Torsdag 27 april

PORTRÄTTET

Pär Svärdson

”Det är få idéer
som blir något.”

Tema: Jämlikhet i vardagen

Ojämlikt arbetsliv gynnar ingen

Kvinnor tappar fart i karriären när de blir föräldrar, utrikes födda stoppas redan i dörren. Det är läget på arbetsmarknaden om vi läser statistiken. Men är verkligheten så svart eller vit?  

Kvinnor som är ekonomer tjänar 8 091 kr mindre per månad än män i  samma yrke. Av det totala antalet delägare som antagits de senaste tre åren är 30 procent kvinnor. Andelen kvinnor som är delägare i de tio största byråerna är 13 procent.
Illustration: Jens Nyström

Statistiken som visar att föräldraskapet är en bromskloss i både karriär och löneutveckling är tydlig. DO-rapporten ”Sakligt motiverad eller koppling till kön” från 2016 visar att mödrar i kvalificerade yrken har en relativt lägre lönenivå än fäderna.
”Delar av mönster” från 2014 är en annan DO-rapport som redovisar faktiska händelser från anmälningar.
– Rapporten visar tydligt på olika situationer i arbetslivet, exempelvis vilka som blir lyssnade på eller inte kallas till möten, säger Johanna Kumlin, expert hos Diskrimineringsombudsmannen, DO.

I kvinnornas fall kan det handla om en provanställning som avslutas, eller att tjänsten försvinner när företaget köps upp. En kvinna i chefsposition skriver i sin anmälan att hon under sin föräldraledighet fråntagits kunder och arbetsuppgifter, att en chefskollega på samma nivå befordrats och att hon inte informerats om att det fanns möjlighet att bli befordrad. En man på hennes företag blev också degraderad under sin föräldraledighet. Enligt DO framgår det att den anmälande personen blivit diskriminerad trots att han erbjudit sig att arbeta halvtid med, för sin karriär, centrala delar för att inte förlora sin position. 
Ungefär en tredjedel av alla anmälningar som handlar om kön rör upplevd diskriminering vid graviditet och föräldraledighet.

Invandrade akademiker kan mötas av större motstånd än Sverigefödda. Juseks rapport om invandrade akademiker från 2012 visar att de som har svårast att få kvalificerade jobb är ekonomerna. Enbart 41 procent hade ett kvalificerat jobb, jämfört med 88 procent bland svenskfödda. Minst glapp finns bland personalvetarna och samhällsvetare inom organisation, administration och förvaltning. Skillnaderna mellan dem med svensk och utländsk bakgrund var nio respektive tio procentenheter.

Att bortse från att rekrytera med mångfald kan visa sig vara en förlustaffär. McKinseys rapport ”Diversity Matters” från 2015 visar att företagen med högst etnisk mångfald var 35 procent mer sannolika att få ekonomiska vinningar. Bland bolag med jämnast könsfördelning var siffran 15 procent.
Caroline Tovatt, fil. dr i migration och etnicitet och utredningssekreterare på Delmi, den statliga Delegationen för migrationsstudier, bekräftar att utlandsfödda kan diskrimineras men säger samtidigt att svårigheten, likväl som etnicitet, kan bero på klasstillhörighet. Det informella nätverket har stor betydelse för inträdet på arbetsmarknaden liksom de sociala koder vi får med oss från våra föräldrar. Personer med akademikerföräldrar, oavsett etnicitet och kön, tenderar att utbilda sig i högre grad. De lär sig också tidigt det språk som krävs för att exempelvis sälja in sig själv under en anställningsintervju och skaffa rätt kontakter.
– Det sociala kapitalet ger en grundtrygghet som kommer till nytta i livets alla skeden, säger Caroline Tovatt.
Men även den utan en akademisk bakgrund kan så klart lyckas. Det finns till exempel en längtan hos chefer att plocka upp en ”underdog”, en oupptäckt stjärna som sticker ut. Många mindre priviligierade som blivit framgångsrika har haft någon som drivit deras sak och funnits där för dem som mentor.

Caroline Tovatt säger att det gäller att inte låta sig slås ned. Det finns möjlighet för både kvinnor och utrikes födda att försöka vända en strukturell svaghet till sin fördel.  
– Jag har själv ingen priviligierad bakgrund men det har gjort att jag har fått en fördel och kan ha förståelse för studenter som är likadana. Och jag jobbar här på Delmi med att sprida forskning till den breda allmänheten och där är den erfarenheten nyttig, säger Caroline Tovatt.

Tema : Allt om din lön

Allt om din lön

Att trivseln på jobbet beror på mer än lönen innebär inte att den är oviktig. Tvärtom. En gång året om betygsätts din arbetsprestation på ett sätt som inte kan misstolkas. Det väcker känslor – och de är inte alltid positiva. Kanske är det därför som lönesamtalen skapar stress och osäkerhet bland både medarbetare och chefer.

  • 22 februari

Lösningen : Graviddilemma

Illustration: Tove Hennix

Olagligt att missgynna gravida

Som kandidat kan du få frågan om du ska skaffa barn snart. Eller om du varit sjuk tidigare. Inga bekväma frågor, precis, och frågan är om de ens är lagliga att ställa. Här får du veta vad du måste, och vad du bör, avslöja under en jobbintervju.

  • 21 februari

Annons

Porträttet : Under ytan

Foto: Anna Rut Fridholm

Rädslan är en av Sofies drivkrafter

Sofie Lindblom sa upp sig från toppjobbet på Spotify. Hur vågade hon? "Är du inte lite rädd minst en gång i veckan pushar du inte dig själv tillräckligt."

  • 21 februari
Under industrialiseringen såg man samma tendenser som under 2000-talets it-era. Under båda perioderna pressade sig människor mer och den psykiska ohälsan ökade.
Foto: Fotolia

Sjuknärvaro kostar mer än sjukfrånvaro

Tiden efter julhelgerna är flest sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Är vi mer sjuka då – eller har vi kanske jobbat halvsjuka för ofta året innan och plötsligt kommer ”ketchupeffekten”?

  • 8 februari

Annons

Ett gäng från Guerilla office på kafé Sup46, i november 2016 Via appen Meetup, Facebook och Guerilla office hemsida delas information om var och när man samlas, vanligtvis en hotellobby eller ett kafé. Initiativtagare är Vasilis Mavroudis och upplägget är
Foto: Vasilis Mavroudis

I delningsekonomin är kontoret bara ett klick bort

Frihet, enkelhet, valfrihet. Kraven på arbetsplatsen är i förändring. I den växande delningsekonomin blir det allt lättare att arbeta flexibelt. Nu är kontoret bara ett klick bort.

  • 5 december

Tema : Arbete & identitet

Det kan vara farligt att gå ut och diskutera arbetets grunder i Sverige, säger Bodil Jönsson, fysiker och professor emerita i rehabliteringsteknik på avdelningen Cevtec vid Lunds universitet.
Foto: Maja Aase

Lever du för jobbet eller jobbar du för att leva?

Få svenskar går till jobbet enbart för att lyfta lön. Bland akademiker är det extra sällsynt. Välkommen till något mycket svenskt – vår dyrkan av arbete.

  • 1 december

Annons

Balans & livsstil : Njut av ledigheten

Karriärs livstilsrådgivare Fredrik Grythberg
Foto: Olof Holdar

Tagga ner med en 24-dagars stressdetox

Sällan är stressnivån så hög som när årets sista ledighet närmar sig. Därför  tycker jag du ska följa min detox och börja gå ner i varv redan den 1 december.

  • 30 november

KRÖNIKAN

Som de flesta andra kvinnliga journalister vet jag vad som väntar när jag öppnar inkorgen på datorn. Att internets personlighet har gått från att vara en nördig teknikkille med idéer om informations-frihet till ett högerextremt troll fixerat vid feminister är ingen nyhet.

KRÖNIKAN

Vardagen förvandlas lätt till ett maratonlopp

För ett tag sen tog jag en promenad på Söder i Stockholm, pratade i mobilen och stämde av några väldigt viktiga saker, sånt som – som vanligt – måste ordnas direkt. Medan jag gick där, isvinden låg på och jag var aningen sen dit jag skulle, fastnade blicken på en liten hund på trottoaren mittemot.

LYSSNA PÅ KARRIÄRS PODDAR

Populära Bodil Jönsson är tillbaka med nya boken ”Tio tankar om arbete” och parollen: ”Lagomarbete åt alla”. Dessutom säger hon att arbetet är vår tids hjärnspöke och att vi jobbar mycket mindre än vi tror.


Fler poddar att lyssna på

#9 Tagga ner och bli mer effektiv #8 Må bättre på jobbet #7 Amanda Lundeteg
Lyssna i iTunes

Coachen

Jag har läst att hjärnan rent fysiskt krymper av stress och att det är en av förklaringarna till varför det tar så lång tid att komma tillbaka efter en utbrändhet. Så hur ska jag göra för att hjärnan ska växa i stället? Hur ska jag tänka och leva? Förstår att frågan är svår men skulle ändå vilja få några riktlinjer som fungerar i vardagen.

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

Twitter

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar