Söndag 24 september

PORTRÄTTET

Claudia Olsson

”Jag är nyfiken på världen”

Tema: Studentspecial

Så slipper du studiestressen

Tre av tio studenter upplever att hälsan försämrats sedan de började plugga. Det vanligaste problemet är stress. 
– Att kroppen reagerar på stress är helt normalt, säger Kerstin Jeding, psykolog och vice vd på Stressmottagningen. 

Illustration: Team Hawaii

Majoriteten av studenterna som tillhör Juseks yrkesgrupper får jobb före, eller strax efter examen. Det visar en undersökning som genomfördes under våren. Hela 31 procent uppger att de fick jobb redan före sista dagen på studierna, medan 37 procent skrev på ett anställningsavtal inom en till tre månader därefter. 

Men trots att siffrorna målar upp en ljus bild är det många studenter som känner sig stressade, visar statistik från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Inte så konstigt kanske. Att börja studera på ett universitet eller en högskola innebär mycket nytt för de flesta. Högskolestudierna kräver mer eget ansvar än gymnasiet. Många flyttar dessutom hemifrån för första gången, ofta till en stad långt bort ifrån vänner och familj. Ekonomin är heller inget att jubla åt för flertalet. Till det kommer förväntningar och prestationskrav som många känner, främst från sig själva men också från omgivningen. 

Stress är det absolut vanligaste hälsobesväret som studenter upplever, visar den senaste genomgången av hälsoläget bland studenter som CSN gjorde 2015. Tre fjärdedelar av högskolestudenterna uppger att de känner sig stressade. Många, 65 procent, känner sig trötta eller hängiga och 54 procent svarar att de har svårt att slappna av.

Totalt uppger 28 procent av dem som studerar på eftergymnasial nivå att deras hälsa försämrats sedan de började plugga. Yngre studenter mår sämre än de äldre. De flesta studenter mår dock bra, även de som känner sig stressade.
Kerstin Jeding på Stressmottagningen i Stockholm tycker att nya studenter som känner sig stressade ändå ska se tiden an med tillförsikt.
– Det är överväldigande att lämna en organiserad tillvaro hemma och bryta sociala nätverk för att flytta någon annanstans. Att känna sig stressad då är helt naturligt, säger hon. 

Ett sätt att undvika den första chocken är att räkna med att det kan bli jobbigt, både med studierna och med allt det nya i livet. 
– Det är normalt att reagera när man kastas in i något nytt. Kroppen gör vad den ska när den reagerar på den här belastningen, säger hon. 

CSN-studien visar att problemen upplevs som större bland de studenter som är missnöjda med sin studiesituation. Det förvånar inte Kerstin Jeding det minsta.
– Är man motiverad är det mycket lättare att stå ut med att det inte är så lätt hela tiden. Det är mycket svårare om man inte vet riktigt varför man pluggar och inte känner att man styr över sin situation, säger hon. 
Därför kan det vara en god idé att rannsaka sina egna motiv. Studerar man för sin egen skull, för att kompisarna gör det, eller kanske för att föräldrarna trycker på? Att veta att man verkligen är där man vill vara är mycket värt. Ifall man är osäker på om man valt rätt är Kerstin Jedings råd att skapa delmål som hanteras efterhand.
– Det är bättre att lösa små konkreta problem som nästa tenta och att klara terminen i stället för att ha den här stora odefinierade oron. 

Att känna sig stressad en period är inte farligt, om man sedan har möjlighet till återhämtning. Varningssignaler som ont i magen eller sömnproblem bör man ta på allvar, och förändra situationen om de varar flera månader i streck.  
– Folk är generellt otroligt bra på att lösa sina problem. Vi hjälper främst de som fastnat. Många som kommer till oss har varit överbelastade i åratal. 

Foto: Shutterstock

Ledarskapet påverkas mer av ålder än kön

Det är betydligt större skillnad mellan yngre och äldre chefer, än mellan manliga och kvinnliga. Däremot skiljer sig de bakomliggande drivkrafterna åt, visar en studie från Göteborgs universitet.

 • 21 september

Fler än tidigare vill byta jobb

Intresset för att byta jobb har ökat under de senaste åren. I dag vill 71 procent av svenskarna som är mellan 40 och 55 år byta arbetsgivare eller yrkesroll, visar Folkuniversitetets Mitt-i-karriären Barometer.

 • 21 september

Annons

Ledarskap : Prata pengar

Foto: Susanne Kronholm

Konsten att prata pengar och prestation

Nöjd med lönen kan medarbetare vara utan att den är speciellt hög, visar en rapport från Jusek. Nyckeln är bland annat kommunikation och öppenhet. "Dialog på en arbetsplats är ovärderligt", säger Helena Wingemo, HR-chef på Ekonomistyrningsverket.

 • 18 september
Foto: Shutterstock

Få koll på inkorgen

Tar mejlen för mycket arbetstid i anspråk, eller svämmar den kanske helt enkelt över? Kristin Öster, psykologkandidat och tidigare ordförande i Sacos ungdomsförbund, ger sina bästa tips för en välfungerande inkorg.

 • 15 september

Annons

Foto: Shutterstock

Utbildning kan vara en förlustaffär

Av de länder som den internationella samarbetsorganisationen OECD granskar har Sverige lägst utbildningspremie. Det gör oss till ett av de länder där vidareutbildning är minst gynnsamt.

 • 14 september

Livet bakom fasaden : WE EFFECT

Foto: Dave Lemke

Han bistår i Vietnam

För fyra år sedan bestämde biståndsorganisationen We Effect att deras regionkontor för Asien skulle flyttas från Sverige till Vietnam. Magnus Persson fick ansvaret att dra igång det. Tillsammans med sina kollegor hjälper organisationen människor i fattigdom till ett bättre liv.

 • 12 september

Personal på Migrationsverket hotas under asylprocessen

Migrationsverkets personal i Stockholm utsätts för hot i sitt arbete, rapporterar SVT Nyheter som har gått igenom det senaste årets incidentrapporter. "Det vi ser en ökning av nu är en annan typ av hot mot medarbetare", säger huvudskyddsombudet Helena Liss till SVT.

 • 12 september

Oklart hur anställda berörs av Nordeas flytt

Det står nu klart att storbanken Nordea flyttar sitt huvudkontor från Stockholm till Finland. Men exakt vad det betyder för de anställda är i nuläget för tidigt att avgöra.

 • 8 september

Arbetsmiljömyndighet ska inrättas i Gävle

En ny myndighet för arbetsmiljökunskap ska öppna 2018, det har regeringen och Vänsterpartiet kommit överens om under budgetförhandlingarna. Ambitionen är att stärka det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet.

 • 8 september

Lösningen : Spetskompetens

Illustration: Jens Magnusson

Specialiserad på vinst och förlust

Efter en lång karriär är det vanligt att vara specialiserad inom ett område. Något som ofta ses som en fördel – men som också kan leda till begränsningar på arbetsmarknaden, menar flera experter som Jusektidningen Karriär pratat med. Så, hur balanserar man specialistkunskap med eftertraktad kompetens?

 • 28 augusti

Balans & livsstil : Ett steg i taget

Nio steg till mer balans

Det flexibla arbetslivet gör att gränserna mellan privatliv och jobb suddas ut allt mer. Här är Fredrik Grythbergs bästa tips för att lyckas med konsten att ändå hitta balans och prioritera det som är viktigt för just dig. 

 • 19 augusti

Tema : Karriärvägar

Foto: Gustav Gräll

Nya perspektiv på karriären

Sommaren erbjuder tid för reflektion och eftertanke. Kanske har det väckt funderingar på att byta jobb, yrke eller bransch. Möt tre personer som har gjort en förändring – och valt helt olika karriärvägar: Anna Bågstam Ryltenius kombinerar två jobb, Per Frykebrant utbildade sig raka vägen till drömjobbet 
och Aron Kristoffersson startade eget.  

 • 14 augusti

Porträttet : Under ytan

Foto: Linus Sundahl-Djerf

"Mångfald är en förutsättning för att utvecklas"

Gröna Lunds operativa HR-chef har prisats för sitt mångfaldsarbete. Karriär möter Kristofer Sandström, som tycker att inkluderingen av funktionshindrade,  äldre och nyanlända borde vara en självklar del av framtidens arbetsmarknad.

 • 14 augusti
Illustration: Team Hawaii

Nya jobb i spåren av digitaliseringen

Digitaliseringen väcker mer förhoppningar än oro när det gäller arbetsmarknaden för såväl jurister som ekonomer. Det visar pågående forskning, en färsk rapport från Konkurrensverket och exempel från verkligheten. 

 • 22 juni

Tema : Välbefinnande på jobbet

Illustration: Erik Nylund

Så mår vi på jobbet

Välbefinnandet på jobbet har blivit en allt viktigare fråga. Men samtidigt pekar trenden neråt för akademikerna, det visar en ny rapport från Jusek. Det handlar både om stress och att inte få utlopp för sin kreativitet – men också om 
lägre löner.

 • 14 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Ledningen försökte tvinga bort Karin

Ledningen kom med otydliga och mycket fula anklagelser utan några som helst bevis. Ombudsmannen beskriver stämningen som ovanligt otrevlig och satte stopp för arbetsgivarens mobbning.

 • 3 maj

KRÖNIKAN

Fler blir sjukskrivna av stress och utmattning än någonsin förr. Och det drabbar framför allt duktiga flickor. Prestationsprinsessorna. Det här brevet är till er, och det är skrivet med igenkänning, kärlek, respekt och värme.

Coachen

Jag har blivit erbjuden ett nytt jobb med likvärdigt ansvar, men med mer betalt och större möjlighet till utveckling. Egentligen vill jag stanna kvar där jag är eftersom jag trivs bra. Hur ska jag tänka – och hur tar jag upp det med min chef för att se om de kan matcha erbjudandet?

KRÖNIKAN

Det löste sig, trots allt

Mitt första möte med den akademiska världen var hetsigt. I alla fall från mitt håll. Även om jag hade extremt goda marginaler halvsprang jag från närmaste tunnelbanestation för att komma i tid till uppropet.

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter