Torsdag 23 november

Nya krav för ökad integritet

GDPR. Där har ni namnet på EU:s nya dataskyddsförordning som ersätter personuppgiftslagen från och med den 25 maj 2018. Trots att det återstår drygt ett halvår innan de nya reglerna träder i kraft har många företag länge haft frågan högt upp på dagordningen.

Foto: Shutterstock

Den nya dataskyddsförordningen ställer nya krav när det gäller lagring av personuppgifter. Till exempel måste företag i större utsträckning än tidigare kunna motivera varför man samlar in personuppgifter – och kunna visa hur de används.

– Ingen på vår arbetsplats är ovetandes om de nya reglerna. Vi ser en styrka i att alla – utvecklare, sälj, support – har GDPR på agendan och tänker på hanteringen av personuppgifter utifrån sitt eget perspektiv. Vår affär bygger på att hantera stora mängder data, inklusive personuppgifter, så frågan om en säker hantering är helt central, säger Malin Lönnqvist, jurist på Kivra som är Sveriges ledande digitala brevlådeoperatör med över 1 600 000 användare. 

Enligt henne välkomnar Kivra de nya reglerna, inte minst med tanke på att GDPR ställer högre krav när det gäller vetskap och kunskap om var i organisationen personuppgifter hanteras.

– Det leder till en större medvetenhet och resulterar i mer förfinade och säkra processer för hanteringen. En annan stor anledning till att vi välkomnar GDPR är att skyddet för den personliga integriteten stärks, något som i sin tur faktiskt innebär en förstärkning av individens mänskliga rättigheter, säger Malin Lönnqvist.

Hon får medhåll av Siri Mårtensson, jurist med specialkoll på den nya dataskyddsförordningen. 

– Genom lagstiftningen ges individen en större rätt till insyn och att kontrollera behandlingen av sina personuppgifter, samtidigt som bolagen åläggs högre skyldigheter för att upprätthålla adekvata säkerhetsnivåer för behandlingen av dem. Därigenom ökar integritetsskyddet. Ett av skälen till varför detta är viktigt är för att minska cyberbrottsligheten som ofta livnär sig på otillåten åtkomst till personuppgifter, säger hon.

Den som bryter mot den nya förordningen kan drabbas av sanktionsavgifter på upp till fyra procent av företagets totala omsättning.

– Det blir aktuellt om behandling av personuppgifter sker utan laglig grund eller om du inte lämnat korrekt information om behandlingen till dem vars personuppgifter du behandlar. 

– Ett annat exempel på sanktionsgrund är om du använder en IT-leverantör utanför EU som får tillgång till personuppgifterna utan att du säkerställt att leverantören uppfyller de säkerhetskrav som ställs enligt lagstiftningen. Detsamma gäller om du använder en IT-leverantör inom EU som inte uppfyller säkerhetskraven eller där kontrollen av leverantören är bristfällig. Ta bara exemplet med Transportstyrelsen, säger Siri Mårtensson.

Hon menar att det för företag kan vara svårt att hitta tiden till att hinna med det arbete som ska genomföras, särskilt eftersom det ofta involverar flera avdelningar inom hela koncernen. 

– Arbetet måste synkroniseras mellan olika avdelningar i ett bolag och samarbeten där exempelvis utvecklare och jurister deltar behöver initieras. Eftersom vi är en relativt liten och snabbrörlig organisation är dock denna samordning enkel att omsätta i praktiken, säger Malin Lönnqvist på Kivra.

Så vad för slags organisationer och bolag kommer att uppleva störst förändring? 

Enligt Siri Mårtensson behöver alla företag genomföra förändringar i form av översyn av register och införande av nya rutiner, processer och policys. 

– De bolag som hanterar stora mängder konsumentinformation och känsliga personuppgifter – exempelvis bolag som använder sig av kundklubbar, e-handelsbolag, e-apotek, eller bolag som på olika sätt agerar inom e-hälsa – kommer nog påverkas i större grad än bolag som bara behandlar personuppgifter för interna ändamål. Jag tror även att outsourcing-industrin kommer att påverkas i stor utsträckning eftersom kraven på avtalen och kontrollen skärps, säger hon. 

Ledarskap : Starka team

Foto: Habitud

Självstyre stärker samarbete

Nödvändiga förändringar kan gå snabbare. Medarbetarna kan bli mer motiverade. Och cheferna kan frigöra tid till annat än detaljstyrning. Det finns flera potentiella fördelar med självständiga team. Så här funkar det.

 • 22 november
Foto: Karriär

#Metoo sprider sig till fler branscher

Uppdaterad. Sedan #metoo briserade har bland annat skådespelare, politiker och jurister skrivit under upprop mot – och vittnat om – sexuella trakasserier i arbetet. Under de senaste dagarna har också DN publicerat ett upprop signerat kvinnor i teknikbranschen – och ETC ett från kvinnor inom fackrörelsen. 

 • 20 november

Annons

Livet bakom fasaden : IT-forensiker

Foto: Susanne Kronholm

Systemvetaren som löser brott

Nader Javid är IT-forensiker och spårar gärningsmän genom elektronik som polisen beslagtar. Som liten drömde han om att bli detektiv. I vuxen ålder har han kombinerat drömmen med sin utbildning i systemvetenskap. 

 • 20 november

Lösningen : Möten med resultat

Foto: David Polberger

Så maxar du mötet

En del tar över rummet, andra öppnar knappt munnen. Hur ska man få alla medarbetare att komma till tals? 

 • 17 november

Annons

Foto: Shutterstock

AD: Anställda arbetsskyldiga i hela landet

Arbetsdomstolen går på statens linje – och menar att de anställda vid Fastighetsmäklarinspektionen är skyldiga att flytta med myndigheten från Stockholm till Karlstad. 

 • 15 november
Illustration: Karriär

Tusentals vittnar om sexuella trakasserier i juristbranschen

Igår publicerade Svenska Dagbladet uppropet #medvilkenrätt där kvinnor i juristbranschen vittnar om sexuella övergrepp och trakasserier. ”Företräder man lagen, är det passande att värna om densamma”, skriver de 4445 kvinnor som undertecknat uppropet. 

 • 15 november

Omstrukturering väntas för arbetsmiljöreglerna

Reglerna om arbetsmiljö ses i dag som krångliga och svåra att följa, menar Arbetsmiljöverket som föreslår att de ska förenklas och förtydligas.

 • 14 november

Balans & livsstil : Pigg på jobbet

Foto: Olof Holdar

Hitta energin i vinter

Att ha koll på sin energi är direkt kopplat till arbetsglädje och en bra psykosocial arbetsmiljö. Men vad är egentligen fysisk och mental energi? Och hur kan ni skapa mer positiv energi tillsammans på arbetsplatsen? Karriärs livsstilsrådgivare Fredrik Grythberg skriver om hur du kan ladda batterierna. 

 • 13 november
Foto: Pressbild

Konsten att trösta en kollega

Alla drabbas förr eller senare av sorg i någon form och utsträckning. När det händer kan det vara svårt att veta hur man ska bemöta den som sörjer. För vad ska man egentligen säga?

 • 10 november

Jusek stämmer Sveriges Veterinärförbund

Tvisten mellan Jusek och Veterinärförbundet om en avskedad chefsjurist har inte gått att lösa och nu tas den till domstol.

 • 10 november

Ärendet : Jusek griper in

Foto: Rebecca Elfast

Lång väntan på sjukpenning

Äntligen har Lena fått sjukpenning för en period som både arbetsgivaren och Försäkringskassan har vägrat att betala. En dom i Förvaltningsrätten gav henne rätt.– Utan Jusek hade jag aldrig orkat, säger hon i dag.

 • 8 november

Tema : Sociala medier

Foto: Magnus Glans

Privata uppdateringar kan slå mot jobbet

Det plingar till i mobilen. Kanske är det en vän som hör av sig för att tipsa om en ledig tjänst, en svårhanterlig vänförfrågan från chefen – eller rent av ett hot mot dig och din familj. Sociala medier har blivit en del av våra arbetsliv på gott och ont. Och de är här för att stanna. Så här kan du hantera dem. 

 • 1 november

Porträttet : Viktor Banke

Foto: Linus Sundahl-Djerf

”Det här är världens bästa yrke”

Det har aldrig funnits något annat drömyrke än advokat för Viktor Banke. Redan som barn stod han upp och försvarade dem som inte kunde föra sin egen talan. "Att vara advokat passar mig perfekt! Jag har hittat min arena där jag kan kanalisera mina styrkor, och jag älskar det förbehållslöst", säger han. 

 

 • 1 november
Foto: Shutterstock

Misslyckandet har hittat en plats

Under de senaste åren har det dykt upp forum där människor samlas för att fokusera på misslyckandet. Är det ett tecken på att vi har en mer accepterande inställning till att göra fel? Karriär undersöker vår relation till magplasket, från fuck up-nights och Museum of Failure till dess roll som grogrund för innovation. 

 • 20 oktober

Tema : Säkra pensionen

Illustration: Robert Hilmersson

Säkra pensionen under hela karriären

En gång om året dimper det orangea kuvertet ner i brevlådan som en färgglad påminnelse om pensionen. För vissa är siffrorna och tabellerna ingen överraskning. Andra skulle hellre vilja stoppa beskedet direkt i dokumentförstöraren. Känner du att det är dags att ta kontroll över situationen? Här är pensionsexperternas råd för att maxa pensionen under arbetslivets möjliga faser.

 • 4 oktober
Illustration: Team Hawaii

Nya jobb i spåren av digitaliseringen

Digitaliseringen väcker mer förhoppningar än oro när det gäller arbetsmarknaden för såväl jurister som ekonomer. Det visar pågående forskning, en färsk rapport från Konkurrensverket och exempel från verkligheten. 

 • 22 juni

KRÖNIKAN

Morgondagens chef får sina medarbetare att våga ta med ”hela” sina jag till jobbet. Det handlar om integritet, om att få ta med sig sin mänsklighet och sina värderingar in på arbetsplatsen.

Coachen

Jag känner mig sällan utvilad, trots att jag försöker att inte planera in några aktiviteter på kvällar och helger. Dessutom sover jag bra och motionerar regelbundet. Alkohol dricker jag bara på helgerna. Finns det någonting annat jag kan göra?

KRÖNIKAN

Kraften i det kollektiva vrålet

Jag var på väg hem från jobbet. Precis som vanligt höll jag slentrianmässigt på att fördriva tiden genom att skrolla runt i sociala medier i mobilen. Men den här gången var det inte som vanligt. Flödet dominerades inte av recept på snabba vardagsrätter, filmer på hundar och katter som blivit bästisar eller foton från weekendresor i Europa. 

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter