Måndag 26 juni

PORTRÄTTET

Sofie Lindblom

”Jag fick bli
min egen förebild”

Tema: Jämlikhet i vardagen

Ojämlikt arbetsliv gynnar ingen

Kvinnor tappar fart i karriären när de blir föräldrar, utrikes födda stoppas redan i dörren. Det är läget på arbetsmarknaden om vi läser statistiken. Men är verkligheten så svart eller vit?  

Kvinnor som är ekonomer tjänar 8 091 kr mindre per månad än män i samma yrke. Av det totala antalet delägare som antagits de senaste tre åren är 30 procent kvinnor. Andelen kvinnor som är delägare i de tio största byråerna är 13 procent.
Illustration: Jens Nyström

Statistiken som visar att föräldraskapet är en bromskloss i både karriär och löneutveckling är tydlig. DO-rapporten ”Sakligt motiverad eller koppling till kön” från 2016 visar att mödrar i kvalificerade yrken har en relativt lägre lönenivå än fäderna.
”Delar av mönster” från 2014 är en annan DO-rapport som redovisar faktiska händelser från anmälningar.
– Rapporten visar tydligt på olika situationer i arbetslivet, exempelvis vilka som blir lyssnade på eller inte kallas till möten, säger Johanna Kumlin, expert hos Diskrimineringsombudsmannen, DO.

I kvinnornas fall kan det handla om en provanställning som avslutas, eller att tjänsten försvinner när företaget köps upp. En kvinna i chefsposition skriver i sin anmälan att hon under sin föräldraledighet fråntagits kunder och arbetsuppgifter, att en chefskollega på samma nivå befordrats och att hon inte informerats om att det fanns möjlighet att bli befordrad. En man på hennes företag blev också degraderad under sin föräldraledighet. Enligt DO framgår det att den anmälande personen blivit diskriminerad trots att han erbjudit sig att arbeta halvtid med, för sin karriär, centrala delar för att inte förlora sin position. 
Ungefär en tredjedel av alla anmälningar som handlar om kön rör upplevd diskriminering vid graviditet och föräldraledighet.

Invandrade akademiker kan mötas av större motstånd än Sverigefödda. Juseks rapport om invandrade akademiker från 2012 visar att de som har svårast att få kvalificerade jobb är ekonomerna. Enbart 41 procent hade ett kvalificerat jobb, jämfört med 88 procent bland svenskfödda. Minst glapp finns bland personalvetarna och samhällsvetare inom organisation, administration och förvaltning. Skillnaderna mellan dem med svensk och utländsk bakgrund var nio respektive tio procentenheter.

Att bortse från att rekrytera med mångfald kan visa sig vara en förlustaffär. McKinseys rapport ”Diversity Matters” från 2015 visar att företagen med högst etnisk mångfald var 35 procent mer sannolika att få ekonomiska vinningar. Bland bolag med jämnast könsfördelning var siffran 15 procent.
Caroline Tovatt, fil. dr i migration och etnicitet och utredningssekreterare på Delmi, den statliga Delegationen för migrationsstudier, bekräftar att utlandsfödda kan diskrimineras men säger samtidigt att svårigheten, likväl som etnicitet, kan bero på klasstillhörighet. Det informella nätverket har stor betydelse för inträdet på arbetsmarknaden liksom de sociala koder vi får med oss från våra föräldrar. Personer med akademikerföräldrar, oavsett etnicitet och kön, tenderar att utbilda sig i högre grad. De lär sig också tidigt det språk som krävs för att exempelvis sälja in sig själv under en anställningsintervju och skaffa rätt kontakter.
– Det sociala kapitalet ger en grundtrygghet som kommer till nytta i livets alla skeden, säger Caroline Tovatt.
Men även den utan en akademisk bakgrund kan så klart lyckas. Det finns till exempel en längtan hos chefer att plocka upp en ”underdog”, en oupptäckt stjärna som sticker ut. Många mindre priviligierade som blivit framgångsrika har haft någon som drivit deras sak och funnits där för dem som mentor.

Caroline Tovatt säger att det gäller att inte låta sig slås ned. Det finns möjlighet för både kvinnor och utrikes födda att försöka vända en strukturell svaghet till sin fördel.  
– Jag har själv ingen priviligierad bakgrund men det har gjort att jag har fått en fördel och kan ha förståelse för studenter som är likadana. Och jag jobbar här på Delmi med att sprida forskning till den breda allmänheten och där är den erfarenheten nyttig, säger Caroline Tovatt.

Illustration: Team Hawaii

Nya jobb i spåren av digitaliseringen

Digitaliseringen väcker mer förhoppningar än oro när det gäller arbetsmarknaden för såväl jurister som ekonomer. Det visar pågående forskning, en färsk rapport från Konkurrensverket och exempel från verkligheten. 

 • 22 juni

Balans & livsstil : Semesterkänslan

Vänta inte in semesterlugnet

För många är det snart dags för några veckors ledighet och återhämtning. Agera målinriktat för att semesterkänslan ska infinna sig direkt när semestern börjar.

 • 22 juni

Annons

Ledarskap : Flexibilitet

Foto: Anders G Warne, Ben Nilsson, Maria Langen

Det flexibla arbetslivet ställer krav på chefen

I dag kan många av oss påverka när och var vi jobbar. Vilket ger möjligheter och frihet, men också för med sig 
flera utmaningar. Inte minst för ledare, som måste hantera 
både sina medarbetares och sitt eget flexibla arbete.

 • 21 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Arbetsgivaren fick backa om semesterersättning

När David lämnade sin anställning bad han om att få sin inarbetade semesterlön utbetald i form av semesterersättning, men arbetsgivaren menade att den hade ingått i hans provisionslön. Ord stod mot ord. Tillsammans med Jusek tog han frågan vidare till Arbetsdomstolen. 

 • 21 juni

Annons

Foto: Shutterstock

Löneskillnaderna mellan könen fortsätter att minska

Löneskillnaden mellan kvinnor och män låg under 2016 på 12 procent, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med tidigare år. Det visar Medlingsinstitutets rapport.

 • 20 juni

Förslag på stärkt skydd mot näthat

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att skyddet mot hot och kränkningar stärks och moderniseras. – Vi välkomnar att reglerna följer med in i nutiden, säger Margareta Wilhelmsson, opinionsbildare på Jusek.

 • 20 juni
Foto: Shutterstock

Bra kollegor viktigare än lön

Gott ledarskap, bra arbetskamrater och trygga anställningsvillkor. Det är faktorer som är långt viktigare än lön när nyutexaminerade söker jobb.

 • 19 juni
Foto: Shutterstock

Egenskaperna som efterfrågas mest

Är du ekonom och kan bocka av kunskaper i engelska och Excel på ditt cv, samtidigt som du är analytisk, strukturerad och noggrann? Då ligger du extra bra till på arbetsmarknaden visar en granskning av över 600 platsannonser.

 • 16 juni

149 000 nya jobb på het arbetsmarknad

Antalet personer i arbete växer med 81 000 personer 2017, och med 68 000 nästa år. Samtidigt bromsas jobbtillväxten.

 • 16 juni

Tema : Välbefinnande på jobbet

Illustration: Erik Nylund

Så mår vi på jobbet

Välbefinnandet på jobbet har blivit en allt viktigare fråga. Men samtidigt pekar trenden neråt för akademikerna, det visar en ny rapport från Jusek. Det handlar både om stress och att inte få utlopp för sin kreativitet – men också om 
lägre löner.

 • 14 juni

Porträttet : Claudia Olsson

Foto: Elisabeth Ingvar

Med 
framtiden 
i fokus

Obotlig nyfikenhet och en tro på människors potential. Framtidsanalytikern Claudia Olsson arbetar med morgondagens teknik – och hur den kan göra samhället både bättre och starkare.– Min motivation kommer ifrån att jag ser 
möjligheter, säger hon.

 • 14 juni
Foto: Sveriges Radio

Bonnesen och Käll bland årets sommarpratare

Vid en presskonferens i veckan presenterades årets sommarvärdar. Och i årets uppställning återfinns både ekonomer, jurister och samhällsvetare.

 • 14 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Han förlorade jobbet efter 
att anställningen överklagats

Johan sökte och fick det eftertraktade jobbet på myndigheten. Men en överklagan till Statens överklagandenämnd resulterade i att hans anställning avslutades. Jusek menade att uppsägningen inte hade något rättsligt stöd, och tillsammans tog de processen vidare ända till Arbetsdomstolen – där de gick segrande ur striden. 

 • 7 juni

Lösningen : När övertid blivit norm

Illustration: Tove Hennix

När övertid blivit norm

När du går hem från jobbet sitter kollegorna kvar. Du känner pressen att du också borde jobba över. Men alla har inte tid eller möjlighet att satsa även fritiden på jobbet. Dessutom kan det leda till att du riskerar din hälsa. Så här kan du bemöta kritiken – och hantera en stressig arbetssituation.

 • 1 juni

Tema : Internationell karriär

Foto: Aleksandra Oleynik

Drömmen om att jobba utomlands

Önskan om att pröva vingarna i ett annat land kan vara stark. Det ger ett nytt sammanhang, en ny tillvaro och nya perspektiv – men också nya villkor och regelverk. Möt Benjamin Winsner Benjamin Winsner i Alicante, Hampus Bergquist i London och Clara Bodin, som har jobbat i både Kiev och Moskva. 

 • 31 maj
Under industrialiseringen såg man samma tendenser som under 2000-talets it-era. Under båda perioderna pressade sig människor mer och den psykiska ohälsan ökade.
Foto: Fotolia

Sjuknärvaro kostar mer än sjukfrånvaro

Tiden efter julhelgerna är flest sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Är vi mer sjuka då – eller har vi kanske jobbat halvsjuka för ofta året innan och plötsligt kommer ”ketchupeffekten”?

 • 8 februari

KRÖNIKAN

Det var en sen torsdagskväll som jag såg det. Facebook-inlägget från En utsträckt hand som berättade att det nu var ytterligare en kille som fyllde 18 och skulle slängas ut från ungdoms-
boendet. 

Coachen

Nu är det snart dags för sommarledighet. Inför ledighetsansökningarna diskuterade vi just semester i min arbetsgrupp och det dök upp några frågor som vi undrar över. Vad gäller om jag blir sjuk på semestern? Kan jag ta semester när jag vill – och vad händer om jag inte fått semestern godkänd? Och har vikarier rätt att ta ut semester? Trevlig sommar!

KRÖNIKAN

Om känslan att inte orka

Stress dyker upp i alla möjliga sammanhang och samtal nu mer. Inte så mycket i meningen ”jag har ett inbokat bikramyoga-pass och deadline nästa vecka – hur ska jag hinna tvätta?”. Utan mer med innebörden ”jag vet inte hur länge jag står ut, jag håller på att gå sönder”.

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter