Onsdag 17 januari

Omvärldsspaning

Redan 1984 började Beila Engelhardt Titelman kalla sig omvärldsanalytiker. Då var det ett nytt yrke.
I dag kan man utbilda sig i ”Business Intelligence” för att få koll på omvärlden.

Beilas uppdrag:

På strategienheten inom Telia Research spanar Beila Engelhardt Titelman efter nya affärsområden för digital kommunikation. Utsiktspunkten är Telias kontorsbyggnad i Farsta utanför Stockholm.
När vi träffas har hon precis avslutat en analys av finansiella tjänster.
– Ett halvårs arbete ligger bakom det här, säger hon leende och visar på fem sammanhäftade A4-sidor.
De innehåller inte bara kunskapsinhämtning om digital kommunikation. Den viktigaste delen utgörs av framtidsstrategier. Därtill kommer arbetet med att förmå chefer att uppmärksamma materialet, stimulera till självständigt tänkande och nya idéer.
– Jag ska leda hästen fram till vattnet.
Beila Engelhardt Titelman poängterar skillnaden mellan omvärldsanalytiker och omvärldsbevakare. Bevaka omvärlden kan man göra bara genom att läsa tidningar och samla in information om konkurrerande företag. Den sortens faktainsamlande kan gränsa till spionage som den engelska benämningen på omvärldsbevakning/analys, Business Intelligence, antyder.
Att dra slutsatser om framtiden kräver större skaparkraft.

Kreativitet och nätverk
– Kreativitet är oerhört viktigt för en analytiker. Men man måste också ha erfarenhet och ett stort nätverk samt förstå omvärlden för att bli en bra omvärldsanalytiker. Jag arbetar mycket med framtidsscenarier.
Beila Engelhardt Titelman är själv en person med bred erfarenhet. Från att ha studerat matematik och börjat sin yrkesbana som systemprogrammerare på SPRI (Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut) och Statskontoret lämnade hon snart den naturvetenskapliga inriktningen.
Organisationsutveckling intresserade mer och gav hennes yrkeskarriär en samhällsvetenskaplig inriktning, med facklig hemvist i Jusek. Hon har alltid sett till att det funnits tid till studier av sådant som intresserar henne, bland annat konst- och filmvetenskap.
1977 började Beila Engelhardt Titelman på Sveriges Radio med uppdraget att dela upp koncernen. Det blev fyra bolag och Beila Engelhardt Titelman kom att stanna inom företaget. 1984 fick hon titeln omvärldsanalytiker och arbetade direkt under Sveriges Radios koncernchef Örjan Wallqvist.
Under den tiden hann hon också delta i tre offentliga utredningar: om kabelteve-utbyggnaden, om en statlig satsning på datautbildning som hon utvärderade, ”den var alldeles för tekniskt inriktad med gamla kaptener som lärare”, och en framtidsundersökning.
– Studien hette ”Att skapa framtiden” och resulterade i Institutet för framtidsstudier. Jag känner mig lite som mamma till det.
1989 blev Beila Engelhardt Titelman egen företagare när hon tillsammans med sin bror startade Faxerian i centrala Stockholm. Det var före Internet och idén var att göra faxen till ett lättillgängligt kommunikationsmedel för gemene man.
– Men faxar blev en för liten värld att engagera sig i. Jag är mer initiativtagare än förvaltare.

Etik och miljö
En fast anställning på Telia 1991 som omvärldsanalytiker blev lösningen. Beila Engelhardt Titelman är glad över att hon får ta de stora greppen och överlämna den konkreta, tekniska anpassningen till dem som är duktiga på det.
Beila Engelhardt Titelman menar att etik är en viktig komponent att ta hänsyn till just nu när man utvecklar nya affärsområden, liksom miljöfrågor och vilka tjänster Telia kan erbjuda.
Sådana kunskaper delar hon med sig när av hon gästundervisar på Stockholms universitet och på Docere, ett företag som erbjuder utbildning i omvärldsanalys.
Vilka egenskaper bör en omvärldsanalytiker ha?
– Det ska vara en person som har förmåga att ta in information – läsa, söka på nätet etc. Man ska ta in rätt information, sortera ut det viktiga snabbt. Och kunna sammanställa informationen på ett sätt som passar mottagaren så att den verkligen går fram.

 

En otryggare värld

En vecka efter mitt möte med Beila Engelhardt Titelman har attacken mot World Trade Center i New York förändrat världen.
En syssling till Beila Engelhardt Titelman dog i det norra tornet.
– Han hann ringa hem till sin mor från arbetsplatsen och berättade att han skulle dö. ”Se till att du inte är ensam, min son”, sade hon.
Sådana händelser kan ingen kalkylera med. ”Människan är själv sin värsta fiende”, säger ordspråket. Vilka konsekvenser får den rädsla terrorattacken skapat?
Säkerhetstänkande är en viktig parameter när Beila Engelhardt Titelman tar fram ett scenario.
– En otryggare värld är ett scenario. Vi letar efter trygga värden, drar oss tillbaka till den lilla världen. Det är en möjlig utveckling.
Beila Engelhardt Titelman analyserar varje scenario utifrån fem olika perspektiv: samhälle teknik, kunder, aktörer samt lagar och regler. Allt filtreras med hänsyn till vad som är intressant för Telia. Därefter viktar hon olika scenarier mot varandra och gör en spådom om framtiden.
– Otrygghet och rädsla måste viktas tyngre nu, säger hon.

 

Virtuella och reala nätverk

Det finns en mängd nätverk för omvärldsanalytiker där man kan träffas – virtuellt eller i verkligheten – för att ge varandra tips, stöd och vidareutbildning.
Ett av det största nätverken är det nordamerikanska Society of Competitive Intelligence Professionals – SCIP, med avdelningar över hela världen, däribland en svensk.
I Sverige finns Global Intelligence Network med ett par årliga återkommande seminarier.Business Intelligence and Strategic Network Scandinavia, Bisnes, är också ett svenskt nätverk med förgreningar över Skandinavien.

 

Efterfrågad utbildning

Mastersutbildning i omvärldsanalys ges vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Kursen, ”Master of Business Administration”, är på tio poäng och ges på halvfart under en termin. Den vänder sig till dem som redan jobbar i näringslivet.
– Det kan vara personalchefer, marknadsansvariga eller säljare, säger Sikander Khan, prefekt vid företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet.
Den som har möjlighet att avsätta en till fyra dagar på en snabb uppdatering av de senaste nyheterna inom ämnet omvärldsanalys kan söka till Professional Update.
På ekonomilinjen finns en fempoängs kandidatkurs i Business Intelligence och lika många poäng kan man ta på magisternivå.
– Det finns en stor efterfrågan på våra kurser, en efterfrågan som bara vuxit sedan vi startade 1995. Vi kan inte ta emot alla som söker, säger Sikander Khan.
Ämnet kommer förstås från USA. Ursprunget finns i den militära informationsbehandlingen. Snabbt har Sverige tillsammans med Japan seglat upp som ett världsledande land på omvärldsanalys, jämte USA.
– Alla delar av samhället måste veta hur omvärlden fungerar i den globala konkurrensen. Framför allt när det gäller politik, säkerhet och teknologi, menar Sikander Kahn.
Efterfrågan på utbildning i omvärldsanalys har gett många slags kurser i ämnet. Docere i Stockholm är Skandinaviens största privata utbildare som erbjuder såväl endagskurser i research som en diplomutbildning i omvärldsanalys under ett par månader.
– För diplomutbildningen bör man helst ha en akademisk examen även om vi inte ställer några formella inträdeskrav, säger vd Bobo af Ekenstam på Docere.
– De flesta av våra deltagare kommer från multinationella företag, men en del kommer också från kommuner och landsting. Vi märker hur efterfrågan på utbildning i omvärldsanalys har tagit fart i ideella organisationer.

 • Text: Ingemar Karlsson   |
 •  2002-03-08, 10.04.

Min karriär : Mikael Ribbenvik

Foto: Pressbild

”Jobbet är ett av de mest stimulerande som finns”

I dag är han Migrationsverkets generaldirektör. Men karriären hade kunnat få ett abrupt slut när en nyanställd och nervös Mikael Ribbenvik råkade köra in i en betongvägg med myndighetens buss. Första dagen på jobbet.

 • 16 januari
Foto: Pressbild

”Intresset för Justitiapriset har blivit större”

Den 3 maj avgörs årets upplaga av Justitiapriset, som efter #metoo lägger större vikt vid de tävlande advokatbyråernas arbete mot sexuella trakasserier. "#Metoo har satt fokus på ett grundläggande problem i samhället", säger prisets grundare Louise Meijer. 

 • 12 januari

Annons

Foto: Privat

"Problemet är att folk inte reflekterar"

Mats Alvesson är kritisk mot att organisationer inför allt fler policys och processer – utan att någon reflekterar över om de verkligen funkar. Eller om man skulle kunna göra på ett annat sätt. Möt professorn som myntade uttrycket funktionell dumhet i arbetslivet.

 • 10 januari

Ny omgång av Justitiapriset

Justitiapriset delas ut till den affärsjuridiska advokatbyrå som jobbar bäst med jämställdhet. Nu har anmälan till årets upplaga öppnat.  

 • 9 januari

Annons

Foto: Shutterstock

Mest klickat under 2017

Nyutexaminerades löner, karriärbyten och myndighetsflyttar. Det är dags att se tillbaka på 2017. Här är några av de mest lästa artiklarna från Jusektidningen Karriärs arkiv. 

 • 8 januari

Mitt första jobb : Sunit Mehrotra

Foto: Privat

”Då lärde jag mig att sätta kunden i första rummet”

Sunit Mehrotra är grundare av reklambyrån King. Men karriären började som säljare på skidbutiken Reddevil. Här berättar han om tidiga minnen – och lärdomar – från arbetslivet. 

 • 22 december
Foto: Stressmottagningen / Shutterstock

Psykologen: Så laddar du om under ledigheten

Hur bär man sig åt för att komma tillbaka med nytt bränsle efter bara några veckors ledighet? Är det ens möjligt? Vi ställde frågan till Kerstin Jeding, legitimerad psykolog på Stressmottagningen. 

 • 21 december

Livet bakom fasaden : Arbetsrättsspecialist

Foto: Anders G Warne

Med arbetsrätten i fokus

Efter att ha jobbat i fem år på den fackliga sidan av arbetsrätten ville Karl Engman se vad den andra hade att erbjuda. Det ledde honom till tjänsten som arbetsrättsspecialist på Lidl, vilket innebär  att han jobbar med samma HR-frågor som tidigare – men med ett annat perspektiv.

 • 19 december

Förslag om fem månaders öronmärkta föräldradagar

Förslaget som lämnats in till regeringen bygger på en individualiserad föräldraförsäkring som delas lika mellan föräldrarna, detta för att fördelningen ska bli mer jämställd. 

 • 18 december

Lösningen : Föräldraledighet

Foto: Shutterstock

Koppla greppet kring föräldraledigheten

Att planera och tänka igenom sin kommande föräldraledighet är bra. Förutom att maxa ledigheten utan att förlora för mycket inkomst har du rätt till lönesamtal, semesterdagar och lönerevision. Att hålla kontakten med arbetsgivaren är klokt – det visar intresse och ingen glömmer din kompetens, menar de experter som Karriär talat med. 

 • 15 december
Foto: Shutterstock

"Viktigt att även fokusera på friskfaktorer”

Igår presenterade Pensionsgruppen sin överenskommelse, som bland annat innebär en höjning av pensionsåldern från 61 till 64 år. Jusek är positiva till behovet av ett längre arbetslivmen ser samtidigt att det finns utmaningar för att fler ska orka jobba hela vägen. 

 • 15 december
Illustration: Jens Magnusson

Det gäller vid sexuella trakasserier

Två procent av svenskarna har blivit drabbade på jobbet under det senaste året – och det är arbetsgivarens ansvar att förebygga, utreda och åtgärda. Det handlar om sexuella trakasserier.

 • 12 december

Balans & livsstil : Stressdetox inför helgen

Foto: Olof Holdar

Starta helgen med en tvåveckors stressdetox

Julen står inför dörren. Med det kommer kanske några dagars ledighet, men också stök och bök inför firande med familj och vänner. Karriärs livsstilsrådgivare Fredrik Grythberg har satt ihop en tvåveckorsplan som kan hjälpa dig att släppa stressen för en stund.

 • 11 december

Tema : Framtidsspaning

Illustration: Björn Öberg

Välkommen till framtiden

I år fyller Jusek 80 år. I förbundets begynnelse på 1940-talet var arbetstid en av de stora frågorna. Kampen om tiden lär bara bli intensivare. Hur ser arbetslivet i Jusekbranscherna ut om 20 år, om 80 år? Karriär firar 80-årsjubilaren med en nutidsanalys, en rejäl framtidsspaning och konstaterar att hur väl Jusekmedlemmarna lyckas med sitt arbete avgör framtidens välfärdssamhälle. 

 • 8 december

Porträttet : Nima Marefat

Foto: Linus Sundahl-Djerf

”Har inte ångrat valet en sekund”

När Nima Marefat skrev sida upp och sida ner under en tenta på Handelshögskolan i Stockholm föddes idén till Digiexam, ett program som gör det möjligt att skriva prov digitalt. Men hur ledde egentligen ett ömmande skrivfinger till en lösning som nu når 48 procent av den svenska gymnasiemarknaden?

 • 6 december

Tema : Sociala medier

Foto: Magnus Glans

Privata uppdateringar kan slå mot jobbet

Det plingar till i mobilen. Kanske är det en vän som hör av sig för att tipsa om en ledig tjänst, en svårhanterlig vänförfrågan från chefen – eller rent av ett hot mot dig och din familj. Sociala medier har blivit en del av våra arbetsliv på gott och ont. Och de är här för att stanna. Så här kan du hantera dem. 

 • 1 november

KRÖNIKAN

Det fick fart i Hollywood och spred sig sedan över världen. När #metoo kom till Sverige svämmade sociala medier över med berättelser, vittnesmål eller bara en enkel hashtag som markering.

Coachen

Jag arbetar sedan flera år på ett kommunalt bolag. I dagsläget är min fru hemma på föräldraledighet med vårt tredje barn. Tyvärr har hon blivit sjuk och har ibland inte möjlighet att vara själv hemma. För att klara vardagen måste jag vabba ibland ...

KRÖNIKAN

#Metoo: Vad kan jag göra?

Sedan #metoo exploderade har jag följt vittnesmålen i dess svallvågor, både i sociala medier och tidningar. Jag har läst ett efter ett och inte kunnat sluta, trots att det har gjort ont och känts i magen.

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter