Söndag 20 augusti

PORTRÄTTET

Claudia Olsson

”Jag är nyfiken på världen”

Tema: Välbefinnande på jobbet

De går emot trenden

Statligt anställda akademiker är i högre utsträckning mindre nöjda med jobbet än andra akademiker. Men inte på Skatteverket, Södra regionen. 
– Nära ledarskap, delaktighet och flexibilitet är nyckelord, säger Maria Andrén, HR-konsult på Skatteverket i Malmö.

Foto: David Polberger

På Hjalmar Gullbergsgatan i centrala Malmö är det bråda dagar. Granskningen av inkomstdeklarationerna pågår för fullt. Det är stressigt. Precis som på alla skattekontor i Sverige. Men i Södra regionen (Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län) är det lägre sjukfrånvaro än i övriga landet. 3,9 procent i fjol mot 4,7 procent för Skatteverket totalt. Det är ett tecken på välbefinnande. Men ingen slump, menar Maria Andrén som är HR-konsult på Skatteverket i Malmö.
– Vi har jobbat systematiskt i ett par år. Och vi fokuserar på det vi kan påverka; arbetsglädjen och sjukfrånvaron bland annat. Det är ingen idé att fokusera på saker vi inte kan påverka, som konjunkturen eller Försäkringskassans regelverk.

Det finns två faktorer som är extra viktiga i den södra regionens framgångsarbete, menar Maria Andrén:
- Flexibilitet i arbetstid. Som handlar både om att ge möjligheter till att jobba deltid under perioder eller gå ner till delpension. Men det handlar också om att ge möjlighet till flexledighet under en dag för att en medarbetare behöver återhämta sig. Cheferna ser det som ett stort förtroende som skapar förutsättning för balans i tillvaron.
- Nära ledarskap och delaktighet. Vid en omorganisation 2014 tog man bort en ledningsnivå. Det gav ett mer nära ledarskap där chef och medarbetare i dialog hittar flexibla lösningar i ett tidigt skede.

Arbetet med att få 
ned sjukfrånvaron och höja arbetsglädjen har ofta skett i samverkan med facket. Per Holst, vice ordförande för Sacoföreningen i södra regionen och huvudskyddsombud, vill även framhålla satsningen på just skyddsombud.
– Arbetsgivarna har satsat på att vidareutbilda skyddsombuden så att vi varje år har en dag då vi samlas för att prata om aktuella ämnen, diskutera och göra grupparbeten. Det är viktigt att knyta kontakter med de andra skyddsombuden, säger han. 

Historiskt har akademiker på Skatteverket och andra statliga myndigheter varit lite mer nöjda med sina jobb än de i andra sektorer. Men den skillnaden är borta. Det visar Juseks färska rapport ”Hur mår statligt anställda akademiker på jobbet?”.
I fyra av de undersökta områdena får statliga arbetsplatser sämre betyg av sina anställda än de inom kommunal eller privat sektor. Det är: Styrning och ledning av verksamheten, arbetsbelastning och stress, relation till närmaste chef samt lön och löneprocess.
Och andelen som är missnöjda med välbefinnandet i stort är 13 procent för de statligt anställda medan samma siffra är 10 procent för kommun- och landstingsanställda, samt 9 procent för de i privat sektor.

Lena Emanuelsson, förhandlingschef för offentlig sektor på Jusek, är bekymrad över utvecklingen:
– Statliga arbetsgivare måste bli mer attraktiva. För arbetsgivare som inte är löneledande är det avgörande i konkurrensen om Sveriges akademiker att erbjuda ett högt välbefinnande i arbetet. Om arbetsmiljön i statlig sektor förändras i riktningen med Juseks förslag kommer effektiviteten att öka och kompetensförsörjningen säkras, säger hon. 

----

Skillnad mellan könen även här

Kvinnorna på Skatteverket är sjukskrivna dubbelt så mycket som männen. 

Allt är inte frid och fröjd på Skatteverket. Ett problem verket inte lyckats lösa är de stora skillnaderna i sjukfrånvaro mellan män och kvinnor. 2016 hade kvinnorna drygt 60 procent högre sjukfrånvaro än männen.

Medan männen hade en sjukfrånvaro på 2,5 procent var motsvarande siffra för kvinnorna 5,5 procent. Genomsnittet var 4,5 procent.
– Så ser det ut i samhället i stort, tyvärr. Men hos oss har vi  en ganska bra förklaring, säger Sofia Martell som är sektionschef på Skatteverkets HR-avdelning.

Och den är?
– I de ärendestyrda verksamheterna, som styrs av flödet och volymen av inkommande ärenden, återfinns en hög andel kvinnor. Här är den egna kontrollen över arbetet låg och det bidrar till en högre sjukfrånvaro. 

Att kvinnor är mer sjukskrivna i arbetslivet syns också i Försäkringskassans statistik över samtliga sjukskrivna. I mars 2017 hade den genomsnittlige arbetstagaren varit sjukskriven 10,6 dagar under de senaste 12 månaderna. För män var snittet 7,4 dagar och för kvinnor nästan dubbelt så mycket: 
13,9 dagar. 

-----

Fakta:
Många akademiker 
på Skatteverket
- Bildades 2004 när Riksskatteverket, RSV, slogs ihop med de tio skattemyndigheter som fanns. Har i dag ungefär 10 500 anställda, varav cirka 1 500 i den södra regionen.
-Av verkets anställda har två av tre (66,8 procent) akademisk utbildning på tre år eller mer. De vanligaste akademikerna är ekonomer och jurister, följt 
av statsvetare.

Lägre löner bland utrikesfödda akademiker

Utrikesfödda akademiker har lägre lön än de som är födda i Sverige – trots att de arbetar inom samma yrke och sektor. Störst lönegap finns bland ekonomer i privat sektor, visar en rapport från Saco.

 • 18 augusti

Balans & livsstil : Ett steg i taget

Nio steg till mer balans

Det flexibla arbetslivet gör att gränserna mellan privatliv och jobb suddas ut allt mer. Här är Fredrik Grythbergs bästa tips för att lyckas med konsten att ändå hitta balans och prioritera det som är viktigt för just dig. 

 • 17 augusti

Annons

Unga mer positiva till facket

Anseendet för de svenska fackförbunden ökar bland unga – men sjunker hos allmänheten i stort, skriver Göteborgs-Posten.

 • 17 augusti

Vanligt att behöva ta igen arbete efter semestern

Var fjärde arbetstagare måste ta igen arbete efter semestern eftersom de inte har någon ersättare, enligt en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Visma.

 • 15 augusti

Annons

Tema : Karriärvägar

Foto: Gustav Gräll

Nya perspektiv på karriären

Sommaren erbjuder tid för reflektion och eftertanke. Kanske har det väckt funderingar på att byta jobb, yrke eller bransch. Möt tre personer som har gjort en förändring – och valt helt olika karriärvägar: Anna Bågstam Ryltenius kombinerar två jobb, Per Frykebrant utbildade sig raka vägen till drömjobbet 
och Aron Kristoffersson startade eget.  

 • 14 augusti

Tema : Studentspecial

Illustration: Team Hawaii

Allt för studentlivet

Nu är det dags att sätta sig i skolbänken. Kanske är det för första gången, eller så är det ett kärt återseende efter sommaren. Till den här studentspecialen har redaktionen talat med experter inom bland annat rekrytering, karriärplanering, stress och fackliga frågor för att samla information kring hur du gör det bästa av tiden fram till första jobbet. 

 • 14 augusti

Porträttet : Under ytan

Foto: Linus Sundahl-Djerf

"Mångfald är en förutsättning för att utvecklas"

Gröna Lunds operativa HR-chef har prisats för sitt mångfaldsarbete. Karriär möter Kristofer Sandström, som tycker att inkluderingen av funktionshindrade,  äldre och nyanlända borde vara en självklar del av framtidens arbetsmarknad.

 • 14 augusti
Foto: Susanne Kronholm

Minglet ledde till nytt jobb

Kontakter kan vara viktigt för karriären. Karin Bäcklund är medgrundare till mötesplatsen Über Social After Work, och har själv erfarenhet av nätverkets betydelse. – Mitt senaste jobb på PR-byrån Springtime fick jag via kontakter. På ett mingel träffade jag en kompis kompis som jobbade där. Jag var naturligtvis på intervjuer också, men hade jag inte träffat henne hade det inte hänt, säger hon.

 • 14 augusti

Jusek stämmer staten i Arbetsdomstolen

Fastighetsmäklarinspektionen ska flytta från Stockholm till Karlstad, och menar att de anställda är skyldiga att följa med. Jusek håller inte med och stämmer nu staten i Arbetsdomstolen. Det är första gången frågan om arbetsskyldighet prövas, enligt Juseks förbundsjurist. 

 • 14 augusti
Foto: Shutterstock

Förbered dig inför semestern – Så startar du hösten i nedförsbacke

Prioritering, organisering och en helhetsbild. Det är nycklarna för att förbereda inför semestern – och ha koll när du kommer tillbaka.

 • 3 juli
Foto: Shutterstock

Läsning för lediga dagar

Semestern är nära. Och med den kommer (kanske) tid i hängmattan med en bra bok. Här är titlarna att plöja som gör att du kan smälla med hängslena när du kommer tillbaka till kontoret. 

 • 30 juni

Systemvetare fortsatt heta på arbetsmarknaden

Mjukvaru- och systemutvecklare, systemanalytiker och IT-arkitekter är några av de yrken där det är brist på arbetskraft och lätt att få jobb, visar en rapport från Arbetsförmedlingen.

 • 29 juni
Foto: Shutterstock

Sjukskrivningar ökar bland akademiker

Det finns en samband mellan högre utbildning och ökad sjukfrånvaro, slår Saco fast efter en granskning av Försäkringskassas statistik. Och den psykiska ohälsan ökar mest bland akademikerna. 

 • 28 juni
Illustration: Team Hawaii

Nya jobb i spåren av digitaliseringen

Digitaliseringen väcker mer förhoppningar än oro när det gäller arbetsmarknaden för såväl jurister som ekonomer. Det visar pågående forskning, en färsk rapport från Konkurrensverket och exempel från verkligheten. 

 • 22 juni

Lösningen : När övertid blivit norm

Illustration: Tove Hennix

När övertid blivit norm

När du går hem från jobbet sitter kollegorna kvar. Du känner pressen att du också borde jobba över. Men alla har inte tid eller möjlighet att satsa även fritiden på jobbet. Dessutom kan det leda till att du riskerar din hälsa. Så här kan du bemöta kritiken – och hantera en stressig arbetssituation.

 • 1 juni

Filterbubblor - hur ska de spräckas?

Falska nyheter, ”alternativa fakta” och filterbubblor är hot mot demokratin. Nu efterlyser allt fler stärkt mediekompetens för alla yrkesgrupper.

 • 21 februari

KRÖNIKAN

Fler blir sjukskrivna av stress och utmattning än någonsin förr. Och det drabbar framför allt duktiga flickor. Prestationsprinsessorna. Det här brevet är till er, och det är skrivet med igenkänning, kärlek, respekt och värme.

Coachen

Jag jobbar på en familjerättsbyrå där jag är en av dem som har längst anställningstid. Jag fyller 65 i år och vill om möjligt jobba åtminstone två år till. Vilka möjligheter har jag att jobba kvar?


KRÖNIKAN

Sommaren ger tid till reflektion

Det har varit en helt fantastisk sommar. Solen har strålat under lediga dagar fyllda av äventyr, barfotapromenader i daggfuktigt gräs, jordgubbstårtor och uppfriskande morgondopp efter joggingturen. Det har funnits gott om tid för reflektion och eftertanke, och just nu känns stegen lekande lätta och möjligheterna oändliga. Eller inte. 

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter