Söndag 20 augusti

PORTRÄTTET

Claudia Olsson

”Jag är nyfiken på världen”

Tema: Välbefinnande på jobbet

Negativ trend för välbefinnandet

Akademiker mår sämre på jobbet. Samtidigt minskar deras löner i förhållande till icke-akademiker. Det visar en ny rapport från Jusek.
– Tyvärr värdesätter många arbetsgivare inte akademisk kompetens tillräckligt, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef.

 

Illustration: Erik Nylund

Välkommen som akademiker, nu är ni på väg mot ett intressant och kreativt yrke med bra lön. Så kan det låta när examensbevisen delas ut till tusentals nya akademiker i slutet av terminen. En sanning för många, men inte för alla.
– En del kommer inte att få utlopp för sin kreativitet som de tror, och med rätta förväntar sig att de ska få, i sitt arbete. Jobbet har ibland blivit lite för standardiserat och akademikerna får inte användning för sin fulla kompetens, säger Daniel Lind som är samhällspolitisk chef på Jusek.

Bristen på kreativa möjligheter ser han som en förklaring till att välbefinnandet på jobbet bland akademikerna har minskat. Det finns en tydlig nedåtgående trend sedan SCB började med sina mätningar 1989. Men det finns andra förklaringar också, menar Daniel Lind:
– Det handlar om stress samt 
om bristen av återhämtning och balans i livet. 

I rapporten ”Hur ökar vi arbetsglädjen för Sveriges akademiker?”, som kommer ut i sommar, visar det sig att inte bara akademikernas allmänna välbefinnande på jobbet har gått ner. 
Även lönerna har minskat. I alla fall 
om man jämför med dem som enbart har gymnasieutbildning.

Sedan millennieskiftet har löneskillnaderna mellan akademiker och de med gymnasieutbildning krympt. Bland dem som jobbar i privat sektor har lönegapet minskat med ungefär 25 procent mellan de två grupperna. De i kommunal sektor har tappat 10 procent. I de statliga och landstingskommunala sektorerna, däremot, är tappet marginellt. 

Att utbildningspremien – hur mycket akademisk utbildning syns i lönekuvertet – minskat samtidigt som välbefinnandet, kan få konsekvenser för viljan att utbilda sig på universitet och högskola, tror Daniel Lind.
– Om arbetsmiljön och utvecklingen i arbetet blir sämre samtidigt som lönepremien minskar blir det mindre attraktivt att bli akademiker. Utbildningspremien bör öka och akademikers arbetsmiljö förbättras. Det tjänar Sverige som kunskapsnation på.

Men värdet på utbildningspremien skiftar mycket mellan olika akademiker. Den som väljer ”rätt” yrke får rejält mycket mer i plånboken.
– De fyra som alltid kommer bra ut sedan vi började göra de här undersökningarna på 1960-talet är desamma: civilekonomer, jurister, läkare och civilingenjörer, säger Thomas Ljunglöf som är utredare på Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. De stora förlorarna är lärare, bibliotekarier samt fysio- och arbetsterapeuter.
– De har en väldigt platt löneutveckling. Det är kvinnodominerade jobb i kommun- och landsting där det saknas karriärmöjligheter.

Att kvinnorna halkar efter i lönestatistiken visar sig också i undersökningen om välbefinnandet. I förhållande till männen är kvinnorna mer missnöjda med lönerna. Däremot är de mer nöjda med den fysiska arbetsmiljön. 

---

Stora skillnader mellan könen

Enligt rapporten är kvinnorna mer nöjda än männen när det gäller den fysiska arbetsmiljön. Men de är mindre nöjda med lönen, sin närmaste chef och sina kollegor. 

Gällande anställningstrygghet, inflytande och arbetsuppgifter syns inga skillnader mellan könen. Daniel lind lyfter nio viktiga faktorer för välbefinnande:
- Värna privatlivet. Se till att arbetet inte kräver så mycket energi och engagemang att det påverkar övriga livet negativt.
- Var kreativ. Den som får utlopp för sin kreativitet upplever mindre stress och högre välbefinnande. Det måste inte handla om storslagna nya projekt, utan kan till exempel vara idéer om mer effektiva arbetsprocesser.
- Stressa mindre. Undvik medelhöga och höga nivåer av stress.
- Använd hela kompetensen. Säkerställ att medarbetare i så hög utsträckning som möjligt får använda sin kompetens i arbetet.
- Ha trevligt med kollegorna. Förbättra sociala och yrkesmässiga relationer mellan kollegor.
- Ökat inflytande. Låt medarbetarna vara med och välja den bästa vägen framåt för att nå målen.
- Var professionell. Bidra till att 
verksamheten drivs på ett professionellt sätt.
- Ha högt i tak. Arbetsklimatet ska 
tillåta att verksamheten och invanda arbetssätt kan ifrågasättas.
- Ständig utveckling. Arbetsuppgifter som är utmanande och möjligheter 
att hela tiden lära nytt skapar välbefinnande i jobbet.

-----
Så gjordes undersökningen
Juseks undersökning har gjorts med hjälp av två forskare på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Resultatet bygger på 2 072 webbintervjuer med akademiker och tjänstemän (alla med arbete) i åldern 18–65 år. Urvalet gjordes slumpmässigt ur Novus telefonrekryterade webbpanel. Resultaten har viktats efter kön och ålder. 59,6 procent av de tillfrågade genomförde hela intervjun.

Lägre löner bland utrikesfödda akademiker

Utrikesfödda akademiker har lägre lön än de som är födda i Sverige – trots att de arbetar inom samma yrke och sektor. Störst lönegap finns bland ekonomer i privat sektor, visar en rapport från Saco.

 • 18 augusti

Balans & livsstil : Ett steg i taget

Nio steg till mer balans

Det flexibla arbetslivet gör att gränserna mellan privatliv och jobb suddas ut allt mer. Här är Fredrik Grythbergs bästa tips för att lyckas med konsten att ändå hitta balans och prioritera det som är viktigt för just dig. 

 • 17 augusti

Annons

Unga mer positiva till facket

Anseendet för de svenska fackförbunden ökar bland unga – men sjunker hos allmänheten i stort, skriver Göteborgs-Posten.

 • 17 augusti

Vanligt att behöva ta igen arbete efter semestern

Var fjärde arbetstagare måste ta igen arbete efter semestern eftersom de inte har någon ersättare, enligt en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Visma.

 • 15 augusti

Annons

Tema : Karriärvägar

Foto: Gustav Gräll

Nya perspektiv på karriären

Sommaren erbjuder tid för reflektion och eftertanke. Kanske har det väckt funderingar på att byta jobb, yrke eller bransch. Möt tre personer som har gjort en förändring – och valt helt olika karriärvägar: Anna Bågstam Ryltenius kombinerar två jobb, Per Frykebrant utbildade sig raka vägen till drömjobbet 
och Aron Kristoffersson startade eget.  

 • 14 augusti

Tema : Studentspecial

Illustration: Team Hawaii

Allt för studentlivet

Nu är det dags att sätta sig i skolbänken. Kanske är det för första gången, eller så är det ett kärt återseende efter sommaren. Till den här studentspecialen har redaktionen talat med experter inom bland annat rekrytering, karriärplanering, stress och fackliga frågor för att samla information kring hur du gör det bästa av tiden fram till första jobbet. 

 • 14 augusti

Porträttet : Under ytan

Foto: Linus Sundahl-Djerf

"Mångfald är en förutsättning för att utvecklas"

Gröna Lunds operativa HR-chef har prisats för sitt mångfaldsarbete. Karriär möter Kristofer Sandström, som tycker att inkluderingen av funktionshindrade,  äldre och nyanlända borde vara en självklar del av framtidens arbetsmarknad.

 • 14 augusti
Foto: Susanne Kronholm

Minglet ledde till nytt jobb

Kontakter kan vara viktigt för karriären. Karin Bäcklund är medgrundare till mötesplatsen Über Social After Work, och har själv erfarenhet av nätverkets betydelse. – Mitt senaste jobb på PR-byrån Springtime fick jag via kontakter. På ett mingel träffade jag en kompis kompis som jobbade där. Jag var naturligtvis på intervjuer också, men hade jag inte träffat henne hade det inte hänt, säger hon.

 • 14 augusti

Jusek stämmer staten i Arbetsdomstolen

Fastighetsmäklarinspektionen ska flytta från Stockholm till Karlstad, och menar att de anställda är skyldiga att följa med. Jusek håller inte med och stämmer nu staten i Arbetsdomstolen. Det är första gången frågan om arbetsskyldighet prövas, enligt Juseks förbundsjurist. 

 • 14 augusti
Foto: Shutterstock

Förbered dig inför semestern – Så startar du hösten i nedförsbacke

Prioritering, organisering och en helhetsbild. Det är nycklarna för att förbereda inför semestern – och ha koll när du kommer tillbaka.

 • 3 juli
Foto: Shutterstock

Läsning för lediga dagar

Semestern är nära. Och med den kommer (kanske) tid i hängmattan med en bra bok. Här är titlarna att plöja som gör att du kan smälla med hängslena när du kommer tillbaka till kontoret. 

 • 30 juni

Systemvetare fortsatt heta på arbetsmarknaden

Mjukvaru- och systemutvecklare, systemanalytiker och IT-arkitekter är några av de yrken där det är brist på arbetskraft och lätt att få jobb, visar en rapport från Arbetsförmedlingen.

 • 29 juni
Foto: Shutterstock

Sjukskrivningar ökar bland akademiker

Det finns en samband mellan högre utbildning och ökad sjukfrånvaro, slår Saco fast efter en granskning av Försäkringskassas statistik. Och den psykiska ohälsan ökar mest bland akademikerna. 

 • 28 juni
Illustration: Team Hawaii

Nya jobb i spåren av digitaliseringen

Digitaliseringen väcker mer förhoppningar än oro när det gäller arbetsmarknaden för såväl jurister som ekonomer. Det visar pågående forskning, en färsk rapport från Konkurrensverket och exempel från verkligheten. 

 • 22 juni

Lösningen : När övertid blivit norm

Illustration: Tove Hennix

När övertid blivit norm

När du går hem från jobbet sitter kollegorna kvar. Du känner pressen att du också borde jobba över. Men alla har inte tid eller möjlighet att satsa även fritiden på jobbet. Dessutom kan det leda till att du riskerar din hälsa. Så här kan du bemöta kritiken – och hantera en stressig arbetssituation.

 • 1 juni

Filterbubblor - hur ska de spräckas?

Falska nyheter, ”alternativa fakta” och filterbubblor är hot mot demokratin. Nu efterlyser allt fler stärkt mediekompetens för alla yrkesgrupper.

 • 21 februari

KRÖNIKAN

Fler blir sjukskrivna av stress och utmattning än någonsin förr. Och det drabbar framför allt duktiga flickor. Prestationsprinsessorna. Det här brevet är till er, och det är skrivet med igenkänning, kärlek, respekt och värme.

Coachen

Jag jobbar på en familjerättsbyrå där jag är en av dem som har längst anställningstid. Jag fyller 65 i år och vill om möjligt jobba åtminstone två år till. Vilka möjligheter har jag att jobba kvar?


KRÖNIKAN

Sommaren ger tid till reflektion

Det har varit en helt fantastisk sommar. Solen har strålat under lediga dagar fyllda av äventyr, barfotapromenader i daggfuktigt gräs, jordgubbstårtor och uppfriskande morgondopp efter joggingturen. Det har funnits gott om tid för reflektion och eftertanke, och just nu känns stegen lekande lätta och möjligheterna oändliga. Eller inte. 

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter