Torsdag 29 juni

PORTRÄTTET

Sofie Lindblom

”Jag fick bli
min egen förebild”

Nya jobb i spåren av digitaliseringen

Digitaliseringen väcker mer förhoppningar än oro när det gäller arbetsmarknaden för såväl jurister som ekonomer. Det visar pågående forskning, en färsk rapport från Konkurrensverket och exempel från verkligheten. 

Illustration: Team Hawaii

Från Sundsvall har ett 20-tal kundrådgivare digitala möten med kunder i hela Sverige. Rådgivarna på SEB Pension & Försäkring, Remote Advisory Centre kopplar upp sig och delar skärm med kunderna, både företag och privatpersoner. Antingen möts man ansikte mot ansikte eller så kan man enbart dela presentationer och annat material. Med bank-id görs digitala avslut.
– Distansrådgivningsmötet kompletterar det fysiska mötet. Vissa affärsfrågor behöver vi ändå träffas kring, säger Henrik Wahlberg, chef på SEB Pension & Försäkring, Remote Advisory Centre.

Han berättar att kundnöjdheten är stor, kunderna uppskattar att inte behöva ta sig till ett bankkontor för att få information, rådgivning eller göra affärer. Det är inte bara hållbart utan effektiviteten har också ökat, i snitt tar ett samtal 30–35 minuter.
– Vår verksamhet är ett komplement till våra övriga tjänster.

Ur ett arbetsmarknadsperspektiv ser han inte den här digitaliseringen av banktjänster som en försämring. Däremot kan det krävas nya kunskaper och färdigheter. 
– Vi pratar oerhört mycket om kundupplevelsen. För att vara effektiv och pedagogisk när mötet sker via en delad skärm kan det behövas en annan typ av kompetens. Själva mötesformen kommer att utvecklas, säger Henrik Wahlberg.

Även Charlotta Kronblad, jurist som skriver en avhandling på Chalmers om hur digitaliseringen påverkar affärsjuridiken, är inne på att den här stora samhällsomvandlingen kommer att skapa fler arbetstillfällen för jurister. Inte färre.
– Förenklade och standardiserade arbetsuppgifter försvinner och samhällets ökade komplexitet gör att juristjobben blir fler och mer avancerade, säger hon och exemplifierar med företagsförvärv. 

Förr satt man och bläddrade i pärmar. I dag kan man med hjälp av mjukvara omedelbart hitta den information man letar efter. 
– Många jag har intervjuat har ett behov av en annan kompetens: ett slags IT-kunnig paralegal som kan söka i och hantera system. De bör kunna det juridiska språket och informationssystemen, säger hon.
Problemet som digitaliseringen skapar för juristbranschen, och i synnerhet för advokatbyråerna, är betalningsmodellen.
– Branschen har haft en viss logik, där man säljer per timme. Då blir det en konflikt när det kommer in en annan logik, säger Charlotta Kronblad. 

 Juristbyråerna är på uppåtgående. De är inte lika hårt reglerade som advokatbyråer och kan lättare anpassa sig till den nya verkligheten. De får äga andra verksamheter och kan ha en sidoverksamhet inom legal tech, till exempel e-signeringsbolag. Prenumerationer på tjänster, i stället för timdebitering, satsar även vissa advokatbyråer på.
– En annan förändring är att även mindre spelare i dag kan göra komplexa transaktioner. Och att det krävs mer allmänt affärskunnande, man behöver sätta in juridiken i ett helhetsperspektiv, säger Charlotta Kronblad.

Jämfört med länder i stora språkområden ligger den svenska juristbranschen efter, menar hon. Och det handlar inte om att man är konservativ.
– Digitaliseringen bygger på skalfördelar, det finns mer poäng med att standardisera om det finns mycket av något. Sverige är ett litet språkområde och länder där man talar ett världsspråk är därför drivande.
Om hon ska ge ett råd så är det att vara öppen för ny teknik och hur man bäst skapar affärer kring det verksamheten levererar. 

En färsk rapport från Konkurrensverket bekräftar Charlotta Kronblads slutsatser. Enligt den digitaliseras juridiska tjänster, mindre byråer åtar sig mer komplexa ärenden och onlinebaserade aktörer pressar priserna. Allt sker relativt långsamt. Den första förändringen skedde när man gick från analogt till digitalt. Då försvann många advokatsekreterare. Nästa fas är när moderna databaser och mjukvaror gör att stora mängder information kan sammanställas med automation. Där är vi nu. 

Den tredje fasen kommer vara när artificiell intelligens, som kan dra slutsatser och ge rekommendationer, börjar att användas. Så här kommenterar Konkurrensverkets utredare Christian Sandström, docent vid Chalmers, fenomenet:
– Användandet av artificiell intelligens befinner sig än så länge på experimentstadiet. De stora aktörerna provar sig fram för att kunna utvärdera vilka möjligheter som finns på området. 

Foto: Shutterstock

Sjukskrivningar ökar bland akademiker

Det finns en samband mellan högre utbildning och ökad sjukfrånvaro, slår Saco fast efter en granskning av Försäkringskassas statistik. Och den psykiska ohälsan ökar mest bland akademikerna. 

 • 28 juni

Mitt första jobb : Helene Lindstrand

Foto: SKL

”I dietköket lärde jag mig mycket om världen”

"Jag har haft flera sommarjobb och ideella uppdrag. Men min första riktiga kontakt med arbetsmarknaden var i ett kök på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm", berättar Helene Lindstrand, presschef på Sveriges kommuner och landsting.

 • 27 juni

Annons

Livet bakom fasaden : Maureen Hoppers

Foto: Susanne Kronholm

Hon kommunicerar för minskad segregation

Ledorden i Maureen Hoppers arbetsdag är effektivitet, engagemang och mycket att göra. Något som gör att hon varje dag jobbar stenhårt för att förbättra och göra skillnad för andra.

 • 25 juni

Balans & livsstil : Semesterkänslan

Vänta inte in semesterlugnet

För många är det snart dags för några veckors ledighet och återhämtning. Agera målinriktat för att semesterkänslan ska infinna sig direkt när semestern börjar.

 • 22 juni

Annons

Ledarskap : Flexibilitet

Foto: Anders G Warne, Ben Nilsson, Maria Langen

Det flexibla arbetslivet ställer krav på chefen

I dag kan många av oss påverka när och var vi jobbar. Vilket ger möjligheter och frihet, men också för med sig 
flera utmaningar. Inte minst för ledare, som måste hantera 
både sina medarbetares och sitt eget flexibla arbete.

 • 21 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Arbetsgivaren fick backa om semesterersättning

När David lämnade sin anställning bad han om att få sin inarbetade semesterlön utbetald i form av semesterersättning, men arbetsgivaren menade att den hade ingått i hans provisionslön. Ord stod mot ord. Tillsammans med Jusek tog han frågan vidare till Arbetsdomstolen. 

 • 21 juni
Foto: Shutterstock

Löneskillnaderna mellan könen fortsätter att minska

Löneskillnaden mellan kvinnor och män låg under 2016 på 12 procent, vilket är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med tidigare år. Det visar Medlingsinstitutets rapport.

 • 20 juni

Förslag på stärkt skydd mot näthat

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att skyddet mot hot och kränkningar stärks och moderniseras. – Vi välkomnar att reglerna följer med in i nutiden, säger Margareta Wilhelmsson, opinionsbildare på Jusek.

 • 20 juni

Tema : Välbefinnande på jobbet

Illustration: Erik Nylund

Så mår vi på jobbet

Välbefinnandet på jobbet har blivit en allt viktigare fråga. Men samtidigt pekar trenden neråt för akademikerna, det visar en ny rapport från Jusek. Det handlar både om stress och att inte få utlopp för sin kreativitet – men också om 
lägre löner.

 • 14 juni

Porträttet : Claudia Olsson

Foto: Elisabeth Ingvar

Med 
framtiden 
i fokus

Obotlig nyfikenhet och en tro på människors potential. Framtidsanalytikern Claudia Olsson arbetar med morgondagens teknik – och hur den kan göra samhället både bättre och starkare.– Min motivation kommer ifrån att jag ser 
möjligheter, säger hon.

 • 14 juni
Foto: Sveriges Radio

Bonnesen och Käll bland årets sommarpratare

Vid en presskonferens i veckan presenterades årets sommarvärdar. Och i årets uppställning återfinns både ekonomer, jurister och samhällsvetare.

 • 14 juni

Ärendet : Jusek griper in

Illustration: Rebecca Elfast

Han förlorade jobbet efter 
att anställningen överklagats

Johan sökte och fick det eftertraktade jobbet på myndigheten. Men en överklagan till Statens överklagandenämnd resulterade i att hans anställning avslutades. Jusek menade att uppsägningen inte hade något rättsligt stöd, och tillsammans tog de processen vidare ända till Arbetsdomstolen – där de gick segrande ur striden. 

 • 7 juni

Lösningen : När övertid blivit norm

Illustration: Tove Hennix

När övertid blivit norm

När du går hem från jobbet sitter kollegorna kvar. Du känner pressen att du också borde jobba över. Men alla har inte tid eller möjlighet att satsa även fritiden på jobbet. Dessutom kan det leda till att du riskerar din hälsa. Så här kan du bemöta kritiken – och hantera en stressig arbetssituation.

 • 1 juni

Tema : Internationell karriär

Foto: Aleksandra Oleynik

Drömmen om att jobba utomlands

Önskan om att pröva vingarna i ett annat land kan vara stark. Det ger ett nytt sammanhang, en ny tillvaro och nya perspektiv – men också nya villkor och regelverk. Möt Benjamin Winsner Benjamin Winsner i Alicante, Hampus Bergquist i London och Clara Bodin, som har jobbat i både Kiev och Moskva. 

 • 31 maj

Filterbubblor - hur ska de spräckas?

Falska nyheter, ”alternativa fakta” och filterbubblor är hot mot demokratin. Nu efterlyser allt fler stärkt mediekompetens för alla yrkesgrupper.

 • 21 februari
Under industrialiseringen såg man samma tendenser som under 2000-talets it-era. Under båda perioderna pressade sig människor mer och den psykiska ohälsan ökade.
Foto: Fotolia

Sjuknärvaro kostar mer än sjukfrånvaro

Tiden efter julhelgerna är flest sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Är vi mer sjuka då – eller har vi kanske jobbat halvsjuka för ofta året innan och plötsligt kommer ”ketchupeffekten”?

 • 8 februari

KRÖNIKAN

Det var en sen torsdagskväll som jag såg det. Facebook-inlägget från En utsträckt hand som berättade att det nu var ytterligare en kille som fyllde 18 och skulle slängas ut från ungdoms-
boendet. 

Coachen

Nu är det snart dags för sommarledighet. Inför ledighetsansökningarna diskuterade vi just semester i min arbetsgrupp och det dök upp några frågor som vi undrar över. Vad gäller om jag blir sjuk på semestern? Kan jag ta semester när jag vill – och vad händer om jag inte fått semestern godkänd? Och har vikarier rätt att ta ut semester? Trevlig sommar!

KRÖNIKAN

Om känslan att inte orka

Stress dyker upp i alla möjliga sammanhang och samtal nu mer. Inte så mycket i meningen ”jag har ett inbokat bikramyoga-pass och deadline nästa vecka – hur ska jag hinna tvätta?”. Utan mer med innebörden ”jag vet inte hur länge jag står ut, jag håller på att gå sönder”.

Vad händer på ditt jobb?

Mejla red@tidningenkarriar.se och berätta!

Annons

INSTAGRAM

Följ Karriär @tidningenkarriar

Twitter