Lördag 21 oktober

Tema: Jämlikhet i vardagen

Ojämlikt arbetsliv gynnar ingen

Kvinnor tappar fart i karriären när de blir föräldrar, utrikes födda stoppas redan i dörren. Det är läget på arbetsmarknaden om vi läser statistiken. Men är verkligheten så svart eller vit?  

Kvinnor som är ekonomer tjänar 8 091 kr mindre per månad än män i samma yrke. Av det totala antalet delägare som antagits de senaste tre åren är 30 procent kvinnor. Andelen kvinnor som är delägare i de tio största byråerna är 13 procent.
Illustration: Jens Nyström

Statistiken som visar att föräldraskapet är en bromskloss i både karriär och löneutveckling är tydlig. DO-rapporten ”Sakligt motiverad eller koppling till kön” från 2016 visar att mödrar i kvalificerade yrken har en relativt lägre lönenivå än fäderna.
”Delar av mönster” från 2014 är en annan DO-rapport som redovisar faktiska händelser från anmälningar.
– Rapporten visar tydligt på olika situationer i arbetslivet, exempelvis vilka som blir lyssnade på eller inte kallas till möten, säger Johanna Kumlin, expert hos Diskrimineringsombudsmannen, DO.

I kvinnornas fall kan det handla om en provanställning som avslutas, eller att tjänsten försvinner när företaget köps upp. En kvinna i chefsposition skriver i sin anmälan att hon under sin föräldraledighet fråntagits kunder och arbetsuppgifter, att en chefskollega på samma nivå befordrats och att hon inte informerats om att det fanns möjlighet att bli befordrad. En man på hennes företag blev också degraderad under sin föräldraledighet. Enligt DO framgår det att den anmälande personen blivit diskriminerad trots att han erbjudit sig att arbeta halvtid med, för sin karriär, centrala delar för att inte förlora sin position. 
Ungefär en tredjedel av alla anmälningar som handlar om kön rör upplevd diskriminering vid graviditet och föräldraledighet.

Invandrade akademiker kan mötas av större motstånd än Sverigefödda. Juseks rapport om invandrade akademiker från 2012 visar att de som har svårast att få kvalificerade jobb är ekonomerna. Enbart 41 procent hade ett kvalificerat jobb, jämfört med 88 procent bland svenskfödda. Minst glapp finns bland personalvetarna och samhällsvetare inom organisation, administration och förvaltning. Skillnaderna mellan dem med svensk och utländsk bakgrund var nio respektive tio procentenheter.

Att bortse från att rekrytera med mångfald kan visa sig vara en förlustaffär. McKinseys rapport ”Diversity Matters” från 2015 visar att företagen med högst etnisk mångfald var 35 procent mer sannolika att få ekonomiska vinningar. Bland bolag med jämnast könsfördelning var siffran 15 procent.
Caroline Tovatt, fil. dr i migration och etnicitet och utredningssekreterare på Delmi, den statliga Delegationen för migrationsstudier, bekräftar att utlandsfödda kan diskrimineras men säger samtidigt att svårigheten, likväl som etnicitet, kan bero på klasstillhörighet. Det informella nätverket har stor betydelse för inträdet på arbetsmarknaden liksom de sociala koder vi får med oss från våra föräldrar. Personer med akademikerföräldrar, oavsett etnicitet och kön, tenderar att utbilda sig i högre grad. De lär sig också tidigt det språk som krävs för att exempelvis sälja in sig själv under en anställningsintervju och skaffa rätt kontakter.
– Det sociala kapitalet ger en grundtrygghet som kommer till nytta i livets alla skeden, säger Caroline Tovatt.
Men även den utan en akademisk bakgrund kan så klart lyckas. Det finns till exempel en längtan hos chefer att plocka upp en ”underdog”, en oupptäckt stjärna som sticker ut. Många mindre priviligierade som blivit framgångsrika har haft någon som drivit deras sak och funnits där för dem som mentor.

Caroline Tovatt säger att det gäller att inte låta sig slås ned. Det finns möjlighet för både kvinnor och utrikes födda att försöka vända en strukturell svaghet till sin fördel.  
– Jag har själv ingen priviligierad bakgrund men det har gjort att jag har fått en fördel och kan ha förståelse för studenter som är likadana. Och jag jobbar här på Delmi med att sprida forskning till den breda allmänheten och där är den erfarenheten nyttig, säger Caroline Tovatt.

Foto: Shutterstock

Misslyckandet har hittat en plats

Under de senaste åren har det dykt upp forum där människor samlas för att fokusera på misslyckandet. Är det ett tecken på att vi har en mer accepterande inställning till att göra fel? Karriär undersöker vår relation till magplasket, från fuck up-nights och Museum of Failure till dess roll som grogrund för innovation. 

 • 20 oktober

Brister i myndigheters arbete mot ohälsa

Statskontoret konstaterar i en rapport att statliga myndigheter jobbar aktivt för att minska sjukfrånvaron bland anställda. Men system för att kunna upptäcka och hantera ohälsa och stress saknas.

 • 20 oktober

Annons

Fackförbund kräver Postnord på närmare 2 miljarder

Nästan två miljarder kronor samt ränta och skadestånd för brott mot kollektivavtalet. Det kräver Jusek av Postnord, tillsammans med tre andra fackförbund. "Vi måste agera för att skydda våra medlemmars pensioner", säger Jens Jansson, ombudsman på Jusek. 

 • 18 oktober
Foto: Shutterstock

Stora skillnader i löneanspråk

I en undersökning utförd av rekryterings- och bemanningsföretaget Jurek visar det sig att kvinnor och män som jobbar inom ekonomi och juridik har vitt skilda förväntningar när det gäller lönen på nästa jobb. 

 • 17 oktober

Annons

Ledarskap : Forskning

Foto: Pressbild

”Chefer gör inte som de tror”

Vad gör egentligen chefer när de har för avsikt att leda? Forskaren Simon Elvnäs har analyserat närmare 500 chefer och har svaret på frågan: troligtvis absolut inte alls vad de tror.

 • 16 oktober
Foto: Privat

Juseks studerandesektion har en ny styrelse

Den nya styrelsen valdes enhälligt under årsmötet. Vi ställde fyra frågor till studerandesektionens nya ordförande Lovisa Kronsporre.

 • 13 oktober
Foto: Shutterstock

Stressrusta dina relationer

Stress på jobbet är ett av våra främsta folkhälsoproblem. Och som om det inte vore nog med att vi själva mår dåligt, kan stressen också sabotera vårt kärleksförhållande. Karriär går på jakt efter råd kring hur man vårdar sin parrelation när livet är som hetsigast. 

 • 12 oktober
Foto: Pressbild

”Vi kan inte köpa oss fram genom marknadsbudgetar”

I boken Maxa Snacket beskriver Karin Zingmark hur företagens sätt att kommunicera kan anpassas till dagens förhållanden."Delegera inte allt till en kommunikationsavdelning. Kompetensen måste finnas i företagets högsta ledning", säger hon.

 • 11 oktober

Lösningen : Medarbetarsamtal

Illustration: Jens Magnusson

Formulera målen under det årliga samtalet

Våndas du inför det kommande medarbetarsamtalet och tycker att det är mer plågsamt än utvecklande? För att besegra känslorna och göra det mesta av tillfället är experternas tips att du ska förbereda dig väl, konkretisera – och vara dig själv.

 • 9 oktober

Var femte har känt sig utfryst på jobbet

Var femte akademiker har under det senaste året känt sig trakasserad eller utfryst på sin arbetsplats, visar en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Saco. 

 • 9 oktober

Nytt avtal för statliga akademiker

I och med det nya avtalet kommer ett nytt arbetsområde för ett hållbart arbetsliv att startas. Avtalet gör även att fler kan tjäna in tjänstepension under föräldraledigheten. 

 • 5 oktober

Tema : Säkra pensionen

Illustration: Robert Hilmersson

Säkra pensionen under hela karriären

En gång om året dimper det orangea kuvertet ner i brevlådan som en färgglad påminnelse om pensionen. För vissa är siffrorna och tabellerna ingen överraskning. Andra skulle hellre vilja stoppa beskedet direkt i dokumentförstöraren. Känner du att det är dags att ta kontroll över situationen? Här är pensionsexperternas råd för att maxa pensionen under arbetslivets möjliga faser.

 • 4 oktober

Porträttet : Sara Haraldsson

Foto: Linus Sundahl-Djerf

Med ilskan som drivkraft

Sara Haraldssons högra arm står det ”I’m not here to please” intatuerat – en påminnelse om att hon inte gör det hon gör för att andra ska bli glada. "Jag vill förändra världen och det är obekvämt. Många kommer att vara emot mig och det jag gör, men jag gör det inte för deras skull. Jag gör det för mig själv och för alla kvinnor som kommer efter mig", säger grundaren av Maktsalongen, en organisation som kämpar för ett jämställt, ungt civilsamhälle.

 • 28 september

Balans & livsstil : Ett steg i taget

Nio steg till mer balans

Det flexibla arbetslivet gör att gränserna mellan privatliv och jobb suddas ut allt mer. Här är Fredrik Grythbergs bästa tips för att lyckas med konsten att ändå hitta balans och prioritera det som är viktigt för just dig. 

 • 19 augusti

Tema : Karriärvägar

Foto: Gustav Gräll

Nya perspektiv på karriären

Sommaren erbjuder tid för reflektion och eftertanke. Kanske har det väckt funderingar på att byta jobb, yrke eller bransch. Möt tre personer som har gjort en förändring – och valt helt olika karriärvägar: Anna Bågstam Ryltenius kombinerar två jobb, Per Frykebrant utbildade sig raka vägen till drömjobbet 
och Aron Kristoffersson startade eget.  

 • 14 augusti
Illustration: Team Hawaii

Nya jobb i spåren av digitaliseringen

Digitaliseringen väcker mer förhoppningar än oro när det gäller arbetsmarknaden för såväl jurister som ekonomer. Det visar pågående forskning, en färsk rapport från Konkurrensverket och exempel från verkligheten. 

 • 22 juni

KRÖNIKAN

Det fanns en tid när internet var ungt, och vi som var unga samtidigt varnades för allt elände som detta okända förde med sig.

Coachen

Jag jobbar med självständiga uppgifter och har direktkontakt med kunder. Samtidigt ingår jag i en grupp där vi ska hjälpas åt för att avlasta varandra. Men alla är inte lika lojala mot gruppen och vi är ett fåtal som drar det största lasset. Jag ser att vi skulle kunna organisera oss annorlunda och bli mer effektiva. Hur för jag fram det till min chef, som inte jobbar så nära oss, utan att det blir skvaller?

KRÖNIKAN

Drömmen om en rik pension

Jag vet precis hur jag vill ha det som pensionär. Ett rött hus på landet, gärna med skogen intill knuten och en stor tomt där jag och hundarna kan traska omkring i gräset på morgonen.

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter