Lördag 21 oktober

Ledarskap: Prata pengar

Konsten att prata pengar och prestation

Nöjd med lönen kan medarbetare vara utan att den är speciellt hög, visar en rapport från Jusek. Nyckeln är bland annat kommunikation och öppenhet
– Dialog på en arbetsplats är ovärderligt, säger Helena Wingemo, HR-chef på Ekonomistyrningsverket.

Foto: Susanne Kronholm

Hur de anställda uppfattar sin lön påverkas av hur lönenivåerna kommuniceras, snarare än den faktiska lönenivån. Det visar en ny rapport från Jusek, där författarna också konstaterar att de viktigaste faktorerna för att man ska känna sig nöjd är att lönen upplevs som skälig och att den avspeglar arbetsinsatsen. Först i andra hand kommer upplevelsen att lönen är rättvis jämfört med kollegor som har liknande uppgifter.

Karriär har pratat med Helena Wingemo som är HR-chef på Ekonomistyrningsverket, ESV. Hon har ansvar för löneprocessen för de 165 anställda, och är inte förvånad över slutsatsen att kommunikation är viktigt.
– Man måste få till en dialog där diskussionsklimatet är öppet, det vinner man mycket på, säger hon.
På Ekonomistyrningsverket innebär löneprocessen två samtal, ett första där chefen och medarbetaren diskuterar medarbetarens prestation och resultat.
– Och då pratar man inte om pengar över huvud taget utan lyssnar på varandra, chef och medarbetare, med lönekriterierna som utgångspunkt.
Det är först vid det andra samtalet som lönen kommer upp.
– Vi har jobbat mycket med våra lönekriterier för att tydliggöra kopplingen och den röda tråden mellan dem, mål och uppdrag för verksamheten samt medarbetarpolicy och värdeord. När man går in i samtalet ska både medarbetaren och chefen veta var prestation och resultat ligger i förhållande till kriterierna. Då kan man tydligt se om man är överens, förklarar hon.

Löneprocessen innefattar dock långt mer än de två lönesamtalen mellan chef och medarbetare. Helena Wingemo förklarar att dialogklimatet i en organisation ofta avspeglas i hur bra löneförhandlingarna kommer att gå.
– Enligt min erfarenhet så blir det inte en bra lönedialog om chefen inte har en bra dialog med medarbetarna innan, det – och även bra medarbetarsamtal – krävs i vardagen, säger hon.
– Redan efter sommaren börjar vi prata med de fackliga representanterna om verksamheten, vad vi förväntar oss ska hända både ekonomiskt och resursmässigt. Det är ett viktigt steg i löneprocessen och lägger grunden för lönediskussionerna, säger hon och betonar samtidigt vikten av samverkan och bra samverkansavtal med de fackliga organisationerna.
Under sin tid som HR-chef har hon också jobbat med det gamla systemet där förhandlingar centralt satte medarbetarnas lön.
– Det är stor skillnad. Dagens system är bättre, men inte lättare, säger hon.
Att lönen diskuteras mellan chef och medarbetare kräver mycket av båda parter:
– Som chef måste man vara kunnig på vad medarbetarna gör och levererar, och det kan vara ganska svårt. Man behöver vara säker på uppdraget, men också veta vad man förväntar sig av medarbetaren.
Och det kan kräva mycket tid?
– Ja, absolut, det ställer på ett sätt ledarskapet på sin spets. Det är som chef viktigt att förstå sitt uppdrag, veta vilka resultat du kan förvänta dig och att vara ärlig och tydlig.

När löneprocessen och löneförhandlingarna sedan är satta och klara, ja då är det viktigt att göra en uppföljning.
– Då ska man titta på statistik igen, bland annat för att se att det blev som det var tänkt. Förklara hur lönebilden ser ut, säger Helena Wingemo.
En annan viktig faktor hon betonar är att så mycket som möjligt ska vara transparent och öppet.
– Det har jag lärt mig och infört här, att processen måste vara så transparent som möjligt. Annars finns en risk att medarbetare tror att det finns en hemlig agenda. Ju mer öppenhet desto mindre friktion och mer engagemang blir det, förklarar hon.

---

Expertens tips:
"Ta dig tid att kommunicera"

Catrin Johansson, professor i organisationers kommunikation vid Mittuniversitetet, ger sina tips för att främja
kommunikation på arbetsplatsen:
- Ta dig tid att kommunicera med medarbetarna. Var inte osynlig, det uppfattas ofta negativt.
- Öka din kommunikationskompetens – utbilda dig i kommunikation. Då är det lättare att se när det behövs dialog eller inte.
- Diskutera medarbetarnas ansvar för kommunikationen, hur kan medarbetarna delta? Det krävs två individer för att kommunicera.
- Skapa förutsättningar och trygghet för ett öppet och bra kommunikationsklimat.
- Lyssna på medarbetarna och låt dem känna sig delaktiga.
- Ha ramverket tydligt – det här är processen för lönesamtal – och var öppen med vad som kan förhandlas och inte.
- En "kompischef" kan verka orättvis, är du ansvarig för lönesättningen behöver du behandla alla lika.

Foto: Shutterstock

Misslyckandet har hittat en plats

Under de senaste åren har det dykt upp forum där människor samlas för att fokusera på misslyckandet. Är det ett tecken på att vi har en mer accepterande inställning till att göra fel? Karriär undersöker vår relation till magplasket, från fuck up-nights och Museum of Failure till dess roll som grogrund för innovation. 

 • 20 oktober

Brister i myndigheters arbete mot ohälsa

Statskontoret konstaterar i en rapport att statliga myndigheter jobbar aktivt för att minska sjukfrånvaron bland anställda. Men system för att kunna upptäcka och hantera ohälsa och stress saknas.

 • 20 oktober

Annons

Fackförbund kräver Postnord på närmare 2 miljarder

Nästan två miljarder kronor samt ränta och skadestånd för brott mot kollektivavtalet. Det kräver Jusek av Postnord, tillsammans med tre andra fackförbund. "Vi måste agera för att skydda våra medlemmars pensioner", säger Jens Jansson, ombudsman på Jusek. 

 • 18 oktober
Foto: Shutterstock

Stora skillnader i löneanspråk

I en undersökning utförd av rekryterings- och bemanningsföretaget Jurek visar det sig att kvinnor och män som jobbar inom ekonomi och juridik har vitt skilda förväntningar när det gäller lönen på nästa jobb. 

 • 17 oktober

Annons

Ledarskap : Forskning

Foto: Pressbild

”Chefer gör inte som de tror”

Vad gör egentligen chefer när de har för avsikt att leda? Forskaren Simon Elvnäs har analyserat närmare 500 chefer och har svaret på frågan: troligtvis absolut inte alls vad de tror.

 • 16 oktober
Foto: Privat

Juseks studerandesektion har en ny styrelse

Den nya styrelsen valdes enhälligt under årsmötet. Vi ställde fyra frågor till studerandesektionens nya ordförande Lovisa Kronsporre.

 • 13 oktober
Foto: Shutterstock

Stressrusta dina relationer

Stress på jobbet är ett av våra främsta folkhälsoproblem. Och som om det inte vore nog med att vi själva mår dåligt, kan stressen också sabotera vårt kärleksförhållande. Karriär går på jakt efter råd kring hur man vårdar sin parrelation när livet är som hetsigast. 

 • 12 oktober
Foto: Pressbild

”Vi kan inte köpa oss fram genom marknadsbudgetar”

I boken Maxa Snacket beskriver Karin Zingmark hur företagens sätt att kommunicera kan anpassas till dagens förhållanden."Delegera inte allt till en kommunikationsavdelning. Kompetensen måste finnas i företagets högsta ledning", säger hon.

 • 11 oktober

Lösningen : Medarbetarsamtal

Illustration: Jens Magnusson

Formulera målen under det årliga samtalet

Våndas du inför det kommande medarbetarsamtalet och tycker att det är mer plågsamt än utvecklande? För att besegra känslorna och göra det mesta av tillfället är experternas tips att du ska förbereda dig väl, konkretisera – och vara dig själv.

 • 9 oktober

Var femte har känt sig utfryst på jobbet

Var femte akademiker har under det senaste året känt sig trakasserad eller utfryst på sin arbetsplats, visar en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Saco. 

 • 9 oktober

Nytt avtal för statliga akademiker

I och med det nya avtalet kommer ett nytt arbetsområde för ett hållbart arbetsliv att startas. Avtalet gör även att fler kan tjäna in tjänstepension under föräldraledigheten. 

 • 5 oktober

Tema : Säkra pensionen

Illustration: Robert Hilmersson

Säkra pensionen under hela karriären

En gång om året dimper det orangea kuvertet ner i brevlådan som en färgglad påminnelse om pensionen. För vissa är siffrorna och tabellerna ingen överraskning. Andra skulle hellre vilja stoppa beskedet direkt i dokumentförstöraren. Känner du att det är dags att ta kontroll över situationen? Här är pensionsexperternas råd för att maxa pensionen under arbetslivets möjliga faser.

 • 4 oktober

Porträttet : Sara Haraldsson

Foto: Linus Sundahl-Djerf

Med ilskan som drivkraft

Sara Haraldssons högra arm står det ”I’m not here to please” intatuerat – en påminnelse om att hon inte gör det hon gör för att andra ska bli glada. "Jag vill förändra världen och det är obekvämt. Många kommer att vara emot mig och det jag gör, men jag gör det inte för deras skull. Jag gör det för mig själv och för alla kvinnor som kommer efter mig", säger grundaren av Maktsalongen, en organisation som kämpar för ett jämställt, ungt civilsamhälle.

 • 28 september

Balans & livsstil : Ett steg i taget

Nio steg till mer balans

Det flexibla arbetslivet gör att gränserna mellan privatliv och jobb suddas ut allt mer. Här är Fredrik Grythbergs bästa tips för att lyckas med konsten att ändå hitta balans och prioritera det som är viktigt för just dig. 

 • 19 augusti

Tema : Karriärvägar

Foto: Gustav Gräll

Nya perspektiv på karriären

Sommaren erbjuder tid för reflektion och eftertanke. Kanske har det väckt funderingar på att byta jobb, yrke eller bransch. Möt tre personer som har gjort en förändring – och valt helt olika karriärvägar: Anna Bågstam Ryltenius kombinerar två jobb, Per Frykebrant utbildade sig raka vägen till drömjobbet 
och Aron Kristoffersson startade eget.  

 • 14 augusti
Illustration: Team Hawaii

Nya jobb i spåren av digitaliseringen

Digitaliseringen väcker mer förhoppningar än oro när det gäller arbetsmarknaden för såväl jurister som ekonomer. Det visar pågående forskning, en färsk rapport från Konkurrensverket och exempel från verkligheten. 

 • 22 juni

KRÖNIKAN

Det fanns en tid när internet var ungt, och vi som var unga samtidigt varnades för allt elände som detta okända förde med sig.

Coachen

Jag jobbar med självständiga uppgifter och har direktkontakt med kunder. Samtidigt ingår jag i en grupp där vi ska hjälpas åt för att avlasta varandra. Men alla är inte lika lojala mot gruppen och vi är ett fåtal som drar det största lasset. Jag ser att vi skulle kunna organisera oss annorlunda och bli mer effektiva. Hur för jag fram det till min chef, som inte jobbar så nära oss, utan att det blir skvaller?

KRÖNIKAN

Drömmen om en rik pension

Jag vet precis hur jag vill ha det som pensionär. Ett rött hus på landet, gärna med skogen intill knuten och en stor tomt där jag och hundarna kan traska omkring i gräset på morgonen.

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter