Torsdag 29 juni

PORTRÄTTET

Sofie Lindblom

”Jag fick bli
min egen förebild”

Sjuknärvaro kostar mer än sjukfrånvaro

Tiden efter julhelgerna är flest sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Är vi mer sjuka då – eller har vi kanske jobbat halvsjuka för ofta året innan och plötsligt kommer ”ketchupeffekten”?

Under industrialiseringen såg man samma tendenser som under 2000-talets it-era. Under båda perioderna pressade sig människor mer och den psykiska ohälsan ökade.
Foto: Fotolia

Det var i och för sig inte veckorna efter nyår, men för fyra och ett halvt år sedan hade jag ett krossat hjärta i bröstet och en negativt stressande arbetssituation runt halsen. Det ledde till att tankar och känslor gick bärsärk innanför skallbenet, dygnet runt. Sömnbristen tärde på kropp och knopp men jag gick till jobbet varje dag ändå och efter tre månaders kaos blev det kortslutning i hjärnan.

Stressen utlöste en sjukdom jag alltid bär på och medicineras för, epilepsi. Det går att sätta fingret på att jag blev sjuk i epilepsi i och med anfallen, men i efterhand har jag funderat på om det verkligen var då jag blev sjuk ”på riktigt”. Jag var ju sönderstressad och i psykisk obalans även före anfallen. En del sjukdomar kan vara svåra att definiera och därmed svåra att söka hjälp för när feber, ryggvärk, brutna armar och rinnande blod saknas.

Det finns ett begrepp som kallas sjuknärvaro. Det innebär att du halv- eller helsjuk går till jobbet för att arbeta av den där pappershögen eller för att kollegerna inte ska få dubbel arbetsbörda. Ingen annan än du har ju koll på den här kunden/kontot. Forskning visar att sjuknärvaro inverkar negativt på både företagets ekonomi och den längre sjukfrånvaron. Prestationsnedsättning på grund av sjuknärvaro beräknas enligt flera studier kosta mer än sjukfrånvaro.
Gunnar Bergström, Karolinska Institutet, är en av forskarna bakom en rapport från 2009 om sjuknärvarons påverkan på arbetsliv och hälsa i Sverige. Där framkom att personer som uppger att de arbetar ofta trots hälsoproblem dessutom i högre utsträckning hamnar i längre sjukskrivningar inom de närmaste åren. Mer omfattande sjuknärvaro ledde till framtida sjukfrånvaro. Ny forskning från visar också att en person som arbetar trots hälsoproblem beräknas prestera 60-65 procent av sin förmåga, jämfört med en normal dag då den presterar ungefär 90 procent.
– Och det innebär ju att sjuknärvaron egentligen kan kosta mer än sjukfrånvaron för arbetsgivarna, säger Gunnar Bergström.

Men är det alltid dåligt att jobba halvsjuk? Nej, menar Gunnar Bergström. Här har arbetsgivaren ett stort ansvar för att skapa en arbetsmiljö som är hälsosam och som tillåter öppenhet, flexibilitet och möjlighet att exempelvis arbeta hemifrån. Att arbeta med en lättare förkylning är normalt sett inte farligt, om den inte smittar andra och den anställde vid behov har möjlighet att hålla lite lägre tempo. För personer med psykisk ohälsa pågår en diskussion om det kan vara bra att gå till jobbet, trots symtom. Forskningsresultat visar att insatser som är arbetsinriktade hjälper personer fortare tillbaks i jobb än om insatsen enbart är kliniskt inriktad på att personen ska må bättre.

Kerstin Ekberg, professor i arbetslivsinriktad rehabilitering vid Linköpings universitet, har också forskat på sjukfrånvaro och rehabilitering. Personer som arbetar mot kunder, klienter och patienter, är överrepresenterade i gruppen sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Men akademiker är hemma längre efter sjukdom och får också mer stöd vid återgång till arbete och hjälp från arbetsgivarna kring anpassning av arbetsuppgifter och arbetstider. När det gäller vad som är mest effektivt för återgång till arbete efter sjukskrivning för psykisk ohälsa finns det ingen tydlig slutsats att dra utifrån forskningen, det finns helt enkelt inte tillräckligt många studier att utgå från. 

2009 var det enligt Försäkringskassan rekordlågt antal sjukskrivningar efter att de hade sjunkit konstant i fyra år. Sedan började de öka. Stressrelaterade sjukdomar står för 66 procent av ökningen av sjukskrivningarna de senaste sju åren. Betyder det att vi är klenare än tidigare generationer? Det är faktiskt inte första gången i världshistorien som hjärnstress, trötthet och utmattning uppstår bland stora grupper.

En person som föreläst i detta ämne är den nyligen avlidna professorn i idé- och lärdomshistoria, Karin Johannisson. I en artikel i tidningen Ny Teknik berättade hon hur båda våra senaste millenniumskiften har präglats av allt snabbare förändringstakt, kring 1900 var det industrialiseringen och 2000 kom it-användandet. Och under båda perioderna pressade sig människor mer och mer och den psykiska ohälsan ökade. Kvinnliga telegrafister kring sekelskiftet ansågs till exempel löpa förhöjd risk att bli sjuka i neurasteni, ett slags allomfattande diagnos med trötthet som främsta kännetecken, skrev Johannisson i Ny teknik.

Det är inte så konstigt att fler och fler av oss går omkring med hjärnor som beter sig som snurrleksaker med tanke på de enorma informationsflöden vi omger oss med, och de digitaliseringar och effekt­iviseringsprocesser som pågår i dagens samhälle.

Jag gick till jobbet varje dag under perioden före anfallen, trots att jag inte alls mådde bra psykiskt. Det hjälpte mig visserligen, men vissa dagar var jag mentalt inte där mer än halvtid. Om jag ser på mig själv som en kugge i ett maskineri tillförde jag säkert en hel del grus. Säkerligen hade jag sluppit både anfall och sjukskrivning om jag tordats lätta på trycket och pratat med chefen om att jag kände mig stressad och olycklig. Om jag brutit mig fri från Luther, insett att jag inte var oumbärlig, tagit en sak i taget, vågat misslyckats. Då hade jag dessutom troligtvis gjort ett mycket bättre jobb.

Foto: Shutterstock

Sjukskrivningar ökar bland akademiker

Det finns en samband mellan högre utbildning och ökad sjukfrånvaro, slår Saco fast efter en granskning av Försäkringskassas statistik. Och den psykiska ohälsan ökar mest bland akademikerna. 

 • 28 juni

Mitt första jobb : Helene Lindstrand

Foto: SKL

”I dietköket lärde jag mig mycket om världen”

"Jag har haft flera sommarjobb och ideella uppdrag. Men min första riktiga kontakt med arbetsmarknaden var i ett kök på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm", berättar Helene Lindstrand, presschef på Sveriges kommuner och landsting.

 • 27 juni

Annons

Livet bakom fasaden : Maureen Hoppers

Foto: Susanne Kronholm

Hon kommunicerar för minskad segregation

Ledorden i Maureen Hoppers arbetsdag är effektivitet, engagemang och mycket att göra. Något som gör att hon varje dag jobbar stenhårt för att förbättra och göra skillnad för andra.

 • 25 juni
Illustration: Team Hawaii

Nya jobb i spåren av digitaliseringen

Digitaliseringen väcker mer förhoppningar än oro när det gäller arbetsmarknaden för såväl jurister som ekonomer. Det visar pågående forskning, en färsk rapport från Konkurrensverket och exempel från verkligheten. 

 • 22 juni

Annons

Balans & livsstil : Semesterkänslan

Vänta inte in semesterlugnet

För många är det snart dags för några veckors ledighet och återhämtning. Agera målinriktat för att semesterkänslan ska infinna sig direkt när semestern börjar.

 • 22 juni

Ledarskap : Flexibilitet

Foto: Anders G Warne, Ben Nilsson, Maria Langen

Det flexibla arbetslivet ställer krav på chefen

I dag kan många av oss påverka när och var vi jobbar. Vilket ger möjligheter och frihet, men också för med sig 
flera utmaningar. Inte minst för ledare, som måste hantera 
både sina medarbetares och sitt eget flexibla arbete.

 • 21 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Arbetsgivaren fick backa om semesterersättning

När David lämnade sin anställning bad han om att få sin inarbetade semesterlön utbetald i form av semesterersättning, men arbetsgivaren menade att den hade ingått i hans provisionslön. Ord stod mot ord. Tillsammans med Jusek tog han frågan vidare till Arbetsdomstolen. 

 • 21 juni
Foto: Shutterstock

Löneskillnaderna mellan könen fortsätter att minska

Löneskillnaden mellan kvinnor och män låg under 2016 på 12 procent, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med tidigare år. Det visar Medlingsinstitutets rapport.

 • 20 juni

Förslag på stärkt skydd mot näthat

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att skyddet mot hot och kränkningar stärks och moderniseras. – Vi välkomnar att reglerna följer med in i nutiden, säger Margareta Wilhelmsson, opinionsbildare på Jusek.

 • 20 juni

Tema : Välbefinnande på jobbet

Illustration: Erik Nylund

Så mår vi på jobbet

Välbefinnandet på jobbet har blivit en allt viktigare fråga. Men samtidigt pekar trenden neråt för akademikerna, det visar en ny rapport från Jusek. Det handlar både om stress och att inte få utlopp för sin kreativitet – men också om 
lägre löner.

 • 14 juni

Porträttet : Claudia Olsson

Foto: Elisabeth Ingvar

Med 
framtiden 
i fokus

Obotlig nyfikenhet och en tro på människors potential. Framtidsanalytikern Claudia Olsson arbetar med morgondagens teknik – och hur den kan göra samhället både bättre och starkare.– Min motivation kommer ifrån att jag ser 
möjligheter, säger hon.

 • 14 juni
Foto: Sveriges Radio

Bonnesen och Käll bland årets sommarpratare

Vid en presskonferens i veckan presenterades årets sommarvärdar. Och i årets uppställning återfinns både ekonomer, jurister och samhällsvetare.

 • 14 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Han förlorade jobbet efter 
att anställningen överklagats

Johan sökte och fick det eftertraktade jobbet på myndigheten. Men en överklagan till Statens överklagandenämnd resulterade i att hans anställning avslutades. Jusek menade att uppsägningen inte hade något rättsligt stöd, och tillsammans tog de processen vidare ända till Arbetsdomstolen – där de gick segrande ur striden. 

 • 7 juni

Lösningen : När övertid blivit norm

Illustration: Tove Hennix

När övertid blivit norm

När du går hem från jobbet sitter kollegorna kvar. Du känner pressen att du också borde jobba över. Men alla har inte tid eller möjlighet att satsa även fritiden på jobbet. Dessutom kan det leda till att du riskerar din hälsa. Så här kan du bemöta kritiken – och hantera en stressig arbetssituation.

 • 1 juni

Tema : Internationell karriär

Foto: Aleksandra Oleynik

Drömmen om att jobba utomlands

Önskan om att pröva vingarna i ett annat land kan vara stark. Det ger ett nytt sammanhang, en ny tillvaro och nya perspektiv – men också nya villkor och regelverk. Möt Benjamin Winsner Benjamin Winsner i Alicante, Hampus Bergquist i London och Clara Bodin, som har jobbat i både Kiev och Moskva. 

 • 31 maj

Filterbubblor - hur ska de spräckas?

Falska nyheter, ”alternativa fakta” och filterbubblor är hot mot demokratin. Nu efterlyser allt fler stärkt mediekompetens för alla yrkesgrupper.

 • 21 februari

KRÖNIKAN

Det var en sen torsdagskväll som jag såg det. Facebook-inlägget från En utsträckt hand som berättade att det nu var ytterligare en kille som fyllde 18 och skulle slängas ut från ungdoms-
boendet. 

Coachen

Nu är det snart dags för sommarledighet. Inför ledighetsansökningarna diskuterade vi just semester i min arbetsgrupp och det dök upp några frågor som vi undrar över. Vad gäller om jag blir sjuk på semestern? Kan jag ta semester när jag vill – och vad händer om jag inte fått semestern godkänd? Och har vikarier rätt att ta ut semester? Trevlig sommar!

KRÖNIKAN

Om känslan att inte orka

Stress dyker upp i alla möjliga sammanhang och samtal nu mer. Inte så mycket i meningen ”jag har ett inbokat bikramyoga-pass och deadline nästa vecka – hur ska jag hinna tvätta?”. Utan mer med innebörden ”jag vet inte hur länge jag står ut, jag håller på att gå sönder”.

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter