Torsdag 29 juni

PORTRÄTTET

Sofie Lindblom

”Jag fick bli
min egen förebild”

Tema: Välbefinnande på jobbet

De går emot trenden

Statligt anställda akademiker är i högre utsträckning mindre nöjda med jobbet än andra akademiker. Men inte på Skatteverket, Södra regionen. 
– Nära ledarskap, delaktighet och flexibilitet är nyckelord, säger Maria Andrén, HR-konsult på Skatteverket i Malmö.

Foto: David Polberger

På Hjalmar Gullbergsgatan i centrala Malmö är det bråda dagar. Granskningen av inkomstdeklarationerna pågår för fullt. Det är stressigt. Precis som på alla skattekontor i Sverige. Men i Södra regionen (Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län) är det lägre sjukfrånvaro än i övriga landet. 3,9 procent i fjol mot 4,7 procent för Skatteverket totalt. Det är ett tecken på välbefinnande. Men ingen slump, menar Maria Andrén som är HR-konsult på Skatteverket i Malmö.
– Vi har jobbat systematiskt i ett par år. Och vi fokuserar på det vi kan påverka; arbetsglädjen och sjukfrånvaron bland annat. Det är ingen idé att fokusera på saker vi inte kan påverka, som konjunkturen eller Försäkringskassans regelverk.

Det finns två faktorer som är extra viktiga i den södra regionens framgångsarbete, menar Maria Andrén:
- Flexibilitet i arbetstid. Som handlar både om att ge möjligheter till att jobba deltid under perioder eller gå ner till delpension. Men det handlar också om att ge möjlighet till flexledighet under en dag för att en medarbetare behöver återhämta sig. Cheferna ser det som ett stort förtroende som skapar förutsättning för balans i tillvaron.
- Nära ledarskap och delaktighet. Vid en omorganisation 2014 tog man bort en ledningsnivå. Det gav ett mer nära ledarskap där chef och medarbetare i dialog hittar flexibla lösningar i ett tidigt skede.

Arbetet med att få 
ned sjukfrånvaron och höja arbetsglädjen har ofta skett i samverkan med facket. Per Holst, vice ordförande för Sacoföreningen i södra regionen och huvudskyddsombud, vill även framhålla satsningen på just skyddsombud.
– Arbetsgivarna har satsat på att vidareutbilda skyddsombuden så att vi varje år har en dag då vi samlas för att prata om aktuella ämnen, diskutera och göra grupparbeten. Det är viktigt att knyta kontakter med de andra skyddsombuden, säger han. 

Historiskt har akademiker på Skatteverket och andra statliga myndigheter varit lite mer nöjda med sina jobb än de i andra sektorer. Men den skillnaden är borta. Det visar Juseks färska rapport ”Hur mår statligt anställda akademiker på jobbet?”.
I fyra av de undersökta områdena får statliga arbetsplatser sämre betyg av sina anställda än de inom kommunal eller privat sektor. Det är: Styrning och ledning av verksamheten, arbetsbelastning och stress, relation till närmaste chef samt lön och löneprocess.
Och andelen som är missnöjda med välbefinnandet i stort är 13 procent för de statligt anställda medan samma siffra är 10 procent för kommun- och landstingsanställda, samt 9 procent för de i privat sektor.

Lena Emanuelsson, förhandlingschef för offentlig sektor på Jusek, är bekymrad över utvecklingen:
– Statliga arbetsgivare måste bli mer attraktiva. För arbetsgivare som inte är löneledande är det avgörande i konkurrensen om Sveriges akademiker att erbjuda ett högt välbefinnande i arbetet. Om arbetsmiljön i statlig sektor förändras i riktningen med Juseks förslag kommer effektiviteten att öka och kompetensförsörjningen säkras, säger hon. 

----

Skillnad mellan könen även här

Kvinnorna på Skatteverket är sjukskrivna dubbelt så mycket som männen. 

Allt är inte frid och fröjd på Skatteverket. Ett problem verket inte lyckats lösa är de stora skillnaderna i sjukfrånvaro mellan män och kvinnor. 2016 hade kvinnorna drygt 60 procent högre sjukfrånvaro än männen.

Medan männen hade en sjukfrånvaro på 2,5 procent var motsvarande siffra för kvinnorna 5,5 procent. Genomsnittet var 4,5 procent.
– Så ser det ut i samhället i stort, tyvärr. Men hos oss har vi  en ganska bra förklaring, säger Sofia Martell som är sektionschef på Skatteverkets HR-avdelning.

Och den är?
– I de ärendestyrda verksamheterna, som styrs av flödet och volymen av inkommande ärenden, återfinns en hög andel kvinnor. Här är den egna kontrollen över arbetet låg och det bidrar till en högre sjukfrånvaro. 

Att kvinnor är mer sjukskrivna i arbetslivet syns också i Försäkringskassans statistik över samtliga sjukskrivna. I mars 2017 hade den genomsnittlige arbetstagaren varit sjukskriven 10,6 dagar under de senaste 12 månaderna. För män var snittet 7,4 dagar och för kvinnor nästan dubbelt så mycket: 
13,9 dagar. 

-----

Fakta:
Många akademiker 
på Skatteverket
- Bildades 2004 när Riksskatteverket, RSV, slogs ihop med de tio skattemyndigheter som fanns. Har i dag ungefär 10 500 anställda, varav cirka 1 500 i den södra regionen.
-Av verkets anställda har två av tre (66,8 procent) akademisk utbildning på tre år eller mer. De vanligaste akademikerna är ekonomer och jurister, följt 
av statsvetare.

Foto: Shutterstock

Sjukskrivningar ökar bland akademiker

Det finns en samband mellan högre utbildning och ökad sjukfrånvaro, slår Saco fast efter en granskning av Försäkringskassas statistik. Och den psykiska ohälsan ökar mest bland akademikerna. 

 • 28 juni

Mitt första jobb : Helene Lindstrand

Foto: SKL

”I dietköket lärde jag mig mycket om världen”

"Jag har haft flera sommarjobb och ideella uppdrag. Men min första riktiga kontakt med arbetsmarknaden var i ett kök på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm", berättar Helene Lindstrand, presschef på Sveriges kommuner och landsting.

 • 27 juni

Annons

Livet bakom fasaden : Maureen Hoppers

Foto: Susanne Kronholm

Hon kommunicerar för minskad segregation

Ledorden i Maureen Hoppers arbetsdag är effektivitet, engagemang och mycket att göra. Något som gör att hon varje dag jobbar stenhårt för att förbättra och göra skillnad för andra.

 • 25 juni
Illustration: Team Hawaii

Nya jobb i spåren av digitaliseringen

Digitaliseringen väcker mer förhoppningar än oro när det gäller arbetsmarknaden för såväl jurister som ekonomer. Det visar pågående forskning, en färsk rapport från Konkurrensverket och exempel från verkligheten. 

 • 22 juni

Annons

Balans & livsstil : Semesterkänslan

Vänta inte in semesterlugnet

För många är det snart dags för några veckors ledighet och återhämtning. Agera målinriktat för att semesterkänslan ska infinna sig direkt när semestern börjar.

 • 22 juni

Ledarskap : Flexibilitet

Foto: Anders G Warne, Ben Nilsson, Maria Langen

Det flexibla arbetslivet ställer krav på chefen

I dag kan många av oss påverka när och var vi jobbar. Vilket ger möjligheter och frihet, men också för med sig 
flera utmaningar. Inte minst för ledare, som måste hantera 
både sina medarbetares och sitt eget flexibla arbete.

 • 21 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Arbetsgivaren fick backa om semesterersättning

När David lämnade sin anställning bad han om att få sin inarbetade semesterlön utbetald i form av semesterersättning, men arbetsgivaren menade att den hade ingått i hans provisionslön. Ord stod mot ord. Tillsammans med Jusek tog han frågan vidare till Arbetsdomstolen. 

 • 21 juni
Foto: Shutterstock

Löneskillnaderna mellan könen fortsätter att minska

Löneskillnaden mellan kvinnor och män låg under 2016 på 12 procent, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med tidigare år. Det visar Medlingsinstitutets rapport.

 • 20 juni

Förslag på stärkt skydd mot näthat

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att skyddet mot hot och kränkningar stärks och moderniseras. – Vi välkomnar att reglerna följer med in i nutiden, säger Margareta Wilhelmsson, opinionsbildare på Jusek.

 • 20 juni

Tema : Välbefinnande på jobbet

Illustration: Erik Nylund

Så mår vi på jobbet

Välbefinnandet på jobbet har blivit en allt viktigare fråga. Men samtidigt pekar trenden neråt för akademikerna, det visar en ny rapport från Jusek. Det handlar både om stress och att inte få utlopp för sin kreativitet – men också om 
lägre löner.

 • 14 juni

Porträttet : Claudia Olsson

Foto: Elisabeth Ingvar

Med 
framtiden 
i fokus

Obotlig nyfikenhet och en tro på människors potential. Framtidsanalytikern Claudia Olsson arbetar med morgondagens teknik – och hur den kan göra samhället både bättre och starkare.– Min motivation kommer ifrån att jag ser 
möjligheter, säger hon.

 • 14 juni
Foto: Sveriges Radio

Bonnesen och Käll bland årets sommarpratare

Vid en presskonferens i veckan presenterades årets sommarvärdar. Och i årets uppställning återfinns både ekonomer, jurister och samhällsvetare.

 • 14 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Han förlorade jobbet efter 
att anställningen överklagats

Johan sökte och fick det eftertraktade jobbet på myndigheten. Men en överklagan till Statens överklagandenämnd resulterade i att hans anställning avslutades. Jusek menade att uppsägningen inte hade något rättsligt stöd, och tillsammans tog de processen vidare ända till Arbetsdomstolen – där de gick segrande ur striden. 

 • 7 juni

Lösningen : När övertid blivit norm

Illustration: Tove Hennix

När övertid blivit norm

När du går hem från jobbet sitter kollegorna kvar. Du känner pressen att du också borde jobba över. Men alla har inte tid eller möjlighet att satsa även fritiden på jobbet. Dessutom kan det leda till att du riskerar din hälsa. Så här kan du bemöta kritiken – och hantera en stressig arbetssituation.

 • 1 juni

Tema : Internationell karriär

Foto: Aleksandra Oleynik

Drömmen om att jobba utomlands

Önskan om att pröva vingarna i ett annat land kan vara stark. Det ger ett nytt sammanhang, en ny tillvaro och nya perspektiv – men också nya villkor och regelverk. Möt Benjamin Winsner Benjamin Winsner i Alicante, Hampus Bergquist i London och Clara Bodin, som har jobbat i både Kiev och Moskva. 

 • 31 maj
Under industrialiseringen såg man samma tendenser som under 2000-talets it-era. Under båda perioderna pressade sig människor mer och den psykiska ohälsan ökade.
Foto: Fotolia

Sjuknärvaro kostar mer än sjukfrånvaro

Tiden efter julhelgerna är flest sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Är vi mer sjuka då – eller har vi kanske jobbat halvsjuka för ofta året innan och plötsligt kommer ”ketchupeffekten”?

 • 8 februari

KRÖNIKAN

Det var en sen torsdagskväll som jag såg det. Facebook-inlägget från En utsträckt hand som berättade att det nu var ytterligare en kille som fyllde 18 och skulle slängas ut från ungdoms-
boendet. 

Coachen

Nu är det snart dags för sommarledighet. Inför ledighetsansökningarna diskuterade vi just semester i min arbetsgrupp och det dök upp några frågor som vi undrar över. Vad gäller om jag blir sjuk på semestern? Kan jag ta semester när jag vill – och vad händer om jag inte fått semestern godkänd? Och har vikarier rätt att ta ut semester? Trevlig sommar!

KRÖNIKAN

Om känslan att inte orka

Stress dyker upp i alla möjliga sammanhang och samtal nu mer. Inte så mycket i meningen ”jag har ett inbokat bikramyoga-pass och deadline nästa vecka – hur ska jag hinna tvätta?”. Utan mer med innebörden ”jag vet inte hur länge jag står ut, jag håller på att gå sönder”.

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter