Torsdag 29 juni

PORTRÄTTET

Sofie Lindblom

”Jag fick bli
min egen förebild”

Tema: Arbete & identitet

Lever du för jobbet eller jobbar du för att leva?

Vi lever för att arbeta. Arbetet gör oss lyckligare. Få svenskar går till jobbet enbart för att lyfta lön. Bland akademiker är det extra sällsynt. Välkommen till något mycket svenskt – vår dyrkan av arbete. Eller till ett svenskt hjärnspöke, som Bodil Jönsson säger.

Det kan vara farligt att gå ut och diskutera arbetets grunder i Sverige, säger Bodil Jönsson, fysiker och professor emerita i rehabliteringsteknik på avdelningen Cevtec vid Lunds universitet.
Foto: Maja Aase

Svenskarna hittar sitt värde i jobbet. Måste det vara så? Med den frågan skakar Bodil Jönsson om vår syn på arbete och möter även ilska när hon ifrågasätter inrotade mönster.
– Det kan vara farligt att gå ut och diskutera arbetets grunder i Sverige, säger Bodil Jönsson, fysiker och professor emerita i rehabliteringsteknik på avdelningen Cevtec vid Lunds universitet.
Hennes nyligen publicerade bok Tio tankar om arbete har inte bara mötts av stor entusiasm, utan också av en del aggressivitet.
Hon ifrågasätter vår syn på begreppet arbete, och lägger fram tanken på lagom mycket arbetet.
– Arbetet i sig är inte fel, det är hur vi organiserar tillvaron som är fel, sammanfattar hon sitt budskap.

Vår syn på arbete är väldigt svensk har professorn lärt sig av sina internationella vänner.
– Vi har arbetet som ett hjärnspöke. Under hela livet lönearbetar vi 15 procent av den vakna tiden. Det kan verka konstigt eftersom det känns som om vi arbetar jämt.
Men under de aktiva åren på arbetsmarknaden tar arbetet oerhört mycket energi och kan vara svårt att kombinera med alla våra andra åtaganden.
– Vi har väldigt länge styrts av arbetslinjen. Tänk vad mycket som är jobb­relaterat. När vi värderar lycka kommer hälsa först, arbete sedan och familjen på tredje plats.
Men hon säger sig ha förståelse för de starka känslor som hennes ifrågasättande väcker, eftersom att det inom oss finns en stark drivkraft att arbeta. Vi arbetar för att få utlopp för en ständig önskan om förbättringar av liv och samhälle.

Dagens syn på arbete växte fram under industrialismen och kampen mot fattig­dom. Historiskt sett har arbetets roll i samhället skiftat. I antikens Grekland var arbete av ondo. Slavar, bönder och hantverkare tvingades arbete, medan aristokraterna såg det som ett hinder för människans självförverkligande.
En radikalt ändrad syn på arbete kom under reformationen. Med Luther blev arbetet något positivt för alla, även den rike. I dagens sekulariserade samhälle har den protestantiska synen på arbetet aldrig dött.
Här finns en förklaring till att Bodil Jönssons lansering av tankar om lagomarbete, lagom­tempo och lagomflexibilitet lett till både entusiasm och motstånd.
Med lagomarbete skulle individen kunna skapa balans mellan lönearbete, egenarbete, ideellt engagemang, familj, sömn med mera.
– Jag vill inleda ett samtal om detta. Då kan vi tillsammans hitta fiffiga lösningar.

En ny ung generation tar nu sina första steg på arbetsmarknaden, och de ser med friska ögon på arbetets roll.
Psykologen Fredrik Berglund, som driver bloggen Jakten på det goda livet, noterar ett paradigmskifte som de under 30 år driver fram.
– Deras mål är ett bra liv och jobbet ska stötta detta. Men det betyder inte att jobbet är oviktigt när de yngre vill ha ett hållbart liv. De vill till exempel inte förbli singlar bara för att de inte hinner med ett förhållande.
Förutom balans i livet är relationen till chefer och arbetskamrater viktigt, medan lönen kommer längre ner på listan. En attraktiv arbetsplats kan vara den som erbjuder några timmars volontärarbete i månaden.
– Ungdomar satsar på utbildning och ser jobbet som viktigt, men hellre än att inte får ihop livet säger de upp sig från ett bra jobb och går ut i arbetslöshet, konstaterar Fredrik Bengtsson.

Foto: Shutterstock

Sjukskrivningar ökar bland akademiker

Det finns en samband mellan högre utbildning och ökad sjukfrånvaro, slår Saco fast efter en granskning av Försäkringskassas statistik. Och den psykiska ohälsan ökar mest bland akademikerna. 

 • 28 juni

Mitt första jobb : Helene Lindstrand

Foto: SKL

”I dietköket lärde jag mig mycket om världen”

"Jag har haft flera sommarjobb och ideella uppdrag. Men min första riktiga kontakt med arbetsmarknaden var i ett kök på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm", berättar Helene Lindstrand, presschef på Sveriges kommuner och landsting.

 • 27 juni

Annons

Livet bakom fasaden : Maureen Hoppers

Foto: Susanne Kronholm

Hon kommunicerar för minskad segregation

Ledorden i Maureen Hoppers arbetsdag är effektivitet, engagemang och mycket att göra. Något som gör att hon varje dag jobbar stenhårt för att förbättra och göra skillnad för andra.

 • 25 juni
Illustration: Team Hawaii

Nya jobb i spåren av digitaliseringen

Digitaliseringen väcker mer förhoppningar än oro när det gäller arbetsmarknaden för såväl jurister som ekonomer. Det visar pågående forskning, en färsk rapport från Konkurrensverket och exempel från verkligheten. 

 • 22 juni

Annons

Balans & livsstil : Semesterkänslan

Vänta inte in semesterlugnet

För många är det snart dags för några veckors ledighet och återhämtning. Agera målinriktat för att semesterkänslan ska infinna sig direkt när semestern börjar.

 • 22 juni

Ledarskap : Flexibilitet

Foto: Anders G Warne, Ben Nilsson, Maria Langen

Det flexibla arbetslivet ställer krav på chefen

I dag kan många av oss påverka när och var vi jobbar. Vilket ger möjligheter och frihet, men också för med sig 
flera utmaningar. Inte minst för ledare, som måste hantera 
både sina medarbetares och sitt eget flexibla arbete.

 • 21 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Arbetsgivaren fick backa om semesterersättning

När David lämnade sin anställning bad han om att få sin inarbetade semesterlön utbetald i form av semesterersättning, men arbetsgivaren menade att den hade ingått i hans provisionslön. Ord stod mot ord. Tillsammans med Jusek tog han frågan vidare till Arbetsdomstolen. 

 • 21 juni
Foto: Shutterstock

Löneskillnaderna mellan könen fortsätter att minska

Löneskillnaden mellan kvinnor och män låg under 2016 på 12 procent, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med tidigare år. Det visar Medlingsinstitutets rapport.

 • 20 juni

Förslag på stärkt skydd mot näthat

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att skyddet mot hot och kränkningar stärks och moderniseras. – Vi välkomnar att reglerna följer med in i nutiden, säger Margareta Wilhelmsson, opinionsbildare på Jusek.

 • 20 juni

Tema : Välbefinnande på jobbet

Illustration: Erik Nylund

Så mår vi på jobbet

Välbefinnandet på jobbet har blivit en allt viktigare fråga. Men samtidigt pekar trenden neråt för akademikerna, det visar en ny rapport från Jusek. Det handlar både om stress och att inte få utlopp för sin kreativitet – men också om 
lägre löner.

 • 14 juni

Porträttet : Claudia Olsson

Foto: Elisabeth Ingvar

Med 
framtiden 
i fokus

Obotlig nyfikenhet och en tro på människors potential. Framtidsanalytikern Claudia Olsson arbetar med morgondagens teknik – och hur den kan göra samhället både bättre och starkare.– Min motivation kommer ifrån att jag ser 
möjligheter, säger hon.

 • 14 juni
Foto: Sveriges Radio

Bonnesen och Käll bland årets sommarpratare

Vid en presskonferens i veckan presenterades årets sommarvärdar. Och i årets uppställning återfinns både ekonomer, jurister och samhällsvetare.

 • 14 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Han förlorade jobbet efter 
att anställningen överklagats

Johan sökte och fick det eftertraktade jobbet på myndigheten. Men en överklagan till Statens överklagandenämnd resulterade i att hans anställning avslutades. Jusek menade att uppsägningen inte hade något rättsligt stöd, och tillsammans tog de processen vidare ända till Arbetsdomstolen – där de gick segrande ur striden. 

 • 7 juni

Lösningen : När övertid blivit norm

Illustration: Tove Hennix

När övertid blivit norm

När du går hem från jobbet sitter kollegorna kvar. Du känner pressen att du också borde jobba över. Men alla har inte tid eller möjlighet att satsa även fritiden på jobbet. Dessutom kan det leda till att du riskerar din hälsa. Så här kan du bemöta kritiken – och hantera en stressig arbetssituation.

 • 1 juni

Tema : Internationell karriär

Foto: Aleksandra Oleynik

Drömmen om att jobba utomlands

Önskan om att pröva vingarna i ett annat land kan vara stark. Det ger ett nytt sammanhang, en ny tillvaro och nya perspektiv – men också nya villkor och regelverk. Möt Benjamin Winsner Benjamin Winsner i Alicante, Hampus Bergquist i London och Clara Bodin, som har jobbat i både Kiev och Moskva. 

 • 31 maj
Under industrialiseringen såg man samma tendenser som under 2000-talets it-era. Under båda perioderna pressade sig människor mer och den psykiska ohälsan ökade.
Foto: Fotolia

Sjuknärvaro kostar mer än sjukfrånvaro

Tiden efter julhelgerna är flest sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Är vi mer sjuka då – eller har vi kanske jobbat halvsjuka för ofta året innan och plötsligt kommer ”ketchupeffekten”?

 • 8 februari

KRÖNIKAN

Det var en sen torsdagskväll som jag såg det. Facebook-inlägget från En utsträckt hand som berättade att det nu var ytterligare en kille som fyllde 18 och skulle slängas ut från ungdoms-
boendet. 

Coachen

Nu är det snart dags för sommarledighet. Inför ledighetsansökningarna diskuterade vi just semester i min arbetsgrupp och det dök upp några frågor som vi undrar över. Vad gäller om jag blir sjuk på semestern? Kan jag ta semester när jag vill – och vad händer om jag inte fått semestern godkänd? Och har vikarier rätt att ta ut semester? Trevlig sommar!

KRÖNIKAN

Om känslan att inte orka

Stress dyker upp i alla möjliga sammanhang och samtal nu mer. Inte så mycket i meningen ”jag har ett inbokat bikramyoga-pass och deadline nästa vecka – hur ska jag hinna tvätta?”. Utan mer med innebörden ”jag vet inte hur länge jag står ut, jag håller på att gå sönder”.

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter