Torsdag 29 juni

PORTRÄTTET

Sofie Lindblom

”Jag fick bli
min egen förebild”

Porträttet: Christina Forsberg

Hon tackar när hon får kritik

Vänlig och prisbelönt, leende och lyssnande. Det låter som den ideala ledaren. Och kanske är Christina Forsberg, generaldirektör på CSN, just det. Nu har hon ansvaret för att staten blir ännu bättre på att driva in studieskulder.

Christina Forsberg är generaldirektör för CSN
Foto: Gunnar Seijbold

När Christina Forsberg får kritik svarar hon gärna med ett tack. Och när någon tycker att hon är jobbig, håller hon med,
"jag ger mig inte i första taget." Hon tror på öppenhet och på kombinationen hjärta och hjärna.
– Gullig? Nej, det är jag absolut inte. Att leta efter generaldirektörens rum är bara slöseri med tid.
Hon har inget. Varken i Gävle, eller någon annanstans på de elva orter där Centrala studiestödsnämnden, CSN, håller till.
I stället står hon ute i kontorslandskapet, precis som alla andra, för att vara nära verksamheten och snappa upp
det som händer när myndigheten "gör studier möjligt", som är CSN:s paroll. En tillfällig besökare skulle inte
kunna gissa vem som är generaldirektör bland de 40 handläggarna på Gävlekontoret, vilket inte är någon slump.

Christina Forsberg vet redan att det är hon som är chef och tror på sin förmåga att leda. Och när det behövs, då tar hon till ett HYSCH!
– Här måste ni vara tysta, säger generaldirektören när hon välkomnar Karriär och lägger pekfingret över munnen. Sedan styr hon mot ett föreläsningsrum, håller koll på klockan och tar smidigt över intervjun.
Låter det bryskt? Inte ett dugg. Vänlighet, som ett sätt att nå framgång, hyllas av allt fler och Christina Forsberg är så pass bra på balansgången mellan omtänksamhet och beslutsfattande att hon 2015 valdes till Årets chef. Från början jurist, därefter 13 år inom Kronofogden och 2008 utsedd av regeringen till Gävleborgs länspolismästare. Då talade hon om "stor ödmjukhet", vilket var klokt: en ung kvinna utan poliserfarenhet riskerar att möta viss skepsis.
– Ena hälften sa "välkommen", andra tänkte att det inte skulle gå.

Som chef i uniformsskjorta och slips ("inte min favorit, inte särskilt kvinnligt") gjorde Christina Forsberg kulturrevolution. För att på bästa sätt tjäna människor och samhället bytte Polisen fokus: bort från procentsiffrorna till omtanken om en liten flicka. Symbolen blev fyraåringen Ella, som syntes på verksamhetsplanen och var den nya utgångspunkten för att smartare lösa uppdraget: "Hur påverkas Ella av våra beslut?"
– Hon hjälpte oss att komma närmare våra känslor och då är det lättare att förändra.

På sin Linkedin-sida konstaterar Christina Forsberg att satsningen ledde till "ökat förtroende från brottsoffer, förbättrad service åt allmänheten, färre ungdomar misstänkta för brott och minskat våld i publika miljöer".
Att sedan prisas som chef blev den där extra, betydelsefulla belöningen:
– Jag får många förfrågningar om att föreläsa, vilket ger mig återkoppling och skapar nya idéer.

Just återkoppling är något som Christina Forsberg gärna pratar om, alltså att möta medarbetarna och vara nyfiken på vilka de är och vad de vill. Fråga och lyssna är bättre än att stänga in sig på chefsrummet.
– Det handlar om att vara modig, att utsätta sig. Visa gärna att medarbetarnas åsikter är viktiga. Men var också tydlig med om du håller med eller om du inte gör det, säger Christina Forsberg och visar runt bland medarbetarna, som svarar på frågor om lån och finansiering av studier.
– Det är ovanligt med arga samtal, säger handläggaren Carina Norström. Först gäller det att försöka få dem att lugna ner
sig, men viktigast är att komma underfund med varför de är upprörda.

I våras konstaterade Riksrevisionen att CSN kan bli bättre på att driva in obetalda studieskulder. 2015 var svenskarna skyldiga 207 miljarder kronor och kreditförlusterna låg på 520 miljoner kronor, trots att cirka 90 procent av dem som bor i Sverige betalar tillbaka sina lån. Dessutom ökar de organiserade bidragsbrotten, till exempel genom förfalskade studieintyg. När Christina Forsberg utsågs till generaldirektör, även denna gång av regeringen, förklarade dåvarande gymnasieminister Aida Hadzialic att hon var glad över att anställa en person som varit indrivningschef på Kronofogden, eftersom CSN inte är någon "välgörenhetsorganisation".
– För att vårt system ska hålla måste människor betala tillbaka, säger Christina Forsberg och ritar en cirkel i luften, ett kretslopp mellan skatteintäkter och statens utgifter.
– Vi vill visa att det är viktigt att få in skulderna, att de som håller sig undan inte slipper betala. Det handlar om våra
gemensamma pengar och den framtida generationens möjligheter att förverkliga sina drömmar.

Christina Forsbergs mamma, sjuksköterska precis som pappan, uppmuntrade till studier, "hon peppade alltid". Att läsa juridik visade sig vara rätt för äldsta dottern i syskonskaran:
– Det började på högstadiet med ett studiebesök på tingsrätten i Uppsala. Jag blev helt fascinerad av spelet mellan den
misstänkte, advokaten och domstolen. Där valde jag inriktning, jag ville skapa förutsättningar för demokratin, att det
inte får gå till hur som helst.
Men hur var det nu med ledarskapet? För att få medarbetarna att gå åt samma håll satsar Christina Forsberg på "paraplytänkande": chefen skapar lugn och ro så att medarbetarna kan göra sitt bästa.
– Det är de som driver utvecklingen. En del kan vara svåra att läsa, men jag bygger relationer och tänker att öppenhet
föder öppenhet.

Tre punkter är särskilt viktiga:
1. Involvera medarbetarna. Där ligger nyckeln till framgången.
2. Lista både det som kan göras ("brutto") och det som ska göras ("netto").
3. Ha alltid koll på uppdraget.

Vid ett tillfälle när hon som nybliven länspolismästare åkte runt på sin "Christinagata" för att lära känna medarbetarna, berättade hon om sin tro på återkoppling. En erfaren, manlig medarbetare lutade sig fram och förklarade: "En sak ska du ha klart för dig, jag vill inte ha någon återkoppling av dig. Är det någon som ska ge mig det, så är det en åklagare".
– Jag blev överraskad, men fann mig snabbt och svarade "tack för att du berättade hur du vill ha det".
Hennes senaste idé kring återkoppling gäller dem som betalat och till slut betalat klart på sina studielån:
– De bidrar till att andra får motsvarande möjlighet och borde få mer uppskattning av oss – varför inte i form
av ett skriftligt tack?

Foto: Shutterstock

Sjukskrivningar ökar bland akademiker

Det finns en samband mellan högre utbildning och ökad sjukfrånvaro, slår Saco fast efter en granskning av Försäkringskassas statistik. Och den psykiska ohälsan ökar mest bland akademikerna. 

 • 28 juni

Mitt första jobb : Helene Lindstrand

Foto: SKL

”I dietköket lärde jag mig mycket om världen”

"Jag har haft flera sommarjobb och ideella uppdrag. Men min första riktiga kontakt med arbetsmarknaden var i ett kök på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm", berättar Helene Lindstrand, presschef på Sveriges kommuner och landsting.

 • 27 juni

Annons

Livet bakom fasaden : Maureen Hoppers

Foto: Susanne Kronholm

Hon kommunicerar för minskad segregation

Ledorden i Maureen Hoppers arbetsdag är effektivitet, engagemang och mycket att göra. Något som gör att hon varje dag jobbar stenhårt för att förbättra och göra skillnad för andra.

 • 25 juni
Illustration: Team Hawaii

Nya jobb i spåren av digitaliseringen

Digitaliseringen väcker mer förhoppningar än oro när det gäller arbetsmarknaden för såväl jurister som ekonomer. Det visar pågående forskning, en färsk rapport från Konkurrensverket och exempel från verkligheten. 

 • 22 juni

Annons

Balans & livsstil : Semesterkänslan

Vänta inte in semesterlugnet

För många är det snart dags för några veckors ledighet och återhämtning. Agera målinriktat för att semesterkänslan ska infinna sig direkt när semestern börjar.

 • 22 juni

Ledarskap : Flexibilitet

Foto: Anders G Warne, Ben Nilsson, Maria Langen

Det flexibla arbetslivet ställer krav på chefen

I dag kan många av oss påverka när och var vi jobbar. Vilket ger möjligheter och frihet, men också för med sig 
flera utmaningar. Inte minst för ledare, som måste hantera 
både sina medarbetares och sitt eget flexibla arbete.

 • 21 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Arbetsgivaren fick backa om semesterersättning

När David lämnade sin anställning bad han om att få sin inarbetade semesterlön utbetald i form av semesterersättning, men arbetsgivaren menade att den hade ingått i hans provisionslön. Ord stod mot ord. Tillsammans med Jusek tog han frågan vidare till Arbetsdomstolen. 

 • 21 juni
Foto: Shutterstock

Löneskillnaderna mellan könen fortsätter att minska

Löneskillnaden mellan kvinnor och män låg under 2016 på 12 procent, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med tidigare år. Det visar Medlingsinstitutets rapport.

 • 20 juni

Förslag på stärkt skydd mot näthat

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att skyddet mot hot och kränkningar stärks och moderniseras. – Vi välkomnar att reglerna följer med in i nutiden, säger Margareta Wilhelmsson, opinionsbildare på Jusek.

 • 20 juni

Tema : Välbefinnande på jobbet

Illustration: Erik Nylund

Så mår vi på jobbet

Välbefinnandet på jobbet har blivit en allt viktigare fråga. Men samtidigt pekar trenden neråt för akademikerna, det visar en ny rapport från Jusek. Det handlar både om stress och att inte få utlopp för sin kreativitet – men också om 
lägre löner.

 • 14 juni

Porträttet : Claudia Olsson

Foto: Elisabeth Ingvar

Med 
framtiden 
i fokus

Obotlig nyfikenhet och en tro på människors potential. Framtidsanalytikern Claudia Olsson arbetar med morgondagens teknik – och hur den kan göra samhället både bättre och starkare.– Min motivation kommer ifrån att jag ser 
möjligheter, säger hon.

 • 14 juni
Foto: Sveriges Radio

Bonnesen och Käll bland årets sommarpratare

Vid en presskonferens i veckan presenterades årets sommarvärdar. Och i årets uppställning återfinns både ekonomer, jurister och samhällsvetare.

 • 14 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Han förlorade jobbet efter 
att anställningen överklagats

Johan sökte och fick det eftertraktade jobbet på myndigheten. Men en överklagan till Statens överklagandenämnd resulterade i att hans anställning avslutades. Jusek menade att uppsägningen inte hade något rättsligt stöd, och tillsammans tog de processen vidare ända till Arbetsdomstolen – där de gick segrande ur striden. 

 • 7 juni

Lösningen : När övertid blivit norm

Illustration: Tove Hennix

När övertid blivit norm

När du går hem från jobbet sitter kollegorna kvar. Du känner pressen att du också borde jobba över. Men alla har inte tid eller möjlighet att satsa även fritiden på jobbet. Dessutom kan det leda till att du riskerar din hälsa. Så här kan du bemöta kritiken – och hantera en stressig arbetssituation.

 • 1 juni

Tema : Internationell karriär

Foto: Aleksandra Oleynik

Drömmen om att jobba utomlands

Önskan om att pröva vingarna i ett annat land kan vara stark. Det ger ett nytt sammanhang, en ny tillvaro och nya perspektiv – men också nya villkor och regelverk. Möt Benjamin Winsner Benjamin Winsner i Alicante, Hampus Bergquist i London och Clara Bodin, som har jobbat i både Kiev och Moskva. 

 • 31 maj
Under industrialiseringen såg man samma tendenser som under 2000-talets it-era. Under båda perioderna pressade sig människor mer och den psykiska ohälsan ökade.
Foto: Fotolia

Sjuknärvaro kostar mer än sjukfrånvaro

Tiden efter julhelgerna är flest sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Är vi mer sjuka då – eller har vi kanske jobbat halvsjuka för ofta året innan och plötsligt kommer ”ketchupeffekten”?

 • 8 februari

KRÖNIKAN

Det var en sen torsdagskväll som jag såg det. Facebook-inlägget från En utsträckt hand som berättade att det nu var ytterligare en kille som fyllde 18 och skulle slängas ut från ungdoms-
boendet. 

Coachen

Nu är det snart dags för sommarledighet. Inför ledighetsansökningarna diskuterade vi just semester i min arbetsgrupp och det dök upp några frågor som vi undrar över. Vad gäller om jag blir sjuk på semestern? Kan jag ta semester när jag vill – och vad händer om jag inte fått semestern godkänd? Och har vikarier rätt att ta ut semester? Trevlig sommar!

KRÖNIKAN

Om känslan att inte orka

Stress dyker upp i alla möjliga sammanhang och samtal nu mer. Inte så mycket i meningen ”jag har ett inbokat bikramyoga-pass och deadline nästa vecka – hur ska jag hinna tvätta?”. Utan mer med innebörden ”jag vet inte hur länge jag står ut, jag håller på att gå sönder”.

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter