Torsdag 29 juni

PORTRÄTTET

Sofie Lindblom

”Jag fick bli
min egen förebild”

Ledarskap: Flexibilitet

Det flexibla arbetslivet ställer krav på chefen

I dag kan många av oss påverka när och var vi jobbar. 
Vilket ger möjligheter och frihet, men också för med sig 
flera utmaningar. Inte minst för ledare, som måste hantera 
både sina medarbetares och sitt eget flexibla arbete.

Foto: Anders G Warne, Ben Nilsson, Maria Langen

Hela sex av tio kvinnor som har barn skulle behöva gå ner i arbetstid om de inte kunde jobba flexibelt. Men av de som har ett friare arbete uppger också fler att de har en hög arbetsbelastning; 32 procent, jämfört med 25 procent av de som har fasta tider och platser.  Det visar en rapport som Jusek släppte i höstas. 

Helene Öhman är affärsområdeschef på IHM Business School och leder en arbetsgrupp som sitter på olika håll i landet. En del i gruppen har roller som kräver att de är på plats, medan andra är rörligare och kan jobba när och var de vill. Hon konstaterar att en otydlighet från arbetsgivarens sida kring arbetstid och tillgänglighet, till exempel om medarbetarna bör svara på mejl efter arbetstid, kan bidra till både stress och högre arbetsbelastning.
– Det flexibla arbetet var en 
viktig fråga för mig när jag började jobba här. Jag sa: ”Ni behöver inte svara på mejl efter arbetstid och ni kommer inte få extra betalt om ni gör det. Jag belönar i stället att du uppnår dina mål”, berättar hon 
och fortsätter:
– Som chef måste du sätta gränser. Vi har till exempel bestämt att vi skickar sms om någonting är akut, så att ingen känner press att hålla koll på mejlen när arbetsdagen är slut. Om det finns en otydlighet kring tillgänglighet, och även när det gäller förväntningar och mandat, kan det leda till en negativ arbetssituation.

Christin Mellner är forskare på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon arbetar just nu med ett projekt om hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv. Några riskfaktorer som hon definierat, som på sikt kan leda till stress och ohälsa, är att ofta jobba på fritiden och att inte kunna styra över sina egna gränser – till exempel när det gäller arbetstid. 
– Det flexibla arbetslivet medför behov av ett ledarskap som är mer individ- och situationsanpassat. Vissa är alltid tillgäng-
liga utan att bli särskilt stressade, medan vissa alltid är tillgängliga och blir jättestressade.

Det flexibla arbetslivet ställer därför krav på ledare att vara duktiga både på relationer, kommunikation samt att höra och se andra människor, konstaterar Christin Mellner. Och det leder också till att chefen får en mer coachande roll, som i sin tur kräver självinsikt och medvetenhet. 
– Chefen är en förebild som bidrar till medarbetarnas förmåga att sätta gränser. Hur du beter dig är också det som medarbetarna tror förväntas av dem. 
– Chefen blir kanske inte lika påverkad av det flexibla arbetet, eftersom de ofta behöver befinna sig på arbetsplatsen under ordinarie arbetstid, men vi ser också att de integrerar privatliv och arbete mer än vad andra gör. Och chefens agerande spiller i sin tur över på medarbetarna, exempelvis i form av mycket jobbmejlande under ledig tid.  

Erik Fors-Andrée är Juseks chefsråd-
givare och vd för Cruited, som hjälper till med granskningar av bland annat CV:n och Linkedin-profiler. På företaget arbetar elva personer och de sitter utspridda i hela världen.
– Vi har inga fasta arbetstider, arbetsplatser eller verktyg. Alla använder det de själva trivs med och jobbar var och när de vill. För oss är det helt naturligt, berättar han och fortsätter:
– Det finns för och nackdelar med alla arbetssätt. Under en period satt vi till exempel på ett kontorshotell. Det var visserligen trevligt, men ledde också till att vissa medarbetare träffades oftare och viss kommunikation inte nådde ut till alla. Från ett kulturperspektiv funkade det inte för oss.

Och organisationskultur är viktigt när det kommer till att få det flexibla arbetet att fungera, menar han.  
– Det ligger i ditt och organisationens intresse att acceptera den kultur ni lever i. Du måste inse att du befinner dig i en kontext. Annars gör du dig själv en otjänst, säger han.
– Om du lever i en strikt kultur där allt ifrån arbetsplatser, verktyg och former är låsta, är det svårt att kombinera med flexibilitet. Man är inte mer än den kultur man befinner sig i. 

Den största nyckeln, menar han, är att fatta medvetna beslut om just tillgänglighet och arbetstid. – Om flexibiliteten bara händer, då har man inte tagit det på allvar.

Foto: Shutterstock

Sjukskrivningar ökar bland akademiker

Det finns en samband mellan högre utbildning och ökad sjukfrånvaro, slår Saco fast efter en granskning av Försäkringskassas statistik. Och den psykiska ohälsan ökar mest bland akademikerna. 

 • 28 juni

Mitt första jobb : Helene Lindstrand

Foto: SKL

”I dietköket lärde jag mig mycket om världen”

"Jag har haft flera sommarjobb och ideella uppdrag. Men min första riktiga kontakt med arbetsmarknaden var i ett kök på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm", berättar Helene Lindstrand, presschef på Sveriges kommuner och landsting.

 • 27 juni

Annons

Livet bakom fasaden : Maureen Hoppers

Foto: Susanne Kronholm

Hon kommunicerar för minskad segregation

Ledorden i Maureen Hoppers arbetsdag är effektivitet, engagemang och mycket att göra. Något som gör att hon varje dag jobbar stenhårt för att förbättra och göra skillnad för andra.

 • 25 juni
Illustration: Team Hawaii

Nya jobb i spåren av digitaliseringen

Digitaliseringen väcker mer förhoppningar än oro när det gäller arbetsmarknaden för såväl jurister som ekonomer. Det visar pågående forskning, en färsk rapport från Konkurrensverket och exempel från verkligheten. 

 • 22 juni

Annons

Balans & livsstil : Semesterkänslan

Vänta inte in semesterlugnet

För många är det snart dags för några veckors ledighet och återhämtning. Agera målinriktat för att semesterkänslan ska infinna sig direkt när semestern börjar.

 • 22 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Arbetsgivaren fick backa om semesterersättning

När David lämnade sin anställning bad han om att få sin inarbetade semesterlön utbetald i form av semesterersättning, men arbetsgivaren menade att den hade ingått i hans provisionslön. Ord stod mot ord. Tillsammans med Jusek tog han frågan vidare till Arbetsdomstolen. 

 • 21 juni
Foto: Shutterstock

Löneskillnaderna mellan könen fortsätter att minska

Löneskillnaden mellan kvinnor och män låg under 2016 på 12 procent, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med tidigare år. Det visar Medlingsinstitutets rapport.

 • 20 juni

Förslag på stärkt skydd mot näthat

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att skyddet mot hot och kränkningar stärks och moderniseras. – Vi välkomnar att reglerna följer med in i nutiden, säger Margareta Wilhelmsson, opinionsbildare på Jusek.

 • 20 juni
Foto: Shutterstock

Bra kollegor viktigare än lön

Gott ledarskap, bra arbetskamrater och trygga anställningsvillkor. Det är faktorer som är långt viktigare än lön när nyutexaminerade söker jobb.

 • 19 juni

Tema : Välbefinnande på jobbet

Illustration: Erik Nylund

Så mår vi på jobbet

Välbefinnandet på jobbet har blivit en allt viktigare fråga. Men samtidigt pekar trenden neråt för akademikerna, det visar en ny rapport från Jusek. Det handlar både om stress och att inte få utlopp för sin kreativitet – men också om 
lägre löner.

 • 14 juni

Porträttet : Claudia Olsson

Foto: Elisabeth Ingvar

Med 
framtiden 
i fokus

Obotlig nyfikenhet och en tro på människors potential. Framtidsanalytikern Claudia Olsson arbetar med morgondagens teknik – och hur den kan göra samhället både bättre och starkare.– Min motivation kommer ifrån att jag ser 
möjligheter, säger hon.

 • 14 juni
Foto: Sveriges Radio

Bonnesen och Käll bland årets sommarpratare

Vid en presskonferens i veckan presenterades årets sommarvärdar. Och i årets uppställning återfinns både ekonomer, jurister och samhällsvetare.

 • 14 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Han förlorade jobbet efter 
att anställningen överklagats

Johan sökte och fick det eftertraktade jobbet på myndigheten. Men en överklagan till Statens överklagandenämnd resulterade i att hans anställning avslutades. Jusek menade att uppsägningen inte hade något rättsligt stöd, och tillsammans tog de processen vidare ända till Arbetsdomstolen – där de gick segrande ur striden. 

 • 7 juni

Lösningen : När övertid blivit norm

Illustration: Tove Hennix

När övertid blivit norm

När du går hem från jobbet sitter kollegorna kvar. Du känner pressen att du också borde jobba över. Men alla har inte tid eller möjlighet att satsa även fritiden på jobbet. Dessutom kan det leda till att du riskerar din hälsa. Så här kan du bemöta kritiken – och hantera en stressig arbetssituation.

 • 1 juni

Tema : Internationell karriär

Foto: Aleksandra Oleynik

Drömmen om att jobba utomlands

Önskan om att pröva vingarna i ett annat land kan vara stark. Det ger ett nytt sammanhang, en ny tillvaro och nya perspektiv – men också nya villkor och regelverk. Möt Benjamin Winsner Benjamin Winsner i Alicante, Hampus Bergquist i London och Clara Bodin, som har jobbat i både Kiev och Moskva. 

 • 31 maj
Under industrialiseringen såg man samma tendenser som under 2000-talets it-era. Under båda perioderna pressade sig människor mer och den psykiska ohälsan ökade.
Foto: Fotolia

Sjuknärvaro kostar mer än sjukfrånvaro

Tiden efter julhelgerna är flest sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Är vi mer sjuka då – eller har vi kanske jobbat halvsjuka för ofta året innan och plötsligt kommer ”ketchupeffekten”?

 • 8 februari

KRÖNIKAN

Det var en sen torsdagskväll som jag såg det. Facebook-inlägget från En utsträckt hand som berättade att det nu var ytterligare en kille som fyllde 18 och skulle slängas ut från ungdoms-
boendet. 

Coachen

Nu är det snart dags för sommarledighet. Inför ledighetsansökningarna diskuterade vi just semester i min arbetsgrupp och det dök upp några frågor som vi undrar över. Vad gäller om jag blir sjuk på semestern? Kan jag ta semester när jag vill – och vad händer om jag inte fått semestern godkänd? Och har vikarier rätt att ta ut semester? Trevlig sommar!

KRÖNIKAN

Om känslan att inte orka

Stress dyker upp i alla möjliga sammanhang och samtal nu mer. Inte så mycket i meningen ”jag har ett inbokat bikramyoga-pass och deadline nästa vecka – hur ska jag hinna tvätta?”. Utan mer med innebörden ”jag vet inte hur länge jag står ut, jag håller på att gå sönder”.

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter