Söndag 20 augusti

PORTRÄTTET

Claudia Olsson

”Jag är nyfiken på världen”

Tema: Jämlikhet i vardagen

Ojämlikt arbetsliv gynnar ingen

Kvinnor tappar fart i karriären när de blir föräldrar, utrikes födda stoppas redan i dörren. Det är läget på arbetsmarknaden om vi läser statistiken. Men är verkligheten så svart eller vit?  

Kvinnor som är ekonomer tjänar 8 091 kr mindre per månad än män i samma yrke. Av det totala antalet delägare som antagits de senaste tre åren är 30 procent kvinnor. Andelen kvinnor som är delägare i de tio största byråerna är 13 procent.
Illustration: Jens Nyström

Statistiken som visar att föräldraskapet är en bromskloss i både karriär och löneutveckling är tydlig. DO-rapporten ”Sakligt motiverad eller koppling till kön” från 2016 visar att mödrar i kvalificerade yrken har en relativt lägre lönenivå än fäderna.
”Delar av mönster” från 2014 är en annan DO-rapport som redovisar faktiska händelser från anmälningar.
– Rapporten visar tydligt på olika situationer i arbetslivet, exempelvis vilka som blir lyssnade på eller inte kallas till möten, säger Johanna Kumlin, expert hos Diskrimineringsombudsmannen, DO.

I kvinnornas fall kan det handla om en provanställning som avslutas, eller att tjänsten försvinner när företaget köps upp. En kvinna i chefsposition skriver i sin anmälan att hon under sin föräldraledighet fråntagits kunder och arbetsuppgifter, att en chefskollega på samma nivå befordrats och att hon inte informerats om att det fanns möjlighet att bli befordrad. En man på hennes företag blev också degraderad under sin föräldraledighet. Enligt DO framgår det att den anmälande personen blivit diskriminerad trots att han erbjudit sig att arbeta halvtid med, för sin karriär, centrala delar för att inte förlora sin position. 
Ungefär en tredjedel av alla anmälningar som handlar om kön rör upplevd diskriminering vid graviditet och föräldraledighet.

Invandrade akademiker kan mötas av större motstånd än Sverigefödda. Juseks rapport om invandrade akademiker från 2012 visar att de som har svårast att få kvalificerade jobb är ekonomerna. Enbart 41 procent hade ett kvalificerat jobb, jämfört med 88 procent bland svenskfödda. Minst glapp finns bland personalvetarna och samhällsvetare inom organisation, administration och förvaltning. Skillnaderna mellan dem med svensk och utländsk bakgrund var nio respektive tio procentenheter.

Att bortse från att rekrytera med mångfald kan visa sig vara en förlustaffär. McKinseys rapport ”Diversity Matters” från 2015 visar att företagen med högst etnisk mångfald var 35 procent mer sannolika att få ekonomiska vinningar. Bland bolag med jämnast könsfördelning var siffran 15 procent.
Caroline Tovatt, fil. dr i migration och etnicitet och utredningssekreterare på Delmi, den statliga Delegationen för migrationsstudier, bekräftar att utlandsfödda kan diskrimineras men säger samtidigt att svårigheten, likväl som etnicitet, kan bero på klasstillhörighet. Det informella nätverket har stor betydelse för inträdet på arbetsmarknaden liksom de sociala koder vi får med oss från våra föräldrar. Personer med akademikerföräldrar, oavsett etnicitet och kön, tenderar att utbilda sig i högre grad. De lär sig också tidigt det språk som krävs för att exempelvis sälja in sig själv under en anställningsintervju och skaffa rätt kontakter.
– Det sociala kapitalet ger en grundtrygghet som kommer till nytta i livets alla skeden, säger Caroline Tovatt.
Men även den utan en akademisk bakgrund kan så klart lyckas. Det finns till exempel en längtan hos chefer att plocka upp en ”underdog”, en oupptäckt stjärna som sticker ut. Många mindre priviligierade som blivit framgångsrika har haft någon som drivit deras sak och funnits där för dem som mentor.

Caroline Tovatt säger att det gäller att inte låta sig slås ned. Det finns möjlighet för både kvinnor och utrikes födda att försöka vända en strukturell svaghet till sin fördel.  
– Jag har själv ingen priviligierad bakgrund men det har gjort att jag har fått en fördel och kan ha förståelse för studenter som är likadana. Och jag jobbar här på Delmi med att sprida forskning till den breda allmänheten och där är den erfarenheten nyttig, säger Caroline Tovatt.

Lägre löner bland utrikesfödda akademiker

Utrikesfödda akademiker har lägre lön än de som är födda i Sverige – trots att de arbetar inom samma yrke och sektor. Störst lönegap finns bland ekonomer i privat sektor, visar en rapport från Saco.

 • 18 augusti

Balans & livsstil : Ett steg i taget

Nio steg till mer balans

Det flexibla arbetslivet gör att gränserna mellan privatliv och jobb suddas ut allt mer. Här är Fredrik Grythbergs bästa tips för att lyckas med konsten att ändå hitta balans och prioritera det som är viktigt för just dig. 

 • 17 augusti

Annons

Unga mer positiva till facket

Anseendet för de svenska fackförbunden ökar bland unga – men sjunker hos allmänheten i stort, skriver Göteborgs-Posten.

 • 17 augusti

Vanligt att behöva ta igen arbete efter semestern

Var fjärde arbetstagare måste ta igen arbete efter semestern eftersom de inte har någon ersättare, enligt en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Visma.

 • 15 augusti

Annons

Tema : Karriärvägar

Foto: Gustav Gräll

Nya perspektiv på karriären

Sommaren erbjuder tid för reflektion och eftertanke. Kanske har det väckt funderingar på att byta jobb, yrke eller bransch. Möt tre personer som har gjort en förändring – och valt helt olika karriärvägar: Anna Bågstam Ryltenius kombinerar två jobb, Per Frykebrant utbildade sig raka vägen till drömjobbet 
och Aron Kristoffersson startade eget.  

 • 14 augusti

Tema : Studentspecial

Illustration: Team Hawaii

Allt för studentlivet

Nu är det dags att sätta sig i skolbänken. Kanske är det för första gången, eller så är det ett kärt återseende efter sommaren. Till den här studentspecialen har redaktionen talat med experter inom bland annat rekrytering, karriärplanering, stress och fackliga frågor för att samla information kring hur du gör det bästa av tiden fram till första jobbet. 

 • 14 augusti

Porträttet : Under ytan

Foto: Linus Sundahl-Djerf

"Mångfald är en förutsättning för att utvecklas"

Gröna Lunds operativa HR-chef har prisats för sitt mångfaldsarbete. Karriär möter Kristofer Sandström, som tycker att inkluderingen av funktionshindrade,  äldre och nyanlända borde vara en självklar del av framtidens arbetsmarknad.

 • 14 augusti
Foto: Susanne Kronholm

Minglet ledde till nytt jobb

Kontakter kan vara viktigt för karriären. Karin Bäcklund är medgrundare till mötesplatsen Über Social After Work, och har själv erfarenhet av nätverkets betydelse. – Mitt senaste jobb på PR-byrån Springtime fick jag via kontakter. På ett mingel träffade jag en kompis kompis som jobbade där. Jag var naturligtvis på intervjuer också, men hade jag inte träffat henne hade det inte hänt, säger hon.

 • 14 augusti

Jusek stämmer staten i Arbetsdomstolen

Fastighetsmäklarinspektionen ska flytta från Stockholm till Karlstad, och menar att de anställda är skyldiga att följa med. Jusek håller inte med och stämmer nu staten i Arbetsdomstolen. Det är första gången frågan om arbetsskyldighet prövas, enligt Juseks förbundsjurist. 

 • 14 augusti
Foto: Shutterstock

Förbered dig inför semestern – Så startar du hösten i nedförsbacke

Prioritering, organisering och en helhetsbild. Det är nycklarna för att förbereda inför semestern – och ha koll när du kommer tillbaka.

 • 3 juli
Foto: Shutterstock

Läsning för lediga dagar

Semestern är nära. Och med den kommer (kanske) tid i hängmattan med en bra bok. Här är titlarna att plöja som gör att du kan smälla med hängslena när du kommer tillbaka till kontoret. 

 • 30 juni

Systemvetare fortsatt heta på arbetsmarknaden

Mjukvaru- och systemutvecklare, systemanalytiker och IT-arkitekter är några av de yrken där det är brist på arbetskraft och lätt att få jobb, visar en rapport från Arbetsförmedlingen.

 • 29 juni
Foto: Shutterstock

Sjukskrivningar ökar bland akademiker

Det finns en samband mellan högre utbildning och ökad sjukfrånvaro, slår Saco fast efter en granskning av Försäkringskassas statistik. Och den psykiska ohälsan ökar mest bland akademikerna. 

 • 28 juni
Illustration: Team Hawaii

Nya jobb i spåren av digitaliseringen

Digitaliseringen väcker mer förhoppningar än oro när det gäller arbetsmarknaden för såväl jurister som ekonomer. Det visar pågående forskning, en färsk rapport från Konkurrensverket och exempel från verkligheten. 

 • 22 juni

Lösningen : När övertid blivit norm

Illustration: Tove Hennix

När övertid blivit norm

När du går hem från jobbet sitter kollegorna kvar. Du känner pressen att du också borde jobba över. Men alla har inte tid eller möjlighet att satsa även fritiden på jobbet. Dessutom kan det leda till att du riskerar din hälsa. Så här kan du bemöta kritiken – och hantera en stressig arbetssituation.

 • 1 juni

Filterbubblor - hur ska de spräckas?

Falska nyheter, ”alternativa fakta” och filterbubblor är hot mot demokratin. Nu efterlyser allt fler stärkt mediekompetens för alla yrkesgrupper.

 • 21 februari

KRÖNIKAN

Fler blir sjukskrivna av stress och utmattning än någonsin förr. Och det drabbar framför allt duktiga flickor. Prestationsprinsessorna. Det här brevet är till er, och det är skrivet med igenkänning, kärlek, respekt och värme.

Coachen

Jag jobbar på en familjerättsbyrå där jag är en av dem som har längst anställningstid. Jag fyller 65 i år och vill om möjligt jobba åtminstone två år till. Vilka möjligheter har jag att jobba kvar?


KRÖNIKAN

Sommaren ger tid till reflektion

Det har varit en helt fantastisk sommar. Solen har strålat under lediga dagar fyllda av äventyr, barfotapromenader i daggfuktigt gräs, jordgubbstårtor och uppfriskande morgondopp efter joggingturen. Det har funnits gott om tid för reflektion och eftertanke, och just nu känns stegen lekande lätta och möjligheterna oändliga. Eller inte. 

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter