Torsdag 29 juni

PORTRÄTTET

Sofie Lindblom

”Jag fick bli
min egen förebild”

Tema: Välbefinnande på jobbet

Negativ trend för välbefinnandet

Akademiker mår sämre på jobbet. Samtidigt minskar deras löner i förhållande till icke-akademiker. Det visar en ny rapport från Jusek.
– Tyvärr värdesätter många arbetsgivare inte akademisk kompetens tillräckligt, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef.

 

Illustration: Erik Nylund

Välkommen som akademiker, nu är ni på väg mot ett intressant och kreativt yrke med bra lön. Så kan det låta när examensbevisen delas ut till tusentals nya akademiker i slutet av terminen. En sanning för många, men inte för alla.
– En del kommer inte att få utlopp för sin kreativitet som de tror, och med rätta förväntar sig att de ska få, i sitt arbete. Jobbet har ibland blivit lite för standardiserat och akademikerna får inte användning för sin fulla kompetens, säger Daniel Lind som är samhällspolitisk chef på Jusek.

Bristen på kreativa möjligheter ser han som en förklaring till att välbefinnandet på jobbet bland akademikerna har minskat. Det finns en tydlig nedåtgående trend sedan SCB började med sina mätningar 1989. Men det finns andra förklaringar också, menar Daniel Lind:
– Det handlar om stress samt 
om bristen av återhämtning och balans i livet. 

I rapporten ”Hur ökar vi arbetsglädjen för Sveriges akademiker?”, som kommer ut i sommar, visar det sig att inte bara akademikernas allmänna välbefinnande på jobbet har gått ner. 
Även lönerna har minskat. I alla fall 
om man jämför med dem som enbart har gymnasieutbildning.

Sedan millennieskiftet har löneskillnaderna mellan akademiker och de med gymnasieutbildning krympt. Bland dem som jobbar i privat sektor har lönegapet minskat med ungefär 25 procent mellan de två grupperna. De i kommunal sektor har tappat 10 procent. I de statliga och landstingskommunala sektorerna, däremot, är tappet marginellt. 

Att utbildningspremien – hur mycket akademisk utbildning syns i lönekuvertet – minskat samtidigt som välbefinnandet, kan få konsekvenser för viljan att utbilda sig på universitet och högskola, tror Daniel Lind.
– Om arbetsmiljön och utvecklingen i arbetet blir sämre samtidigt som lönepremien minskar blir det mindre attraktivt att bli akademiker. Utbildningspremien bör öka och akademikers arbetsmiljö förbättras. Det tjänar Sverige som kunskapsnation på.

Men värdet på utbildningspremien skiftar mycket mellan olika akademiker. Den som väljer ”rätt” yrke får rejält mycket mer i plånboken.
– De fyra som alltid kommer bra ut sedan vi började göra de här undersökningarna på 1960-talet är desamma: civilekonomer, jurister, läkare och civilingenjörer, säger Thomas Ljunglöf som är utredare på Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. De stora förlorarna är lärare, bibliotekarier samt fysio- och arbetsterapeuter.
– De har en väldigt platt löneutveckling. Det är kvinnodominerade jobb i kommun- och landsting där det saknas karriärmöjligheter.

Att kvinnorna halkar efter i lönestatistiken visar sig också i undersökningen om välbefinnandet. I förhållande till männen är kvinnorna mer missnöjda med lönerna. Däremot är de mer nöjda med den fysiska arbetsmiljön. 

---

Stora skillnader mellan könen

Enligt rapporten är kvinnorna mer nöjda än männen när det gäller den fysiska arbetsmiljön. Men de är mindre nöjda med lönen, sin närmaste chef och sina kollegor. 

Gällande anställningstrygghet, inflytande och arbetsuppgifter syns inga skillnader mellan könen. Daniel lind lyfter nio viktiga faktorer för välbefinnande:
- Värna privatlivet. Se till att arbetet inte kräver så mycket energi och engagemang att det påverkar övriga livet negativt.
- Var kreativ. Den som får utlopp för sin kreativitet upplever mindre stress och högre välbefinnande. Det måste inte handla om storslagna nya projekt, utan kan till exempel vara idéer om mer effektiva arbetsprocesser.
- Stressa mindre. Undvik medelhöga och höga nivåer av stress.
- Använd hela kompetensen. Säkerställ att medarbetare i så hög utsträckning som möjligt får använda sin kompetens i arbetet.
- Ha trevligt med kollegorna. Förbättra sociala och yrkesmässiga relationer mellan kollegor.
- Ökat inflytande. Låt medarbetarna vara med och välja den bästa vägen framåt för att nå målen.
- Var professionell. Bidra till att 
verksamheten drivs på ett professionellt sätt.
- Ha högt i tak. Arbetsklimatet ska 
tillåta att verksamheten och invanda arbetssätt kan ifrågasättas.
- Ständig utveckling. Arbetsuppgifter som är utmanande och möjligheter 
att hela tiden lära nytt skapar välbefinnande i jobbet.

-----
Så gjordes undersökningen
Juseks undersökning har gjorts med hjälp av två forskare på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Resultatet bygger på 2 072 webbintervjuer med akademiker och tjänstemän (alla med arbete) i åldern 18–65 år. Urvalet gjordes slumpmässigt ur Novus telefonrekryterade webbpanel. Resultaten har viktats efter kön och ålder. 59,6 procent av de tillfrågade genomförde hela intervjun.

Foto: Shutterstock

Sjukskrivningar ökar bland akademiker

Det finns en samband mellan högre utbildning och ökad sjukfrånvaro, slår Saco fast efter en granskning av Försäkringskassas statistik. Och den psykiska ohälsan ökar mest bland akademikerna. 

 • 28 juni

Mitt första jobb : Helene Lindstrand

Foto: SKL

”I dietköket lärde jag mig mycket om världen”

"Jag har haft flera sommarjobb och ideella uppdrag. Men min första riktiga kontakt med arbetsmarknaden var i ett kök på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm", berättar Helene Lindstrand, presschef på Sveriges kommuner och landsting.

 • 27 juni

Annons

Livet bakom fasaden : Maureen Hoppers

Foto: Susanne Kronholm

Hon kommunicerar för minskad segregation

Ledorden i Maureen Hoppers arbetsdag är effektivitet, engagemang och mycket att göra. Något som gör att hon varje dag jobbar stenhårt för att förbättra och göra skillnad för andra.

 • 25 juni
Illustration: Team Hawaii

Nya jobb i spåren av digitaliseringen

Digitaliseringen väcker mer förhoppningar än oro när det gäller arbetsmarknaden för såväl jurister som ekonomer. Det visar pågående forskning, en färsk rapport från Konkurrensverket och exempel från verkligheten. 

 • 22 juni

Annons

Balans & livsstil : Semesterkänslan

Vänta inte in semesterlugnet

För många är det snart dags för några veckors ledighet och återhämtning. Agera målinriktat för att semesterkänslan ska infinna sig direkt när semestern börjar.

 • 22 juni

Ledarskap : Flexibilitet

Foto: Anders G Warne, Ben Nilsson, Maria Langen

Det flexibla arbetslivet ställer krav på chefen

I dag kan många av oss påverka när och var vi jobbar. Vilket ger möjligheter och frihet, men också för med sig 
flera utmaningar. Inte minst för ledare, som måste hantera 
både sina medarbetares och sitt eget flexibla arbete.

 • 21 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Arbetsgivaren fick backa om semesterersättning

När David lämnade sin anställning bad han om att få sin inarbetade semesterlön utbetald i form av semesterersättning, men arbetsgivaren menade att den hade ingått i hans provisionslön. Ord stod mot ord. Tillsammans med Jusek tog han frågan vidare till Arbetsdomstolen. 

 • 21 juni
Foto: Shutterstock

Löneskillnaderna mellan könen fortsätter att minska

Löneskillnaden mellan kvinnor och män låg under 2016 på 12 procent, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med tidigare år. Det visar Medlingsinstitutets rapport.

 • 20 juni

Förslag på stärkt skydd mot näthat

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att skyddet mot hot och kränkningar stärks och moderniseras. – Vi välkomnar att reglerna följer med in i nutiden, säger Margareta Wilhelmsson, opinionsbildare på Jusek.

 • 20 juni

Porträttet : Claudia Olsson

Foto: Elisabeth Ingvar

Med 
framtiden 
i fokus

Obotlig nyfikenhet och en tro på människors potential. Framtidsanalytikern Claudia Olsson arbetar med morgondagens teknik – och hur den kan göra samhället både bättre och starkare.– Min motivation kommer ifrån att jag ser 
möjligheter, säger hon.

 • 14 juni
Foto: Sveriges Radio

Bonnesen och Käll bland årets sommarpratare

Vid en presskonferens i veckan presenterades årets sommarvärdar. Och i årets uppställning återfinns både ekonomer, jurister och samhällsvetare.

 • 14 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Han förlorade jobbet efter 
att anställningen överklagats

Johan sökte och fick det eftertraktade jobbet på myndigheten. Men en överklagan till Statens överklagandenämnd resulterade i att hans anställning avslutades. Jusek menade att uppsägningen inte hade något rättsligt stöd, och tillsammans tog de processen vidare ända till Arbetsdomstolen – där de gick segrande ur striden. 

 • 7 juni

Lösningen : När övertid blivit norm

Illustration: Tove Hennix

När övertid blivit norm

När du går hem från jobbet sitter kollegorna kvar. Du känner pressen att du också borde jobba över. Men alla har inte tid eller möjlighet att satsa även fritiden på jobbet. Dessutom kan det leda till att du riskerar din hälsa. Så här kan du bemöta kritiken – och hantera en stressig arbetssituation.

 • 1 juni

Tema : Internationell karriär

Foto: Aleksandra Oleynik

Drömmen om att jobba utomlands

Önskan om att pröva vingarna i ett annat land kan vara stark. Det ger ett nytt sammanhang, en ny tillvaro och nya perspektiv – men också nya villkor och regelverk. Möt Benjamin Winsner Benjamin Winsner i Alicante, Hampus Bergquist i London och Clara Bodin, som har jobbat i både Kiev och Moskva. 

 • 31 maj

Tema : 24 unga stjärnor

Foto: Magnus Glans

24 unga stjärnor

Det vimlar av unga talanger. Här är några av dem som redan visat framfötterna. Karriär listar 24 kommande stjärnor.

 • 11 maj
Under industrialiseringen såg man samma tendenser som under 2000-talets it-era. Under båda perioderna pressade sig människor mer och den psykiska ohälsan ökade.
Foto: Fotolia

Sjuknärvaro kostar mer än sjukfrånvaro

Tiden efter julhelgerna är flest sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Är vi mer sjuka då – eller har vi kanske jobbat halvsjuka för ofta året innan och plötsligt kommer ”ketchupeffekten”?

 • 8 februari

KRÖNIKAN

Det var en sen torsdagskväll som jag såg det. Facebook-inlägget från En utsträckt hand som berättade att det nu var ytterligare en kille som fyllde 18 och skulle slängas ut från ungdoms-
boendet. 

Coachen

Nu är det snart dags för sommarledighet. Inför ledighetsansökningarna diskuterade vi just semester i min arbetsgrupp och det dök upp några frågor som vi undrar över. Vad gäller om jag blir sjuk på semestern? Kan jag ta semester när jag vill – och vad händer om jag inte fått semestern godkänd? Och har vikarier rätt att ta ut semester? Trevlig sommar!

KRÖNIKAN

Om känslan att inte orka

Stress dyker upp i alla möjliga sammanhang och samtal nu mer. Inte så mycket i meningen ”jag har ett inbokat bikramyoga-pass och deadline nästa vecka – hur ska jag hinna tvätta?”. Utan mer med innebörden ”jag vet inte hur länge jag står ut, jag håller på att gå sönder”.

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter