Måndag 26 juni

PORTRÄTTET

Sofie Lindblom

”Jag fick bli
min egen förebild”

Ledarskap: Kärlek på jobbet

Kollegornas kärlek ställer krav på chefen

En av åtta svenskar har träffat sin partner på arbetsplatsen. Kärlek på jobbet kan vara en positiv kraft, men ställer också stora krav på ledarskapet. Vad ska du som chef göra när det hettar till mellan två medarbetare?

Foto: Shutterstock

För chefer är det inte helt lätt att veta hur man ska förhålla sig till att två medarbetare plötsligt har en ny sorts relation. Anette Eroselius är psykolog och organisationskonsult, och jobbar till vardags med ledarskap i organisationer. Där får hon ofta frågan om hur man ska hantera kärleksrelationer på arbetsplatsen.
– Det är inte ovanligt att chefer och ledningsgrupper undrar vad de ska göra när två medarbetare blivit ett par. De undrar vilka knepigheter som kan uppstå, säger hon. Kanske är det inte så konstigt att kärlek på arbetsplatsen uppstår så ofta som det gör. Vi tillbringar en stor del av vår vakna tid på jobbet, och har ofta en koppling till de andra som är där.
– Det är sannolikt att man har ett gemensamt intresse av något slag, antingen genom yrket eller organisationen man är i, säger Anette Eroselius.

Även om förhållanden mellan kolleger är vanligt förekommande, är chefernas oro något att ta på allvar. Svaren Anette Eroselius ger ser olika ut beroende på om personerna i förhållandet är jämbördiga, eller om någon har ett övertag gentemot den andre. En relation mellan en chef och en underställd är enligt Anette Eroselius alltid problematisk.
– Det finns en risk att man behandlar sin partner hårdare än andra, för att verkligen markera att det minsann inte ges några fördelar.
Men det kan också bli tvärtom, att han eller hon tas med silkesvantarna och får förmåner de andra inte får, säger hon.
Bara misstanken om att kollegan som dejtar chefen gynnas gentemot övriga är tillräckligt för att skapa konflikter i en arbetsgrupp. Dessutom väcks även frågor om lojalitet: vilken information förs vidare från lunchrummet till chefen, och vilken information om oss får hen tillbaka?

2015 gjorde Manpower en undersökning om kärlek på jobbet. I den framkom att många av cheferna inte såg en kärleksrelation med en underställd som ett problem. Hela 45 procent uppgav exempelvis att de inte hade några invändningar mot att en chef flirtar med en underställd. Samma undersökning visade att det är ovanligt med policyer för relationer mellan anställda, bara sju procent av de svarande jobbade på en arbetsplats med sådana bestämmelser. Behövs en policy, eller räcker det att använda sitt sunda förnuft? Anki Udd är ledarskapsutvecklare på Ledarna och har tidigare jobbat som personalchef. Hon tycker att det kan vara nödvändigt med riktlinjer kring relationer där en av de anställda är chef över den andra. Däremot anser hon inte att kärlek mellan medarbetare i övrigt behöver vara en så stor sak.
– Vid relationer mellan jämbördiga medarbetare har jag aldrig märkt några problem. Förutom att det kan vara lite svårt att fokusera på jobbet ifall du är nykär, säger hon.

Anki Udd förutsätter att de anställda kan agera professionellt, och själva se till att relationen inte hamnar i vägen för jobbet. Men om så inte vore fallet skulle hennes lösning som chef vara att prata öppet med dem. En av åtta svenskar har träffat sin partner på arbetsplatsen. Kärlek på jobbet kan vara en positiv kraft, men ställer också stora krav på ledarskapet. Vad ska du som chef göra när det hettar till mellan två medarbetare?
– Det bästa är att ta samtalet, tycker jag. Jag är ansvarig för att verksamheten ska fungera. Om jag märker att de ändrar beteende och att det får negativa konsekvenser, så får jag prata med dem om den beteendeförändringen, säger hon.

Anette Eroselius har en mer skeptisk inställning till kärleksrelationer på jobbet. Hon menar att även jämbördiga sådana kan innebära problem.
– Särskilt i en liten arbetsgrupp kan det vara tufft om det finns ett par. Både under tiden och ifall det skulle ta slut, säger hon. En kärleksrelation mellan två personer i ett arbetslag förändrar gruppdynamiken. När gruppen ska fatta vardagliga beslut kan den privata och professionella rollen gå stick i stäv. Att hålla med partnern ses som illojalt mot de andra kollegorna, men att göra tvärtom ses som illojalt mot partnern.
– Vilket ben ska man stå på i det läget? Det ställer stora krav på professionalism, att kunna stanna i sin jobbroll. Det blir smetigt i rollkonturerna, säger Anette Eroselius.

Om nu alla relationer på jobbet har potential att skapa problem, hur ska då chefen göra? Anette Eroselius tycker precis som Anki Udd att det är viktigt att prata med medarbetarna som har en relation, även om de inte är öppna med den.
– Ett misstag man kan göra i det läget är att fråga runt om andra sett samma sak. Våga lita på det du ser, och ta det med paret det gäller, säger hon.

Vissa chefer kan dock dra sig för sådana samtal, då det ligger i gränslandet mellan den privata och professionella rollen. Anette Eroselius poängterar vikten av att ändå lyfta frågan.
– Det är som privatperson de har relationen, men likväl är de också i sin jobbroll. En relation påverkar arbetslivet i allra högsta grad, framför allt medarbetarna.

Illustration: Team Hawaii

Nya jobb i spåren av digitaliseringen

Digitaliseringen väcker mer förhoppningar än oro när det gäller arbetsmarknaden för såväl jurister som ekonomer. Det visar pågående forskning, en färsk rapport från Konkurrensverket och exempel från verkligheten. 

 • 22 juni

Balans & livsstil : Semesterkänslan

Vänta inte in semesterlugnet

För många är det snart dags för några veckors ledighet och återhämtning. Agera målinriktat för att semesterkänslan ska infinna sig direkt när semestern börjar.

 • 22 juni

Annons

Ledarskap : Flexibilitet

Foto: Anders G Warne, Ben Nilsson, Maria Langen

Det flexibla arbetslivet ställer krav på chefen

I dag kan många av oss påverka när och var vi jobbar. Vilket ger möjligheter och frihet, men också för med sig 
flera utmaningar. Inte minst för ledare, som måste hantera 
både sina medarbetares och sitt eget flexibla arbete.

 • 21 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Arbetsgivaren fick backa om semesterersättning

När David lämnade sin anställning bad han om att få sin inarbetade semesterlön utbetald i form av semesterersättning, men arbetsgivaren menade att den hade ingått i hans provisionslön. Ord stod mot ord. Tillsammans med Jusek tog han frågan vidare till Arbetsdomstolen. 

 • 21 juni

Annons

Foto: Shutterstock

Löneskillnaderna mellan könen fortsätter att minska

Löneskillnaden mellan kvinnor och män låg under 2016 på 12 procent, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med tidigare år. Det visar Medlingsinstitutets rapport.

 • 20 juni

Förslag på stärkt skydd mot näthat

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att skyddet mot hot och kränkningar stärks och moderniseras. – Vi välkomnar att reglerna följer med in i nutiden, säger Margareta Wilhelmsson, opinionsbildare på Jusek.

 • 20 juni
Foto: Shutterstock

Bra kollegor viktigare än lön

Gott ledarskap, bra arbetskamrater och trygga anställningsvillkor. Det är faktorer som är långt viktigare än lön när nyutexaminerade söker jobb.

 • 19 juni
Foto: Shutterstock

Egenskaperna som efterfrågas mest

Är du ekonom och kan bocka av kunskaper i engelska och Excel på ditt cv, samtidigt som du är analytisk, strukturerad och noggrann? Då ligger du extra bra till på arbetsmarknaden visar en granskning av över 600 platsannonser.

 • 16 juni

149 000 nya jobb på het arbetsmarknad

Antalet personer i arbete växer med 81 000 personer 2017, och med 68 000 nästa år. Samtidigt bromsas jobbtillväxten.

 • 16 juni

Tema : Välbefinnande på jobbet

Illustration: Erik Nylund

Så mår vi på jobbet

Välbefinnandet på jobbet har blivit en allt viktigare fråga. Men samtidigt pekar trenden neråt för akademikerna, det visar en ny rapport från Jusek. Det handlar både om stress och att inte få utlopp för sin kreativitet – men också om 
lägre löner.

 • 14 juni

Porträttet : Claudia Olsson

Foto: Elisabeth Ingvar

Med 
framtiden 
i fokus

Obotlig nyfikenhet och en tro på människors potential. Framtidsanalytikern Claudia Olsson arbetar med morgondagens teknik – och hur den kan göra samhället både bättre och starkare.– Min motivation kommer ifrån att jag ser 
möjligheter, säger hon.

 • 14 juni
Foto: Sveriges Radio

Bonnesen och Käll bland årets sommarpratare

Vid en presskonferens i veckan presenterades årets sommarvärdar. Och i årets uppställning återfinns både ekonomer, jurister och samhällsvetare.

 • 14 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Han förlorade jobbet efter 
att anställningen överklagats

Johan sökte och fick det eftertraktade jobbet på myndigheten. Men en överklagan till Statens överklagandenämnd resulterade i att hans anställning avslutades. Jusek menade att uppsägningen inte hade något rättsligt stöd, och tillsammans tog de processen vidare ända till Arbetsdomstolen – där de gick segrande ur striden. 

 • 7 juni

Lösningen : När övertid blivit norm

Illustration: Tove Hennix

När övertid blivit norm

När du går hem från jobbet sitter kollegorna kvar. Du känner pressen att du också borde jobba över. Men alla har inte tid eller möjlighet att satsa även fritiden på jobbet. Dessutom kan det leda till att du riskerar din hälsa. Så här kan du bemöta kritiken – och hantera en stressig arbetssituation.

 • 1 juni

Tema : Internationell karriär

Foto: Aleksandra Oleynik

Drömmen om att jobba utomlands

Önskan om att pröva vingarna i ett annat land kan vara stark. Det ger ett nytt sammanhang, en ny tillvaro och nya perspektiv – men också nya villkor och regelverk. Möt Benjamin Winsner Benjamin Winsner i Alicante, Hampus Bergquist i London och Clara Bodin, som har jobbat i både Kiev och Moskva. 

 • 31 maj
Under industrialiseringen såg man samma tendenser som under 2000-talets it-era. Under båda perioderna pressade sig människor mer och den psykiska ohälsan ökade.
Foto: Fotolia

Sjuknärvaro kostar mer än sjukfrånvaro

Tiden efter julhelgerna är flest sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Är vi mer sjuka då – eller har vi kanske jobbat halvsjuka för ofta året innan och plötsligt kommer ”ketchupeffekten”?

 • 8 februari

KRÖNIKAN

Det var en sen torsdagskväll som jag såg det. Facebook-inlägget från En utsträckt hand som berättade att det nu var ytterligare en kille som fyllde 18 och skulle slängas ut från ungdoms-
boendet. 

Coachen

Nu är det snart dags för sommarledighet. Inför ledighetsansökningarna diskuterade vi just semester i min arbetsgrupp och det dök upp några frågor som vi undrar över. Vad gäller om jag blir sjuk på semestern? Kan jag ta semester när jag vill – och vad händer om jag inte fått semestern godkänd? Och har vikarier rätt att ta ut semester? Trevlig sommar!

KRÖNIKAN

Om känslan att inte orka

Stress dyker upp i alla möjliga sammanhang och samtal nu mer. Inte så mycket i meningen ”jag har ett inbokat bikramyoga-pass och deadline nästa vecka – hur ska jag hinna tvätta?”. Utan mer med innebörden ”jag vet inte hur länge jag står ut, jag håller på att gå sönder”.

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter