Lördag 21 oktober

Tema: Välbefinnande på jobbet

Negativ trend för välbefinnandet

Akademiker mår sämre på jobbet. Samtidigt minskar deras löner i förhållande till icke-akademiker. Det visar en ny rapport från Jusek.
– Tyvärr värdesätter många arbetsgivare inte akademisk kompetens tillräckligt, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef.

 

Illustration: Erik Nylund

Välkommen som akademiker, nu är ni på väg mot ett intressant och kreativt yrke med bra lön. Så kan det låta när examensbevisen delas ut till tusentals nya akademiker i slutet av terminen. En sanning för många, men inte för alla.
– En del kommer inte att få utlopp för sin kreativitet som de tror, och med rätta förväntar sig att de ska få, i sitt arbete. Jobbet har ibland blivit lite för standardiserat och akademikerna får inte användning för sin fulla kompetens, säger Daniel Lind som är samhällspolitisk chef på Jusek.

Bristen på kreativa möjligheter ser han som en förklaring till att välbefinnandet på jobbet bland akademikerna har minskat. Det finns en tydlig nedåtgående trend sedan SCB började med sina mätningar 1989. Men det finns andra förklaringar också, menar Daniel Lind:
– Det handlar om stress samt 
om bristen av återhämtning och balans i livet. 

I rapporten ”Hur ökar vi arbetsglädjen för Sveriges akademiker?”, som kommer ut i sommar, visar det sig att inte bara akademikernas allmänna välbefinnande på jobbet har gått ner. 
Även lönerna har minskat. I alla fall 
om man jämför med dem som enbart har gymnasieutbildning.

Sedan millennieskiftet har löneskillnaderna mellan akademiker och de med gymnasieutbildning krympt. Bland dem som jobbar i privat sektor har lönegapet minskat med ungefär 25 procent mellan de två grupperna. De i kommunal sektor har tappat 10 procent. I de statliga och landstingskommunala sektorerna, däremot, är tappet marginellt. 

Att utbildningspremien – hur mycket akademisk utbildning syns i lönekuvertet – minskat samtidigt som välbefinnandet, kan få konsekvenser för viljan att utbilda sig på universitet och högskola, tror Daniel Lind.
– Om arbetsmiljön och utvecklingen i arbetet blir sämre samtidigt som lönepremien minskar blir det mindre attraktivt att bli akademiker. Utbildningspremien bör öka och akademikers arbetsmiljö förbättras. Det tjänar Sverige som kunskapsnation på.

Men värdet på utbildningspremien skiftar mycket mellan olika akademiker. Den som väljer ”rätt” yrke får rejält mycket mer i plånboken.
– De fyra som alltid kommer bra ut sedan vi började göra de här undersökningarna på 1960-talet är desamma: civilekonomer, jurister, läkare och civilingenjörer, säger Thomas Ljunglöf som är utredare på Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. De stora förlorarna är lärare, bibliotekarier samt fysio- och arbetsterapeuter.
– De har en väldigt platt löneutveckling. Det är kvinnodominerade jobb i kommun- och landsting där det saknas karriärmöjligheter.

Att kvinnorna halkar efter i lönestatistiken visar sig också i undersökningen om välbefinnandet. I förhållande till männen är kvinnorna mer missnöjda med lönerna. Däremot är de mer nöjda med den fysiska arbetsmiljön. 

---

Stora skillnader mellan könen

Enligt rapporten är kvinnorna mer nöjda än männen när det gäller den fysiska arbetsmiljön. Men de är mindre nöjda med lönen, sin närmaste chef och sina kollegor. 

Gällande anställningstrygghet, inflytande och arbetsuppgifter syns inga skillnader mellan könen. Daniel lind lyfter nio viktiga faktorer för välbefinnande:
- Värna privatlivet. Se till att arbetet inte kräver så mycket energi och engagemang att det påverkar övriga livet negativt.
- Var kreativ. Den som får utlopp för sin kreativitet upplever mindre stress och högre välbefinnande. Det måste inte handla om storslagna nya projekt, utan kan till exempel vara idéer om mer effektiva arbetsprocesser.
- Stressa mindre. Undvik medelhöga och höga nivåer av stress.
- Använd hela kompetensen. Säkerställ att medarbetare i så hög utsträckning som möjligt får använda sin kompetens i arbetet.
- Ha trevligt med kollegorna. Förbättra sociala och yrkesmässiga relationer mellan kollegor.
- Ökat inflytande. Låt medarbetarna vara med och välja den bästa vägen framåt för att nå målen.
- Var professionell. Bidra till att 
verksamheten drivs på ett professionellt sätt.
- Ha högt i tak. Arbetsklimatet ska 
tillåta att verksamheten och invanda arbetssätt kan ifrågasättas.
- Ständig utveckling. Arbetsuppgifter som är utmanande och möjligheter 
att hela tiden lära nytt skapar välbefinnande i jobbet.

-----
Så gjordes undersökningen
Juseks undersökning har gjorts med hjälp av två forskare på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Resultatet bygger på 2 072 webbintervjuer med akademiker och tjänstemän (alla med arbete) i åldern 18–65 år. Urvalet gjordes slumpmässigt ur Novus telefonrekryterade webbpanel. Resultaten har viktats efter kön och ålder. 59,6 procent av de tillfrågade genomförde hela intervjun.

Foto: Shutterstock

Misslyckandet har hittat en plats

Under de senaste åren har det dykt upp forum där människor samlas för att fokusera på misslyckandet. Är det ett tecken på att vi har en mer accepterande inställning till att göra fel? Karriär undersöker vår relation till magplasket, från fuck up-nights och Museum of Failure till dess roll som grogrund för innovation. 

 • 20 oktober

Brister i myndigheters arbete mot ohälsa

Statskontoret konstaterar i en rapport att statliga myndigheter jobbar aktivt för att minska sjukfrånvaron bland anställda. Men system för att kunna upptäcka och hantera ohälsa och stress saknas.

 • 20 oktober

Annons

Fackförbund kräver Postnord på närmare 2 miljarder

Nästan två miljarder kronor samt ränta och skadestånd för brott mot kollektivavtalet. Det kräver Jusek av Postnord, tillsammans med tre andra fackförbund. "Vi måste agera för att skydda våra medlemmars pensioner", säger Jens Jansson, ombudsman på Jusek. 

 • 18 oktober
Foto: Shutterstock

Stora skillnader i löneanspråk

I en undersökning utförd av rekryterings- och bemanningsföretaget Jurek visar det sig att kvinnor och män som jobbar inom ekonomi och juridik har vitt skilda förväntningar när det gäller lönen på nästa jobb. 

 • 17 oktober

Annons

Ledarskap : Forskning

Foto: Pressbild

”Chefer gör inte som de tror”

Vad gör egentligen chefer när de har för avsikt att leda? Forskaren Simon Elvnäs har analyserat närmare 500 chefer och har svaret på frågan: troligtvis absolut inte alls vad de tror.

 • 16 oktober
Foto: Privat

Juseks studerandesektion har en ny styrelse

Den nya styrelsen valdes enhälligt under årsmötet. Vi ställde fyra frågor till studerandesektionens nya ordförande Lovisa Kronsporre.

 • 13 oktober
Foto: Shutterstock

Stressrusta dina relationer

Stress på jobbet är ett av våra främsta folkhälsoproblem. Och som om det inte vore nog med att vi själva mår dåligt, kan stressen också sabotera vårt kärleksförhållande. Karriär går på jakt efter råd kring hur man vårdar sin parrelation när livet är som hetsigast. 

 • 12 oktober
Foto: Pressbild

”Vi kan inte köpa oss fram genom marknadsbudgetar”

I boken Maxa Snacket beskriver Karin Zingmark hur företagens sätt att kommunicera kan anpassas till dagens förhållanden."Delegera inte allt till en kommunikationsavdelning. Kompetensen måste finnas i företagets högsta ledning", säger hon.

 • 11 oktober

Lösningen : Medarbetarsamtal

Illustration: Jens Magnusson

Formulera målen under det årliga samtalet

Våndas du inför det kommande medarbetarsamtalet och tycker att det är mer plågsamt än utvecklande? För att besegra känslorna och göra det mesta av tillfället är experternas tips att du ska förbereda dig väl, konkretisera – och vara dig själv.

 • 9 oktober

Var femte har känt sig utfryst på jobbet

Var femte akademiker har under det senaste året känt sig trakasserad eller utfryst på sin arbetsplats, visar en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Saco. 

 • 9 oktober

Nytt avtal för statliga akademiker

I och med det nya avtalet kommer ett nytt arbetsområde för ett hållbart arbetsliv att startas. Avtalet gör även att fler kan tjäna in tjänstepension under föräldraledigheten. 

 • 5 oktober

Tema : Säkra pensionen

Illustration: Robert Hilmersson

Säkra pensionen under hela karriären

En gång om året dimper det orangea kuvertet ner i brevlådan som en färgglad påminnelse om pensionen. För vissa är siffrorna och tabellerna ingen överraskning. Andra skulle hellre vilja stoppa beskedet direkt i dokumentförstöraren. Känner du att det är dags att ta kontroll över situationen? Här är pensionsexperternas råd för att maxa pensionen under arbetslivets möjliga faser.

 • 4 oktober

Porträttet : Sara Haraldsson

Foto: Linus Sundahl-Djerf

Med ilskan som drivkraft

Sara Haraldssons högra arm står det ”I’m not here to please” intatuerat – en påminnelse om att hon inte gör det hon gör för att andra ska bli glada. "Jag vill förändra världen och det är obekvämt. Många kommer att vara emot mig och det jag gör, men jag gör det inte för deras skull. Jag gör det för mig själv och för alla kvinnor som kommer efter mig", säger grundaren av Maktsalongen, en organisation som kämpar för ett jämställt, ungt civilsamhälle.

 • 28 september

Balans & livsstil : Ett steg i taget

Nio steg till mer balans

Det flexibla arbetslivet gör att gränserna mellan privatliv och jobb suddas ut allt mer. Här är Fredrik Grythbergs bästa tips för att lyckas med konsten att ändå hitta balans och prioritera det som är viktigt för just dig. 

 • 19 augusti

Tema : Karriärvägar

Foto: Gustav Gräll

Nya perspektiv på karriären

Sommaren erbjuder tid för reflektion och eftertanke. Kanske har det väckt funderingar på att byta jobb, yrke eller bransch. Möt tre personer som har gjort en förändring – och valt helt olika karriärvägar: Anna Bågstam Ryltenius kombinerar två jobb, Per Frykebrant utbildade sig raka vägen till drömjobbet 
och Aron Kristoffersson startade eget.  

 • 14 augusti
Illustration: Team Hawaii

Nya jobb i spåren av digitaliseringen

Digitaliseringen väcker mer förhoppningar än oro när det gäller arbetsmarknaden för såväl jurister som ekonomer. Det visar pågående forskning, en färsk rapport från Konkurrensverket och exempel från verkligheten. 

 • 22 juni

KRÖNIKAN

Det fanns en tid när internet var ungt, och vi som var unga samtidigt varnades för allt elände som detta okända förde med sig.

Coachen

Jag jobbar med självständiga uppgifter och har direktkontakt med kunder. Samtidigt ingår jag i en grupp där vi ska hjälpas åt för att avlasta varandra. Men alla är inte lika lojala mot gruppen och vi är ett fåtal som drar det största lasset. Jag ser att vi skulle kunna organisera oss annorlunda och bli mer effektiva. Hur för jag fram det till min chef, som inte jobbar så nära oss, utan att det blir skvaller?

KRÖNIKAN

Drömmen om en rik pension

Jag vet precis hur jag vill ha det som pensionär. Ett rött hus på landet, gärna med skogen intill knuten och en stor tomt där jag och hundarna kan traska omkring i gräset på morgonen.

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter