borde vara en självklar del av framtidens arbetsmarknad.

 • 14 augusti
Foto: Susanne Kronholm

Minglet ledde till nytt jobb

Kontakter kan vara viktigt för karriären. Karin Bäcklund är medgrundare till mötesplatsen Über Social After Work, och har själv erfarenhet av nätverkets betydelse. – Mitt senaste jobb på PR-byrån Springtime fick jag via kontakter. På ett mingel träffade jag en kompis kompis som jobbade där. Jag var naturligtvis på intervjuer också, men hade jag inte träffat henne hade det inte hänt, säger hon.

 • 14 augusti

Jusek stämmer staten i Arbetsdomstolen

Fastighetsmäklarinspektionen ska flytta från Stockholm till Karlstad, och menar att de anställda är skyldiga att följa med. Jusek håller inte med och stämmer nu staten i Arbetsdomstolen. Det är första gången frågan om arbetsskyldighet prövas, enligt Juseks förbundsjurist. 

 • 14 augusti
Foto: Shutterstock

Förbered dig inför semestern – Så startar du hösten i nedförsbacke

Prioritering, organisering och en helhetsbild. Det är nycklarna för att förbereda inför semestern – och ha koll när du kommer tillbaka.

 • 3 juli
Foto: Shutterstock

Läsning för lediga dagar

Semestern är nära. Och med den kommer (kanske) tid i hängmattan med en bra bok. Här är titlarna att plöja som gör att du kan smälla med hängslena när du kommer tillbaka till kontoret. 

 • 30 juni

Systemvetare fortsatt heta på arbetsmarknaden

Mjukvaru- och systemutvecklare, systemanalytiker och IT-arkitekter är några av de yrken där det är brist på arbetskraft och lätt att få jobb, visar en rapport från Arbetsförmedlingen.

 • 29 juni
Foto: Shutterstock

Sjukskrivningar ökar bland akademiker

Det finns en samband mellan högre utbildning och ökad sjukfrånvaro, slår Saco fast efter en granskning av Försäkringskassas statistik. Och den psykiska ohälsan ökar mest bland akademikerna. 

 • 28 juni
Illustration: Team Hawaii

Nya jobb i spåren av digitaliseringen

Digitaliseringen väcker mer förhoppningar än oro när det gäller arbetsmarknaden för såväl jurister som ekonomer. Det visar pågående forskning, en färsk rapport från Konkurrensverket och exempel från verkligheten. 

 • 22 juni

Lösningen : När övertid blivit norm

Illustration: Tove Hennix

När övertid blivit norm

När du går hem från jobbet sitter kollegorna kvar. Du känner pressen att du också borde jobba över. Men alla har inte tid eller möjlighet att satsa även fritiden på jobbet. Dessutom kan det leda till att du riskerar din hälsa. Så här kan du bemöta kritiken – och hantera en stressig arbetssituation.

 • 1 juni

Filterbubblor - hur ska de spräckas?

Falska nyheter, ”alternativa fakta” och filterbubblor är hot mot demokratin. Nu efterlyser allt fler stärkt mediekompetens för alla yrkesgrupper.

 • 21 februari

KRÖNIKAN

Fler blir sjukskrivna av stress och utmattning än någonsin förr. Och det drabbar framför allt duktiga flickor. Prestationsprinsessorna. Det här brevet är till er, och det är skrivet med igenkänning, kärlek, respekt och värme.

Coachen

Jag jobbar på en familjerättsbyrå där jag är en av dem som har längst anställningstid. Jag fyller 65 i år och vill om möjligt jobba åtminstone två år till. Vilka möjligheter har jag att jobba kvar?


KRÖNIKAN

Sommaren ger tid till reflektion

Det har varit en helt fantastisk sommar. Solen har strålat under lediga dagar fyllda av äventyr, barfotapromenader i daggfuktigt gräs, jordgubbstårtor och uppfriskande morgondopp efter joggingturen. Det har funnits gott om tid för reflektion och eftertanke, och just nu känns stegen lekande lätta och möjligheterna oändliga. Eller inte. 

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter